Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi- Gayrimenkul Değerleme Bileşeni Kapsamında Toplu Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi için danışmanlık hizmetleri alınacak.

Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı maliyetinin karşılanmasına yönelik Dünya Bankası'ndan elde edilen kredinin bir kısmının “Toplu Değerleme Sisteminin Geliştirilmesi” amacıyla danışmanlık hizmetleri alımı için sözleşme kapsamındaki ödemelere ayrılması amaçlanmaktadır.

İsteklilerin tekliflerini, 24 Ağustos 2020 tarihine kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız