Taşkın Müzesi Yaptırılacak

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Taşkın Müzesi yaptıracak.

22. Bölge Müdürlüğü Taşkın Müzesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale, 22 Ekim 2019 tarihinde saat 10:00'da DSI 22.Bölge Müdürlüğü 61220 Yalıncak - Ortahisar / Trabzon adresinde gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü 207 No'lu Oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız