Taşkömürü sahası 15 yıllığına işletmeye verilecek

Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Karadon 8-10 Nolu Taşkömürü Sahasının 15 yıl süre ile maden işletmeciliği yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler içinden uygun teklif yapana işletmeye verilmesi işi açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldı.

İsteklilerin teklif zarflarını, 12 Haziran 2019 günü saat 15:00’e kadar TTK Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız