Yer Altı Kömür İşletmesi Projesi için halkın görüşü alınacak

Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. tarafından Muğla Yatağan'da “20058130 İşletme Ruhsat Numaralı Turgut Yer Altı Kömür İşletmesi Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince faaliyetle ilgili olarak halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak amacıyla “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacak.

Toplantı, 30 Mayıs 2019 tarihinde saat 10:30'da Ali Rıza Aydın Düğün Salonunda gerçekleştirilecek. 

ÇED toplantısı ilanına ulaşmak için tıklayınız