SIKÇA SORULAN SORULAR

Basın İlan Kurumu (BİK) resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr internet sitesinin kapsamı ve içeriğiyle ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

 • 01 - Gazetelerde yayınlatılan bütün resmi ilanlar internet sitenizde mevcut mu?

  Resmi ilan portalından, Basın İlan Kurumunun 42 ilde bulunan Şube Müdürlükleri aracılığıyla gazetelerin basılı sayılarında yayınlatılan resmi ilanlara ulaşılabilmektedir.

 • 02 - www.ilan.gov.tr’de yayınlatılan resmi ilanlar yasal bildirim yerine geçiyor mu?
  BİK resmi ilan portalı www.ilan.gov.tr’de 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29/1 maddesiyle bağlantılı olarak aynı Kanunun uygulanmasına dair Yönetmeliğin 49 uncu maddesi  ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi ve bu maddeye atıf yapılan ilan yayınına dair hükümlere göre yayınlatılan resmi ilanlar yasal bildirim ve tebliğ niteliğindedir.
  Bunun dışında www.ilan.gov.tr’de yer alan resmi ilanlar kamu yararı gözetilerek paylaşılmakta ve yasal bildirim niteliği taşımamaktadır.
 • 03 - Özel ilan ve reklamlar da internet sitenizde yayınlatılabilir mi?
  Resmi ilan portalında özel ilanların yayınlatılması halihazırda mümkün olmamaktadır.
  Ancak, özel ilan ve reklamların BİK görev alanındaki gazete ve dergilerin basılı nüshalarında yayını için Kurum Şube Müdürlüklerine başvurulabilmektedir.
 • 04 - www.ilan.gov.tr hangi sıklıkla güncelleniyor?
  Basın İlan Kurumu personeli tarafından sürekli takip edilen ve güncellenen www.ilan.gov.tr internet sitesinden güncel resmi ilanlara ulaşılabilmektedir. Yayın süresi tamamlanmış resmi ilanlara site arşivinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir.
 • 05 - Kurum harici ilanlar bölümü nedir?
  Kurum Harici İlanlar bölümü Vakıfbank ve Halkbank tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul satışına ilişkin ihale duyuruları ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği taşınmaz satış/kiraya verme, yapım inşaat işleri ile ilgili ilanların görselleri ve ilan metinlerinin ayrıca İstanbul Ticaret Odası'na ait fuar duyurularının kamuoyu ile paylaşıldığı bölümdür.
 • 06 - www.ilan.gov.tr’ye üyelik şartları nelerdir?
  Resmi ilan portalına üyelik ücretsizdir. Üyelik sayfasına giriş yapmanız ve bu bölümde talep edilen bilgileri ilgili alanlara yazmanız yeterlidir.
 • 07 - Mobil uygulamanız var mı, varsa nasıl ulaşabiliriz?
  Android ve IOS tabanlı bütün mobil cihazlara indirilebilen ilan.gov.tr uygulamasıyla günlük olarak eklenen resmi ilanlar akıllı telefon ve tabletlerden takip edilebilmekte ve arşiv ilanları görüntülenebilmektedir.
 • 08 - Valilikler aracılığıyla gazetelerde yayınlatılan resmi ilanlar ilan.gov.tr’de yer alıyor mu?
  Valilikler aracılığıyla yerel gazetelerde yayınlatılan resmi ilanlara www.ilan.gov.tr’de halihazırda yer verilmemektedir.
 • 09 - İnternet sitenizde yayınlanan ihale ilanlarındaki ihalelerin sonuçlarını nereden öğrenebiliriz?
  Resmi ilan portalında BİK görev alanındaki gazetelerin basılı nüshalarında yayınlatılan resmi ilanlara yer verilmekte olup, ilanları yayınlatılan icra menkul/gayrimenkul satışları, mal ve hizmet alımı, yapım ihalelerinin sonuçlarına ilişkin bilgi ilan sahiplerinin internet sitelerinden veya ilgili birimlerinden alınabilmektedir.
 • 10 - Hangi ilanlar resmi ilan olarak değerlendirilmektedir.
  Resmi ilanlar, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde, Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmeliklerle yayınlanması mecburi olan veya genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve iktisadi devlet teşekkülleri ve sermayesinin yarısından fazlası kamu hukuku tüzel kişilerine ait bulunan teşekküllerin verdikleri reklam mahiyetini taşımayan ilanlar olarak tarif edilmiştir.
 • 11 - İnternet sitenizde yayınlatılan resmi ilan içeriğinde yer alan kişisel bilgilerimin kapatılması için ne yapmalıyım?
  www.ilan.gov.tr’de yayınlanan resmi ilan içeriklerinde yer alan kişisel bilgilerin kapatılması yönündeki başvurular www.ilan.gov.tr internet sitesinin Kurumsal kısmının Kullanım bölümünde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formunun doldurulup Kurumumuza gönderilmesi ile yapılabilmektedir.
  KVKK Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız...
 • 12 - İcra satışlarına nasıl katılırım?
  İcra satış ihalelerine esatis.uyap.gov.tr üzerinden elektronik teklif vererek ya da ilanda belirtilen tarihte satış yerinde hazır bulunularak katılmak mümkündür. Ayrıntılı bilgilere icradan nasıl mal alınır sayfamızdan ve esatis.uyap.gov.tr’den ulaşabilirsiniz.
 • 13 - İhalelere nasıl katılırım?
  Resmi ilan portalında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile sair yasa ve yönetmelikler ile gerçekleştirilen mal alımı, kiralama ve hizmet alımı, yapım/onarım, inşaat işleri ile ilgili ihale ilanları yayınlanmaktadır.İhalelere katılma şartları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ihaleye nasıl katılırım sayfamızdan da ulaşabilirsiniz.
 • 14 - Süreli yayınlar listesinin yalnızca reklam verilebilecekler bölümüne dahil olmak için neler gereklidir?
  195 Sayılı Kanun’un 37 Nci Maddesi Uyarınca Hazırlanan Süreli Yayınlar Listesinin, Yalnız Reklâm Verilebilecekler Bölümüne Dâhil Olabilmek İçin Gerekli Evraklar
  1. Dilekçe ÖRNEK: (BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE, İSTANBUL 195 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca hazırlanan aylık listelerin, yalnız reklâm verilebilecekler bölümünde yer alabilmemiz için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederiz.)
  2. 5187 sayılı Basın Kanunu gereğince, yönetim yerinin bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen süreli yayın beyannamesi ve alındı belgesinin birer sureti. (Süreli yayının sahibi tüzel kişi şirket olması halinde, Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen beyannamede şirket adının yer alması gerekmektedir.)
  3. Süreli yayını temsile haiz kişi veya kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
  4. 195 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca, Süreli yayınların kendileri tarafından belirlenmekte olan Hususi İlan ve Reklam Fiyat Tarifesi.
  5. Kurumsal elektronik posta adresi ve varsa web adresi.
  6. Gazetenin imtiyaz sahibi şirket / kişinin vergi levhasının fotokopisi.
  7. Daha önce yayın hayatına başlamış olan süreli yayınların, yayın dönemlerine uygunluk arz edecek şekilde geriye dönük:
  a) Haftada bir veya daha sık aralıklarla yayınlanan dergilerin on iki sayı,
  b) On beş günde bir yayınlanan dergilerin dokuz sayı,
  c) Aylık aralıklarla yayınlanan dergilerin altı sayı,
  ç) Aylık sonrası ve en fazla üç ayda bir yayınlanan dergilerin iki sayından, örnek ikişer adedini Kurumumuz Genel Müdürlüğüne intikal ettirmesi icap etmektedir. Ancak, yayın hayatına yeni başlayacak olan ve/veya belirtilen sayılarda yayınlanmamış olan süreli yayınların, bu sayıların karşılığı olan bekleme süresini tamamlamış olması zorunludur.
  *** Süreli Yayının aylık listelere dahil edilmesi halinde, 195 sayılı Kanuna dayanılarak alınan Resmi İlan ve Reklamlar İle Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 108 inci maddesi uyarınca, yayınlanacak her sayıdan görev alanlarına göre Kurum şubelerine veya Valiliklere ya da valilikler tarafından belirlenecek makama yayın zamanları içerisinde iki adet gönderilmesi gerekmektedir.