Yazdır

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO : 206051207- 2019/36 T. SATIŞ DOSYASI
İL/İLÇE : ANTALYA, GAZİPAŞA
TAPU KAYDI : Antalya, Gazipaşa İlçesi, Pazarcı Mh., Çıksalım Mevkii, 1335 Ada, 8 Parsel, 440,19 m2 240/2400 Hisse Pay/Payda ( 44,02 metrekare ) ARSA
İMAR DURUMU : Gazipaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 21.08.2019 tarihinde kayıtlara giren İmar Durum Belgesi’ne göre adı geçen gayrimenkul; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında
yol ve komşu mesafeleri, 5.00/3.00, TAKS:0.30, KAKS:0.90, inşaat tarzı: ayrık, kat adedi: 3 kat yapılaşma koşullarında ve konut alanında kalmaktadır. Taşınmazın konumu, Gazipaşa imar paftası ve coğrafi bilgi sistemleri ile uyumludur.
YERİ : Taşınmazın bulunduğu Pazarcı Mh. Orta gelir grubunun ağırlıklı olarak konut amaçlı kullandığı bir bölgedir.Bölge genelinde yapılaşma orta düzeydedir. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 160 km, ilçe merkezine yaklaşık 1 km uzaklıkta yer almaktadır. Parsel batı yönden 10 metrelik imar yoluna ( Hastane Caddesi ), diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir.
ÖZELLİKLERİ : Konu taşınmaz Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Pazarcı Mh., Çıksalım Mevkii, 1335 Ada, 8 Parsel adresinde yer alan arsadır. Taşınmazın yüzölçümü 440,19 metrekaredir. Parsel düz bir topografik yapıya sahip olmakla birlikte altyapı imkanlarından faydalanmaktadır. Taşınmaza toplu ulaşım imkanları kolaydır. Etrafında birçok boş arsa, tarım arazileri, Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Otogarı, Gazipaşa Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Adı geçen taşınmazın bulunduğu Pazarcı Mahallesi, ilçe merkezine yakın konumdadır. Araç ve yaya yoğunluğu düşük seviyededir.
Taşınmazın arsası dikdörtgen biçiminde olup; kuzeyde, doğuda ve güneyde komşu parseller ile batıda ise imar yolu ile çevrilidir. Hali hazırda parsel üzerinde zemin+2 katlı bir yapı bulunmaktadır. Yapının içerisine girilememiş, tespitler dışarıdan yapılmıştır. Yapının yaklaşık 20 yıllık olduğu tahmin edilmektedir. Eni yaklaşık 12 metre, boyu yaklaşık 16 metredir.
MUHAMMEN BEDELİ : 32.000,00 TL. (otuzikibinlira)
SATIŞ ŞARTLARI: 1-Açık arttırmalar 17.12.2019 tarihinde; Saat: 11.30-11.35 arasında, Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada, açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci arttırmalar tayin edilen zamanda üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin %75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Arttırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 24.12.2019 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır. İkinci arttırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Teminatlar arttırmaya esas rayiç bedelin % 7.5’ udur ( 2.400,00 TL. )
3-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin, 2019/36 T. sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, satış ilanının icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile satış ilanının bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.