Yazdır

T.C. BANDIRMA 3. İCRA DAİRESİ

2018/219 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Bandırma İlçe, 362 Ada, 1 Parsel, EDİNCİK Mahalle/Köy, köy içi yenice mah. Mevkii, Edincik Mahallesi, 0 ada 8502 parsel (Yeni ada 362 1 parsel konumlu)Avlulu iki katlı ahşap ev nitelikli taşınmaz 190,00 m2 yüzölçümlü, geometrik olarak dikdörtgen benzeri yapıya, topografik olarak düz arazi yapısındadır. Taşınmaz Okul Sokağa cepheli konumlu olup, üzerinde 1 adet tek katlı ve 1 adet 2 katlı ekonomik ömrünü tamamlamış metruk vaziyette yapılar mevcut olup, taşınmaz arsa olarak kullanılabilecek durumdadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Bitişik Nizam 4 kat, Kısmen Ticaret, Kısmen Konut alanı içerisinde kalmakla beraber, yapılan ölçümler neticesinde yaklaşık ~160,00 m2 yola terki mevcut olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yola giden kısım kamulaştırılması mümkün olabilir. Taşınmazın parselasyon planı mevcut olmadığından herhangi bir şekilde kat yüksekliği veya inşaat izni verilmemektedir. Parselasyon planı tamamlanması halinde ise taşınmazın bitişiğindeki parsele şuyulu olacağı düşünülmektedir. Taşınmaz Edincik İÖ Okuluna yakın mesafede konumlu olup, Edincik Mahallesi merkezine 250 m mesafededir. Taşınmazın bulunduğu bölgede; elektrik, asfalt, yol, su, telefon, kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur. Satışı istenmesi halinde yola terkinin olması, mevcut imar durumunun netlik kazanmaması gibi sebeplerden dolayı müşteri bulunabilmesi zordur.
Adresi : Edincik Mah. Okul Sokak Eski Parsel 8502 Yeni Parsel 362 Ada 1 Parsel Bandırma / BALIKESİR
Yüzölçümü : 279,71 m2
Arsa Payı : 1/3
İmar Durumu : Bandırma Belediyesinin imar paftasında belirtildiği gibi; 16 pafta, 0 ada, 8502 parsel taşınmaz, 1/1000 uygulama imar planında, bitişik nizam 4 kat yapılaşma şartlarında Kısmen Ticaret, Kısmen Konut alanında kalmaktadır. Taşınmaz için parselasyon planı belirlenmemiştir. Taşınmazın yaklaşık ~160,00 m2 yola terki mevcuttur.
Kıymeti : 19.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 28/11/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU 600 Evler Mah. Sakarya Cad. No:2 Bandırma/Balıkesir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/219 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.