Yazdır
BARTIN İCRA DAİRESİ

Bartın/Merkez'de 72 m² arsa icradan satılıktır (çoklu satış)

BARTIN İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155984
Şehir : Bartın / Merkez
Semt-Mahalle : KEMER KÖPRÜ MAH. / DEMİRCİLER
: 72
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/4454 ESAS
Muhammen Bedeli
:
43,434 TL
Birinci Satış Günü
:
05.05.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
02.06.2020 14:30
Satış Yeri
:
Bartın Adliyesi Otopark Girişi-Otopark Nizamiye Binası Önü-Merkez/Bartın

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
BARTIN
İCRA DAİRESİ
2018/4454 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Bartın İl, Merkez İlçe, 627 Ada, 183 Parsel, KEMERKÖPRÜ Mahalle/Köy, Kokaksu Şosesi Mevkii, Bartın ili Merkez İlçesi Kemerköprü Mahallesi Kokaksu Şosesi Mevkii 627 ada 183 parsel sayılı, 72,39 m² yüzölçümü, ana taşınmaz niteliği arsa olan taşınmaz, tapuda borçlu adına TAM hisse oranı ile kayıtlıdır. Bilirkişi raporunda satışa konu taşınmazla ilgili ; "Taşınmaz belediyeden edinilen bilgiye göre cephe şartlarını sağlamadığından yapılaşmaya uygun değildir. Parsel üzeri saha betonu dökülmüş vaziyette ve bahçe olarak kullanılmaktadır. 627 ada 183 parselde yer alan 72,39 m² alana sahip arsa niteliğindeki taşınmazın yapılaşma koşullarına uymaması, cephe şartını sağlamaması nedeni ile m2 birim fiyatı bölge normallerinin %60'ı baz alınarak belirlenmiş ve arsa m2 birim fiyatı olarak 600TL/m2 takdir edilmiştir."denilmiştir. Taşınmaza ulaşım Eski Hastane Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesine 200 m, Migrosa 135 m mesafededir.
Yüzölçümü : 72,39 m²
İmar Durumu : Bartın Belediye Başkanlığı'nın 21/05/2019 tarih ve 3007 sayılı imar durumunu bildirir yazısı dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 43.434,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tüm şerh,irtifak ve beyanlarla birlikte ( Beyan : 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. )
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Bartın Adliyesi Otopark Girişi-Otopark Nizamiye Binası Önü-Merkez/Bartın

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Bartın İl, Merkez İlçe, 627 Ada, 182 Parsel, KEMERKÖPRÜ Mahalle/Köy, Kokaksı Şasesi Mevkii, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Bartın ili Merkez İlçesi Kemerköprü Mahallesi Kokaksı Şasesi 627 ada 182 parsel sayılı, zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm sayılı, tapuda ana taşınmaz niteliği "Dört Katlı Betonarme Bina ve Arsası" olarak kayıtlı bulunan, 354,79 m2 yüzölçümüne sahip, 82/400 arsa paylı, bağımsız bölüm niteliği depo olan taşınmaz tapuda TAM hisse oranı ile borçlu adına kayıtlıdır. 182 nolu parsel şehir merkezine 2 km mesafededir. Çevresinde konut amaçlı yapılaşma vardır. Taşınmaz zemini %2 meyillidir. Zemin cinsi killidir. Her türlü Belediye ve alt yapı hizmetlerinden faydalanır. Taşınmazın ana yapısı betonarme sistemde inşa edilmiştir. 4 kat yapılmıştır. Dış cephe sıvalı ve boyalıdır. Çatısı ahşap olup, kiremit örtülüdür. Binada su,pissu, elektrik vardır. Takribi 15 yıllıktır. Binanın tamamı yurt olarak kullanılmaktadır. Satışa konu 1 nolu bağımsız bölüm brüt 82 m2 ve 2 oda 1 salondan oluşmaktadır. Taşınmaz yurt olarak kullanılmaktadır. Taşınmazlar katta tek bağımsız konumundadır. Islak hacim kaplamaları seramiktir. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Pencereler pvc doğramalı olup, ısıcamlıdır. 182 nolu parsel inkişaf alanda kalmaktadır. İmar planında, A - 4 katlı ticari + konut bina yapımına müsaittir. Belediyesinden ruhsat alınarak bina yapılmış ve kat mülkiyetine dönüştürülmüştür.
Yüzölçümü : 354,79 m²
Arsa Payı : 82/400
İmar Durumu : Bartın Belediye Başkanlığı'nın 21/05/2019 tarih ve 3007 sayılı imar durumunu bildirir yazısı dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 162.029,95 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tüm şerh,irtifak ve beyanlarla birlikte ( Beyan : Yönetim Planı Tarihi : 13/12/2005 )( Beyan : 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. )
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Bartın Adliyesi Otopark Girişi-Otopark Nizamiye Binası Önü-Merkez/Bartın

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Bartın İl, Merkez İlçe, 627 Ada, 182 Parsel, KEMERKÖPRÜ Mahalle/Köy, Kokaksı Şasesi Mevkii, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Bartın ili Merkez İlçesi Kemerköprü Mahallesi Kokaksı Şasesi 627 ada 182 parsel sayılı, birinci kat 2 nolu bağımsız bölüm sayılı, tapuda ana taşınmaz niteliği "Dört Katlı Betonarme Bina ve Arsası" olarak kayıtlı bulunan, 354,79 m2 yüzölçümüne sahip, 106/400 arsa paylı, bağımsız bölüm niteliği konut olan taşınmaz tapuda TAM hisse oranı ile borçlu adına kayıtlıdır. 182 nolu parsel şehir merkezine 2 km mesafededir. Çevresinde konut amaçlı yapılaşma vardır. Taşınmaz zemini %2 meyillidir. Zemin cinsi killidir. Her türlü Belediye ve alt yapı hizmetlerinden faydalanır. Taşınmazın ana yapısı betonarme sistemde inşa edilmiştir. 4 kat yapılmıştır. Dış cephe sıvalı ve boyalıdır. Çatısı ahşap olup, kiremit örtülüdür. Binada su,pissu, elektrik vardır. Takribi 15 yıllıktır. Binanın tamamı yurt olarak kullanılmaktadır. Satışa konu 2 nolu bağımsız bölüm brüt 106 m2 ve 2 oda 1 salondan oluşmaktadır. Taşınmaz yurt olarak kullanılmaktadır. Taşınmazlar katta tek bağımsız konumundadır. Islak hacim kaplamaları seramiktir. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Pencereler pvc doğramalı olup, ısıcamlıdır. 182 nolu parsel inkişaf alanda kalmaktadır. İmar planında, A - 4 katlı ticari + konut bina yapımına müsaittir. Belediyesinden ruhsat alınarak bina yapılmış ve kat mülkiyetine dönüştürülmüştür. Taşınmazın tapu kaydında ana taşınmaz niteliği KONUT olarak kayıtlı olup, kullanım amacının YURT olması nedeniyle KDV oranı %18 olarak hesaplanacaktır.
Yüzölçümü : 354,79 m2
Arsa Payı : 106/400
İmar Durumu : Bartın Belediye Başkanlığı'nın 21/05/2019 tarih ve 3007 sayılı imar durumunu bildirir yazısı dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 209.453,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tüm şerh,irtifak ve beyanlarla birlikte ( Beyan : Yönetim Planı Tarihi : 13/12/2005 )( Beyan : 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. )(Eklenti Bilgileri : Kömürlük (Eklentisi : A Harfli Kömürlük))
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 14:55 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 14:55 - 15:00 arası
Satış Yeri : Bartın Adliyesi Otopark Girişi-Otopark Nizamiye Binası Önü-Merkez/Bartın

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Bartın İl, Merkez İlçe, 627 Ada, 182 Parsel, KEMERKÖPRÜ Mahalle/Köy, Kokaksı Şasesi Mevkii, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Bartın ili Merkez İlçesi Kemerköprü Mahallesi Kokaksı Şasesi 627 ada 182 parsel sayılı, ikinci kat 3 nolu bağımsız bölüm sayılı, tapuda ana taşınmaz niteliği "Dört Katlı Betonarme Bina ve Arsası" olarak kayıtlı bulunan, 354,79 m2 yüzölçümüne sahip, 106/400 arsa paylı, bağımsız bölüm niteliği konut olan taşınmaz tapuda TAM hisse oranı ile borçlu adına kayıtlıdır. 182 nolu parsel şehir merkezine 2 km mesafededir. Çevresinde konut amaçlı yapılaşma vardır. Taşınmaz zemini %2 meyillidir. Zemin cinsi killidir. Her türlü Belediye ve alt yapı hizmetlerinden faydalanır. Taşınmazın ana yapısı betonarme sistemde inşa edilmiştir. 4 kat yapılmıştır. Dış cephe sıvalı ve boyalıdır. Çatısı ahşap olup, kiremit örtülüdür. Binada su,pissu, elektrik vardır. Takribi 15 yıllıktır. Binanın tamamı yurt olarak kullanılmaktadır. Satışa konu 3 nolu bağımsız bölüm brüt 106 m² ve 2 oda 1 salondan oluşmaktadır. Taşınmaz yurt olarak kullanılmaktadır. Taşınmazlar katta tek bağımsız konumundadır. Islak hacim kaplamaları seramiktir. Duvarlar sıvalı ve boyalıdır. Pencereler pvc doğramalı olup, ısıcamlıdır. 182 nolu parsel inkişaf alanda kalmaktadır. İmar planında, A - 4 katlı ticari + konut bina yapımına müsaittir. Belediyesinden ruhsat alınarak bina yapılmış ve kat mülkiyetine dönüştürülmüştür.Taşınmazın tapu kaydında ana taşınmaz niteliği KONUT olarak kayıtlı olup, kullanım amacının YURT olması nedeniyle KDV oranı %18 olarak hesaplanacaktır.
Yüzölçümü : 354,79 m²
Arsa Payı : 106/400
İmar Durumu : Bartın Belediye Başkanlığı'nın 21/05/2019 tarih ve 3007 sayılı imar durumunu bildirir yazısı dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 209.453,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tüm şerh,irtifak ve beyanlarla birlikte ( Beyan : Yönetim Planı Tarihi : 13/12/2005 )( Beyan : 3402 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi uygulamasına tabidir. )(Eklenti Bilgileri : Kömürlük (Eklentisi : B Harfli Kömürlük))
1. Satış Günü : 05/05/2020 günü 15:05 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 02/06/2020 günü 15:05 - 15:10 arası
Satış Yeri : Bartın Adliyesi Otopark Girişi-Otopark Nizamiye Binası Önü-Merkez/Bartın

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6--İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7-İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4454 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/02/2020 *Bu döküman 5070 Sayılı Kanun gereğince elektronik imza ile imzalanmıştır.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.