Yazdır
ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Eskişehir Odunpazarı'nda 275 m² arsa icradan satılıktır

ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01074183
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : 75.YIL (SULTANDERE) MAH. / SULTANDERE
: 275
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ 31.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/9154 ESAS
Muhammen Bedeli
:
140,000 TL
Birinci Satış Günü
:
07.01.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
03.02.2020 14:30
Satış Yeri
:
4 Nolu İhale Masası -Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ/ESKİŞEHİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ

2019/9154 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Sultandere Mahallesi,4196 ada-8 parsel sayılı, 275.00 m2 miktarlı,Arsa vasfındaki taşınmaz Borçlu şirket adına kayıtlıdır.(19/08/2019 tarihli TAKBİS Tapu Kayıt suretine göre)
YAZIŞMA ADRESİ: 75.Yıl Mahallesi. Prof. Dr. Mehmet Kaplan Sokak-No: 295 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU : Taşınmaz Arsa konumundadır.
İmar Durumu: Odunpazarı Belediyesi internet sayfasına göre ; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam Bir(B-1) Kat ,(Taks : 0.50-Kaks :0.50) formüllü Konut sahasına isabet etmektedir. Taşınmazın Bulunduğu Sokağın Arsa Rayici : Odunpazarı Belediyesi internet sayfasında, 75.Yıl Mahallesi,. Prof. Dr. Mehmet Kaplan Sokak 2019 yılı asgari arsa m2 Birim rayiç/emlak değeri 193,53 TL/ m2dir.Kuş Uçuşu : Kuzeyinde Mümtaz Zeytinoğlu Caddesine 3.850 metre,Güneyinde Abdi İpekçi Caddesine 276.00 metre, Batısında Uğur Mumcu Caddesine 91.00 metre,Kuzeybatısında şehir merkezinde Belediye ve Valilik hizmet binasına 11.720 metre yaklaşık,mesafededir. Sultandere Mahallesi, 4196 ada-8 parsel sayılı,275.00 m2 miktarlı,Arsa vasfındaki taşınmazın Piyasa/Pazar Değeri 140.000 TL.(Yüzkırkbin Türk Lirası)dır.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 03/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası -Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ/ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Sultandere Mahallesi,4193 ada-36 parsel sayılı,200.00 m2 miktarlı,Arsa vasfındaki taşınmaz Borçlu şirket adına kayıtlıdır.(19/08/2019 tarih?li TAKBİS Tapu Kayıt suretine göre)
YAZIŞMA ADRESİ : 75.Yıl Mahallesi,.Uğur Mumcu Caddesi-No:213-Odunpazarı/ESKİŞEHİR. Dubleks Mesken (Bahçeli) konumunda olup,oturan yoktur.Odada eşya olarak ranzalar mevcuttur. Bodrum+Zemin+Çatı katından ibarettir.Bodrum katında otoparkı mevcuttur.Dubleks Meskende oturan olmadığı için oda sayısı tespit edilememiştir.
İmar Durumu: Odunpazarı Belediyesi internet sayfasına göre ; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam Bir(B-1) Kat ,(Taks : 0.50-Kaks :0.50) formüllü Konut sahasına isabet etmektedir. Taşınmazın Bulunduğu Sokağın Arsa Rayici : Odunpazarı Belediyesi internet sayfasında,75.Yıl Mahallesi,Uğur Mumcu Caddesi 2019 Yılı asgari arsa m2 Birim rayiç/emlak değeri 240,51 TL./m2dir.2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe göre inşa edilen Dubleks Mesken III. Sınıf A grubu yapı sınıfında yapılmış olup, inşaat m2 birim fiyatı 980,00 TL./m2 olup, Yıpranma oranı ise% 4 (0-3 yaş arası)dır.
Dubleks Mesken in Özellikleri: Taşınmaz üzerindeki Dubleks Mesken,İnşaat Taban Alanı 120.00 m2 dir. Belediyede yapılan araştırmada Yapı Ruhsatına ve Genel İnşaat Projesine rastlanmamıştır. Daire giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap esaslı, Pencereler PVC doğramadır. Odaların tabanı laminat parke, ıslak zeminler seramik kaplamadır. Duvarlar, saten alçı üstü saten boya ile boyalıdır. Dış cephe, sıva üstü akrilik esaslı boya ile boyalıdır. Çatı örtüsü, Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Bahçe duvarı,yaklaşık 1.00 metre duvar üzeri yaklaşık 0.50 metre pik demir korkulukludur. Isınma, kombi sistem doğal gaz yakıtlıdır.Belediye,Elektrik ve Doğal gaz hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yapının Değeri =120.00 m2 x(980.00 x 0.96) =112.896,00 TL.(Ruhsat ve Proje,Girişimci Karı Dahil). Arsanın Değeri =200.00 m2 x 500,00 TL./ m2=100.000,TL. Sultandere Mahallesi,4193 ada-36 parsel sayılı,200.00 m2 miktarlı,Arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki yapının Yapı Ruhsatı, Genel İnşaat Projesi masrafları göz önünde bulundurulduğunda Piyasa/Pazar Değeri 190.000,00 TL.(Yüzdoksanbin Türk Lirası)dir.
Kıymeti : 190.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 03/02/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satış ilanından ilgililere tebliğat çıkarılmış olup, tebliğatın yapılamaması halinde iş bu ilanın İİK.nun 127. Maddesi geregince tebliğat yerine kaim olacağı ilan olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9154 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.