Yazdır

T.C. ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ

2019/9154 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Sultandere Mahallesi,4196 ada-8 parsel sayılı, 275.00 m2 miktarlı,Arsa vasfındaki taşınmaz Borçlu şirket adına kayıtlıdır.(19/08/2019 tarihli TAKBİS Tapu Kayıt suretine göre)
YAZIŞMA ADRESİ: 75.Yıl Mahallesi. Prof. Dr. Mehmet Kaplan Sokak-No: 295 Odunpazarı/ESKİŞEHİR
TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU : Taşınmaz Arsa konumundadır.
İmar Durumu: Odunpazarı Belediyesi internet sayfasına göre ; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam Bir(B-1) Kat ,(Taks : 0.50-Kaks :0.50) formüllü Konut sahasına isabet etmektedir. Taşınmazın Bulunduğu Sokağın Arsa Rayici : Odunpazarı Belediyesi internet sayfasında, 75.Yıl Mahallesi,. Prof. Dr. Mehmet Kaplan Sokak 2019 yılı asgari arsa m2 Birim rayiç/emlak değeri 193,53 TL/ m2dir.Kuş Uçuşu : Kuzeyinde Mümtaz Zeytinoğlu Caddesine 3.850 metre,Güneyinde Abdi İpekçi Caddesine 276.00 metre, Batısında Uğur Mumcu Caddesine 91.00 metre,Kuzeybatısında şehir merkezinde Belediye ve Valilik hizmet binasına 11.720 metre yaklaşık,mesafededir. Sultandere Mahallesi, 4196 ada-8 parsel sayılı,275.00 m2 miktarlı,Arsa vasfındaki taşınmazın Piyasa/Pazar Değeri 140.000 TL.(Yüzkırkbin Türk Lirası)dır.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 03/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası -Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ/ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Sultandere Mahallesi,4193 ada-36 parsel sayılı,200.00 m2 miktarlı,Arsa vasfındaki taşınmaz Borçlu şirket adına kayıtlıdır.(19/08/2019 tarih?li TAKBİS Tapu Kayıt suretine göre)
YAZIŞMA ADRESİ : 75.Yıl Mahallesi,.Uğur Mumcu Caddesi-No:213-Odunpazarı/ESKİŞEHİR. Dubleks Mesken (Bahçeli) konumunda olup,oturan yoktur.Odada eşya olarak ranzalar mevcuttur. Bodrum+Zemin+Çatı katından ibarettir.Bodrum katında otoparkı mevcuttur.Dubleks Meskende oturan olmadığı için oda sayısı tespit edilememiştir.
İmar Durumu: Odunpazarı Belediyesi internet sayfasına göre ; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Bitişik Nizam Bir(B-1) Kat ,(Taks : 0.50-Kaks :0.50) formüllü Konut sahasına isabet etmektedir. Taşınmazın Bulunduğu Sokağın Arsa Rayici : Odunpazarı Belediyesi internet sayfasında,75.Yıl Mahallesi,Uğur Mumcu Caddesi 2019 Yılı asgari arsa m2 Birim rayiç/emlak değeri 240,51 TL./m2dir.2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe göre inşa edilen Dubleks Mesken III. Sınıf A grubu yapı sınıfında yapılmış olup, inşaat m2 birim fiyatı 980,00 TL./m2 olup, Yıpranma oranı ise% 4 (0-3 yaş arası)dır.
Dubleks Mesken in Özellikleri: Taşınmaz üzerindeki Dubleks Mesken,İnşaat Taban Alanı 120.00 m2 dir. Belediyede yapılan araştırmada Yapı Ruhsatına ve Genel İnşaat Projesine rastlanmamıştır. Daire giriş kapısı çelik, iç kapılar ahşap esaslı, Pencereler PVC doğramadır. Odaların tabanı laminat parke, ıslak zeminler seramik kaplamadır. Duvarlar, saten alçı üstü saten boya ile boyalıdır. Dış cephe, sıva üstü akrilik esaslı boya ile boyalıdır. Çatı örtüsü, Marsilya tipi kiremit kaplıdır. Bahçe duvarı,yaklaşık 1.00 metre duvar üzeri yaklaşık 0.50 metre pik demir korkulukludur. Isınma, kombi sistem doğal gaz yakıtlıdır.Belediye,Elektrik ve Doğal gaz hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yapının Değeri =120.00 m2 x(980.00 x 0.96) =112.896,00 TL.(Ruhsat ve Proje,Girişimci Karı Dahil). Arsanın Değeri =200.00 m2 x 500,00 TL./ m2=100.000,TL. Sultandere Mahallesi,4193 ada-36 parsel sayılı,200.00 m2 miktarlı,Arsa vasfındaki taşınmazın üzerindeki yapının Yapı Ruhsatı, Genel İnşaat Projesi masrafları göz önünde bulundurulduğunda Piyasa/Pazar Değeri 190.000,00 TL.(Yüzdoksanbin Türk Lirası)dir.
Kıymeti : 190.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 03/02/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satış ilanından ilgililere tebliğat çıkarılmış olup, tebliğatın yapılamaması halinde iş bu ilanın İİK.nun 127. Maddesi geregince tebliğat yerine kaim olacağı ilan olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9154 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.