Yazdır

T.C.
BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ
2017/648 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Beyşehir ilçesi, Üstünler Mahallesi, Köyiçi mevkii 103 ada 4 parsel'de kayıtlı 358,11 m2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmaz. Arsa payı tamdır. Parselin yol terki olmayıp imar durumu ayrık nizam 2 kata imarlıdır. Hisse oranı tamdır. Parsel üzerinde inşaat alanı 60m2 olan prefabrik bir yapı, 32m2 etrafı açık üstü kapalı bir örtme ve 25 m2 inşaat alanı olan yığma depo-kömürlük bulunmaktadır. Parsel üzerinde bulunan prefabrik yapının elektrik, su ve kanalizasyon bağlantısı mevcuttur. Yapının güneş enerji tesisatı ve yalıtımı bulunmaktadır. Yeni bir yapı olup kullanışlıdır. Yapı tek katlı olup toplam yapı inşaat alanı 60 m2'dir. Parsel üzerinde bulunan örtmenin toplam inşaat alanı 32 m2'dir. Parsel üzerinde bulunan depo-kömürlüğün inşaat alanı 25m2'dir.
Kıymeti : 61.900,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 21/06/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Beyşehir Adalet Sarayı mezat salonu/Dalyan Mah.Şehit İbrahim Bey Cad. No:103 Beyşehir/KONYA
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Konya ili, Beyşehir ilçesi, Üstünler Mahallesi, Köyiçi mevkii 103 ada 3 parsel'de kayıtlı 340,96 m2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmaz. Parselin yol terki olmayıp imar durumu ayrık nizam 2 kata imarlıdır. Hisse oranı tamdır. Ayrıca bu parsel içerisinde bir adet derin su kuyusu vardır. Kullanıma hazır, içerisinde dikey su pompası vardır. Derin su kuyusu ve tesisat bedelinin değeri 8.500,00 TL'dir.
Kıymeti : 29.000,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 21/06/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Beyşehir Adalet Sarayı mezat salonu/Dalyan Mah.Şehit İbrahim Bey Cad. No:103 Beyşehir/KONYA
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Beyşehir ilçesi, Üstünler Mahallesi, Köyiçi mevkii 103 ada 2 parsel'de kayıtlı 477,88 m2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmaz. Parselin yol terki olmayıp imar durumu ayrık nizam 2 kata imarlıdır. Hisse oranı tamdır. 8 adet ağaç bulunmaktadır. Ağaçların değeri 180 TL'dir. Arsa payı tamdır.
Kıymeti : 26.180,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 21/06/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Beyşehir Adalet Sarayı mezat salonu/Dalyan Mah.Şehit İbrahim Bey Cad. No:103 Beyşehir/KONYA
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Beyşehir ilçesi, Üstünler Mahallesi, Köyiçi mevkii 103 ada 1 parsel'de kayıtlı 438,52m2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmaz. Parselin yol terki olmayıp imar durumu ayrık nizam 2 kata imarlıdır. Hisse oranı tamdır. 8 adet ağaç bulunmaktadır. Ağaçların değeri 280TL'dir. Hisse tamdır.
Kıymeti : 22.280,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 21/06/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Beyşehir Adalet Sarayı mezat salonu/Dalyan Mah.Şehit İbrahim Bey Cad. No:103 Beyşehir/KONYA
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Beyşehir ilçesi, Üstünler Mahallesi, Köyiçi mevkii 103 ada 9 parsel'de kayıtlı 358,36m2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmaz.Hisse oranı tamdır. 7 adet elma ağacı bulunmaktadır. Ağaçların toplam değeri 245TL'dir. Parselin yol terki olmayıp imar durumu ayrık nizam 2 kata imarlıdır.
Kıymeti : 18.145,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 21/06/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Beyşehir Adalet Sarayı mezat salonu/Dalyan Mah.Şehit İbrahim Bey Cad. No:103 Beyşehir/KONYA
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Beyşehir ilçesi, Üstünler Mahallesi, Köyiçi mevkii 103 ada 8 parsel'de kayıtlı 314,42m2 yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmaz.Hisse oranı tamdır. Beş adet elma ağacı vardır. Ağaçların değeri 175TL'dir. Parselin yol terki olmayıp imar durumu ayrık nizam 2 kata imarlıdır.
Kıymeti : 15.875,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 21/06/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 17/07/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : Beyşehir Adalet Sarayı mezat salonu/Dalyan Mah.Şehit İbrahim Bey Cad. No:103 Beyşehir/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/648 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.