Yazdır

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


DOSYA NO : 206051207- 2019/83 T. SATIŞ DOSYASI İLİ: ANTALYA, GAZİPAŞA
TAPU KAYDI : Antalya, Gazipaşa İlçesi;
**İstiklal Mh. Sarıağaç Mevkii, 308 Ada, 5 Parsel, 208,00 m2, TAM HİSSE ARSA
**İstiklal Mh. Sarıağaç Mevkii, 308 Ada, 7 Parsel, 5,32 m2, TAM HİSSE ARSA
**İstiklal Mh. Sarıağaç Mevkii, 308 Ada, 14 Parsel, 90,05 m2, TAM HİSSE ARSA
**Pazarcı Mh. Adaalanı Mevkii, 1965 Ada, 4 Parsel, 1037.25 m2, HİSSE PAY/PAYDA 1049/103726 ARSA
İMAR DURUMU : Gazipaşa Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre taşınmazlar ayrık nizam, 3 kat yapılaşmalı, zemin ticari, üst katlar konut olarak planlıdır.
YERİ : İstiklal Mahallesi 308 Ada 5-7-14 Parseller:
Bahse konu İstiklal Mahallesi, 308 Ada, 5-7-14 Parsellere ulaşım, Mersin Antalya D400 Karayolundan Mersin istikametine doğru ilerlerken Bülent Ecevit Caddesi’ne sapılıp 350 metre ilerleyerek sağlanabilmektedir. Bahse konu 7 Numaralı parsel, yüzölçümün küçük olması sebebi ile parsel sorgu programında görüntülenememektedir.
Pazarcı Mahallesi 1965 Ada 4 Parsel:
Bahse konu Pazarcı Mahallesi, 1965 Ada, 4 Parsele ulaşım Mersin Antalya D400 Karayolundan Mersin istikametine doğru ilerlerken Uğur Mumcu Caddesi’nden Ayşegül Sokağa ardından ise sağa sapılarak sağlanabilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : İstiklal Mahallesi 308 Ada 5-7-14 Parseller:
Taşınmaz Özellikleri: Bahse konu taşınmazların yerinde yapılan incelemesinde taşınmazların boş durumda olup üzerlerinde kısım kısım meyve ağaçlarının bulunduğu tespit edilmiştir.
Bölge Özellikleri:Bahse konu taşınmazların bulunduğu bölge Gazipaşa Havaalanı’nın güneyinde yer almakta olup, bölgede genel olarak tarım arazileri-seralar ile 3-4 katlı yapılaşma yer almaktadır. Yapılaşma başlamış olmakla beraber yapılaşma oranı %60 civarındadır. Konum olarak ilgili belediyenin alt yapı ve hizmetlerinden faydalanabilir durumda olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde bölgenin gelişmekte olan bölge statüsünde olduğu tespit edilmiştir.
Pazarcı Mahallesi 1965 Ada 4 Parsel:
Taşınmaz Özellikleri: Bahse konu taşınmazın yerinde yapılan incelemesinde 1965 Ada 4 Parselin boş durumda olup ekili dikili olmadığı, etrafında boş parseller, seralar ile site tarzı yapılaşmanın bulunduğu tespit edilmiştir.
Bölge Özellikleri: Bahse konu taşınmazın bulunduğu bölge Gazipaşa Havaalanı’nın güneyinde yer almakta olup, bölgede genel olarak tarım arazileri ile seralar yer almaktadır. Yapılaşma başlamış olmakla beraber yapılaşma oranı %30 civarındadır. Konum olarak ilgili belediyenin alt yapı ve hizmetlerinden faydalanabilir durumda olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde bölgenin gelişmekte olan bölge statüsünde olduğu tespit edilmiştir.
MUHAMMEN BEDELİ :
Antalya, Gazipaşa İlçesi;
**İstiklal Mh. Sarıağaç Mevkii, 308 Ada, 5 Parsel 115.000,00 TL. ( yüzonbeşbinlira )
**İstiklal Mh. Sarıağaç Mevkii, 308 Ada, 7 Parsel 3.500,00 TL. ( üçbinbeşyüzlira)
**İstiklal Mh. Sarıağaç Mevkii, 308 Ada, 14 Parsel 50.000,00 TL. ( ellibinlira )
**Pazarcı Mh. Adaalanı Mevkii, 1965 Ada, 4 Parsel 11.000,00 TL. ( onbirbinlira )
SATIŞ ŞARTLARI: 19.03.2020 tarihinde; Saat :
Antalya, Gazipaşa İlçesi;
**İstiklal Mh. Sarıağaç Mevkii, 308 Ada, 5 Parsel 10.00-10.05
**İstiklal Mh. Sarıağaç Mevkii, 308 Ada, 7 Parsel 10.15-10.20
**İstiklal Mh. Sarıağaç Mevkii, 308 Ada, 14 Parsel 10.30-10.35
**Pazarcı Mh. Adaalanı Mevkii, 1965 Ada, 4 Parsel 10.45-10.50
arasında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Birinci arttırma tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağrıldıktan sonra teklif edilen en yüksek rayiç bedelin % 75’i + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla en çok artırına ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 26.03.2020 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmalar yapılacaktır. İkinci artırmalarda rayiç bedelin %50’si + takip masraflarını ve varsa rüçhanlı alacakların toplamını geçmesi şartıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2- Teminat, arttırmaya esas rayiç bedelinin her arsa için % 7.5’ udur.
3-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satım harcı ve masrafları tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2019/83 T. sayılı dosyadan İcra Satış Servisi’ne başvurmaları, Satış Şartnamesinin icra dosyasından ve www.sgk.gov.tr satış ilanları internet sayfasından görülebileceği, masrafların ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği ilan olunur.