Yazdır
ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Odunpazarı/71 Evler'de 247 m² arsanın 1/4 hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093056
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : 71 EVLER MAH. / EMEK
: 247
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/202 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
62,500 TL
Birinci Satış Günü
:
16.01.2020 09:45
İkinci Satış Günü
:
10.02.2020 09:45
Satış Yeri
:
4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat ESKİŞEHİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ

2018/202 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Eskişehir ili , merkez Odunpazarı ilçesi , Mamuca mahallesi ,Takkalı mevkii , 3770 parsel, yüzölçümü 246,00m2 (Yenileme sonucunda: 71 Evler Mahallesi, 16795 ada, 61 parsel, 247.00 m2, ARSA),borçlu adına ¼ hisse paylı olarak kayıtlıdır.
Adres : 71 Evler Mahallesi, Manzara Sokak, No : 1 (Numarataja göre)
İmar Durumu :İmar Planına göre ayrık nizam dört kat konut yapımına müsaadelidir.
Taşınmaz ; 71 Evler mahallesi , Manzara sokak üzerinde ve boşarsa konumundadır. Odunpazarı Belediyesinin, Esgaz'ın ve Tedaş'ın hizmetlerinden yararlanabilinecek konumdadır. Bu bölgede genellikle eski yapım 1-2 katlı yığma meskenlerin ve A-4 katlı yapıların seyrek olduğu ve boş arsaların olduğu bölgedir. Orta halli insanların oturduğu sakin ve seyrek yapılaşmanın olduğu bir semttir. Ulaşım olarak taşınmazın yakınındaki Cumhuriyet Bulvarı ve Çevre Yolu üzerinden geçen Belediye Halk Otobüsleri ve minibüsler ile yapılmaktadır. Taşınmazın yakınında Erdal Abacı İ.Ö.O. , Matbaacılar sitesi , Hasan Doğan Spor Tesisleri , boş arsalar ve 1 - 2 katlı seyrek konumdaki basit yapılar ,SGK. Ek Hizmet Binası , Terzi Evleri , Şehir Hastanesi bulunmaktadır. , Çevre Yoluna yaklaşık kuş uçumu 151,00 mt. mesafededir. Büyükşehir Belediyesine , Valilik ile diğer resmi kurumlara , ticaret bölgelerine , çarşı merkezine , Bankalara uzak mesafededir. Bitişiğindeki ve çevresindeki yollar Belediyesince fiili olarak açılmamış konumdadır. Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri 250.000,00TL.dir.
Borçlunun hisse payına düşen değer ise; 250.000,00x1 /4=62.500,00TL.dir.
Kıymeti : 62.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Eskişehir İli, merkez Odunpazarı İlçesi, Akpınar mahallesi, Kuruca mevkii, 14058 ada, 81 parsel, yüzölçümü 5.046,66 m2, Tarla, borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.
Beyan : 3083 sayılı Yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır. ( İl Gıda Tarım ve Hay. Müd. )
Adresi :Akpınar mahallesi , Kuruca mevkii
İmar Durumu : 1 / 1000 ölçekli uygulama İmar Planı dışında , plansız alanda kalmaktadır.
Taşınmazın Durumu :Keşif günü tarlanın tahıl ürünü ekili olduğu görüldü. Yaklaşık % 3-5 meyilde , taşlı+killi+bitkisel topraklı bir tarladır. Üzerinde sürülmeye ve ekilmeye mani bir sabit tesis yoktur. Seyitgazi Devlet karayolu üzerindeki Özbesin Tesislerinin batısında , asfalt yola 1659 mt. , Akpınar mahallesinin merkezine 2552mt. ve Şehir merkezine yaklaşık kuş uçumu 10.491 mt. mesafededir.Çevresinde ekilmiş ve de ekilmemiş tarlalar mevcuttur. Ulaşımı zordur.
Taşınmazın tuzluluk ve alkalilik durumu , yaklaşık % 3-5 meyilde olup, yaklaşık düz arazi konumunda oluşu, erozyon problemi olmadığı, drenaj durumu, toprak yapısı incelendiğinde genelde kuru tarım yapımına uygundur. Sulanması zordur. Çevresinde yapılaşma yoktur. Ulaşım olarak çevresindeki tarla yollarından ancak traktörle ulaşılabilir. Kötü havalarda da ulaşımı zordur. Mevcut konum olarak Şehir merkezine ve de ticaret, sosyal, resmi, alış,veriş yerlerine uzak mesafededir. Sürülmesi ve işlenmesi rahat bir zemin yapısı mevcuttur. Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri.35.000,00TL dir.
Kıymeti : 35.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İli, merkez Odunpazarı İlçesi, Akpınar mahallesi ,Kocakır mevkii, 14147 ada, 88 parsel, yüzölçümü 4.386,60 m2, Tarla ,borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.
Beyan : 3083 sayılı Yasanın 13.maddesi gereğince kısıtlıdır ( İl Gıda Tarım ve Hayv.Müd. )
Adresi : Akpınar mahallesi ,Kocakır mevkii
İmar Durumu : 1 / 1000 ölçekli uygulama İmar Planı dışında , plansız alanda kalmaktadır
Taşınmazın Durumu : Keşif günü tarlanın ekili konumda olduğu görüldü. Yaklaşık % 0-3 meyilde , küçük taşlı + killi + bitkisel topraklı bir tarladır. Üzerinde sürülmeye ve ekilmeye mani bir sabit tesis yoktur. Eskişehir Kapalı Ceza Evinin kuzeyinde , asfalt Eskişehir- Seyitgazi asfalt yoluna 470 mt. , Akpınar mahallesinin merkezine 738 mt. ve Şehir merkezine yaklaşık kuş uçumu 11.752 mt. mesafededir. Çevresinde ekilmiş ve de ekilmemiş tarlalar mevcuttur. Ulaşımı kolaydır. Taşınmazın tuzluluk ve alkalilik durumu, yaklaşık %0-3 meyilde olup, yaklaşık düz arazi konumunda oluşu, erozyon problemi olmadığı, drenaj durumu, toprak yapısı incelendiğinde genelde kuru tarım yapımına uygundur. Yakın çevresinde Eskişehir Kapalı cezaevi ve Akpınar mahallesi yerleşim bölgesi vardır. Ulaşım olarak ceza evine gidiş yolundan ulaşılabilinir. Kötü havalarda da ulaşımı kolaydır Mevcut konum olarak Şehir merkezine ve de ticaret, sosyal, resmi alış, veriş yerlerine uzak mesafededir. Sürülmesi ve işlenmesi rahat bir zemin yapısı mevcuttur. Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri. 52.000,00TLdir.
Kıymeti : 52.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Eskişehir İli , merkez Odunpazarı İlçesi ,Akpınar mahallesi , Kızılburun mevkii ,14067 ada, 5 parsel, yüzölçümü 8.775,38m2 , Tarla, borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.
Beyan : 3083 sayılı Yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır. ( İl Gıda Tarım ve Hayv. Müd. )
Adresi : Akpınar mahallesi , Kızılburun mevkii
İmar Durumu : 1 / 1000 ölçekli uygulama İmar Planı dışında , plansız alanda kalmaktadır
Taşınmazın Durumu :Keşif günü tarlada tahıl ürünü ekili olduğu görüldü. Yaklaşık %0 - 3 meyilde , taşlı + killi + bitkisel topraklı bir tarladır. Üzerinde sürülmeye ve ekilmeye mani bir sabit tesis yoktur. Eskişehir - Seyitgazi ana yolu ile Süpüren mahallesi arasındaki asfalt yoluna yaklaşık 86 mt ,Akpınar mahallesinin merkezine 864 mt. ve Şehir merkezine yaklaşık kuş uçumu 13.094 mt. mesafededir.Çevresinde ekilmiş ve de ekilmemiş tarlalar mevcuttur. Ulaşımı kolaydır
Taşınmazın tuzluluk ve alkalilik durumu, yaklaşık %0-3 meyilde olup, yaklaşık düz arazi konumunda oluşu, erozyon problemi olmadığı, drenaj durumu, toprak yapısı incelendiğinde sulanması zordur. Genelde kuru tarıma uygundur. Çevresinde yapılaşma yoktur. Ulaşım olarak çevresindeki tarla yollarından ancak traktörle kolaycana ulaşılabilinir. Mevcut konum olarak Şehir merkezine ve de ticaret, sosyal, resmi, alış, veriş yerlerine uzak mesafededir. Sürülmesi ve işlenmesi rahat bir zemin yapısı mevcuttur. Ulaşımı kolaydır. Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri. 70.000,00TLdir.
Kıymeti : 70.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin KatESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Eskişehir İli ,merkez Odunpazarı İlçesi , Akpınar mahallesi ,Kızılburun mevkii , 14066 ada , 13 parsel ,yüzölçümü 34.811,54m2 ,Tarla, borçlu adına 1 / 2 hisse paylı olarak kayıtlıdır.
Beyan :3083 sayılı Yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır. ( İl Gıda Tarım ve Hayv. Müd. )
( İl Gıda Tarım ve Hayv. Müd. )
Adresi : Akpınar mahallesi ,Kızılburun mevkii
İmar Durumu : 1 / 1000 ölçekli uygulama İmar Planı dışında , plansız alanda kalmaktadır
Taşınmazın Durumu : Keşif günü tarlanın ekili olduğu görüldü. Yaklaşık % 10-15 meyilde , taşlı + killi + bitkisel topraklı bir tarladır. Üzerinde sürülmeye ve ekilmeye mani bir sabit tesis yoktur. Eskişehir-Seyitgazi ana yolu ile Süpüren mahallesi arasındaki asfalt yoluna yaklaşık 990 mt mesafede , Akpınar mahallesinin merkezine 2.205 mt. ve şehir merkezine yaklaşık kuş uçumu 13.074 mt. mesafededir. Çevresinde ekilmiş ve de ekilmemiş tarlalar mevcuttur. Ulaşımı zordur. Susuz tarım yapımına uygundur. Taşınmazın tuzluluk ve alkalilik durumu , yaklaşık % 10-15 meyilde olup, hafif meyilli arazi konumunda oluşu, erozyon problemi olmadığı, drenaj durumu, toprak yapısı incelendiğinde sulanması ve ulaşımı zordur. Genelde kuru tarıma uygundur. Çevresinde yapılaşma yoktur. Ulaşım olarak çevresindeki tarla yollarından ancak traktörle ulaşılabilinir. Mevcut konum olarak Şehir merkezine ve de ticaret-sosyal-resmi-alış-veriş yerlerine uzak mesafededir. Sürülmesi ve işlenmesi rahat bir zemin yapısı mevcuttur. Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri. 130.000,00TL dir.
Borçlunun hisse payına düşen bedel ise 130.000,00/2 = 65.000,00TL. dir.
Kıymeti : 65.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Eskişehir İli ,merkez Odunpazarı İlçesi , Akpınar mahallesi,Kızılburun mevkii, 14066 ada, 14 parsel, yüzölçümü 8.801,65 m2, Tarla, borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.
Beyan : 3083 sayılı Yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır. ( İl Gıda Tarım ve Hayv. Müd. )
Adresi : Akpınar mahallesi ,Kızılburun mevkii
İmar Durumu : 1 / 1000 ölçekli uygulama İmar Planı dışında , plansız alanda kalmaktadır
Taşınmazın Durumu : Keşif günü tarlanın ekili olduğ ugörüldü. Yaklaşık % 10 - 15 meyilde , taşlı + killi + bitkisel topraklı bir tarladır. Üzerinde sürülmeye ve ekilmeye mani bir sabit tesis yoktur. Eskişehir-Seyitgazi ana yolu ile Süpüren mahallesi arasındaki asfalt yoluna yaklaşık 1000 mt mesafede , Akpınar mahallesinin merkezine 2.207 mt.ve Şehir merkezine yaklaşık kuş uçumu 13.054 mt. mesafededir. Çevresinde ekilmiş ve de ekilmemiş tarlalar mevcuttur. Ulaşımı zordur. Susuz tarım yapımına uygundur. Taşınmazın tuzluluk ve alkalilik durumu , yaklaşık % 10-15 meyilde olup, hafif meyilli arazi konumunda oluşu, erozyon problemi olmadığı, drenaj durumu, toprak yapısı incelendiğinde Sulanması ve ulaşımı zordur. Genelde kuru tarıma uygundur. Çevresinde yapılaşma yoktur. Ulaşım olarak çevresindeki tarla yollarından ancak traktörle ulaşıla bilinir. Mevcut konum olarak Şehir merkezine ve de ticaret-sosyal-resmi-alış-veriş yerlerine uzak mesafededir. Sürülmesi ve işlenmesi rahat bir zemin yapısı mevcuttur. Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri. 33.000,00TLdir.
Kıymeti : 33.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Eskişehir İli , merkez Odunpazarı İlçesi, Akpınar mahallesi , Kızılburun mevkii, 14066 da, 15 parsel, yüzölçümü 10.631,31m2, Tarla, borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.
Beyan : 3083 sayılı Yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır. ( İl Gıda Tarım ve Hayv. Müd.)
Adresi :Akpınar mahallesi , Kızılburun mevkii
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı dışında , plansız alanda kalmaktadır
Taşınmazın Durumu: Keşif günü tarlanın ekili olduğu görüldü. Yaklaşık % 10-15 meyilde , taşlı + killi + bitkisel topraklı bir tarladır. Üzerinde sürülmeye ve ekilmeye mani bir sabit tesis yoktur. Eskişehir - Seyitgazi ana yolu ile Süpüren mahallesi arasındaki asfalt yoluna yaklaşık 998 mt, Akpınar mahallesinin merkezine 2.200 mt. ve Şehir merkezine yaklaşık kuş uçumu 13.054 mt. mesafededir. Çevresinde ekilmiş ve de ekilmemiş tarlalar mevcuttur. Ulaşımı zordur. Susuz tarım yapımına uygundur.Taşınmazın tuzluluk ve alkalilik durumu , yaklaşık % 10-15 meyilde olup, hafif meyilli arazi konumunda oluşu , erozyon problemi olmadığı , drenaj durumu , toprak yapısı incelendiğinde Sulanması ve ulaşımı zordur. Genelde kuru tarıma uygundur. Çevresinde yapılaşma yoktur. Ulaşım olarak çevresindeki tarla yollarından ancak traktörle ulaşılabilinir. Mevcut konum olarak Şehir merkezine ve de ticaret, sosyal, resmi, alış, veriş yerlerine uzak mesafededir. Sürülmesi ve işlenmesi rahat bir zemin yapısı mevcuttur. Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri. 40.000,00TLdir.
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri Eskişehir İli ,merkez Odunpazarı İlçesi , Akpınar mahallesi , Derbent Deresi mevkii, 14087 ada , 1 parsel , yüzölçümü 1.308,75 m2, Bahçe ,borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.
Beyan : 3083 sayılı Yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır. ( İl Gıda Tarım ve Hayv. Müd.)
Adresi : Akpınar mahallesi ,Derbent Deresi mevkii
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı dışında , plansız alanda kalmaktadır
Taşınmazın Durumu : Keşif günü bahçenin vadinin içinde olduğu görüldü. Yaklaşık %5-10 meyilde , küçük taşlı + killi + bitkisel topraklı bir tarladır. Üzerinde sürülmeye ve ekilmeye mani bir sabit tesis yoktur. Eskişehir-Seyitgazi Kara Yolunun üzerindeki Kent Ormanının doğusundaki ve Derbent yerleşkesinin kuzeyindeki bahçedir. Asfalt yola 685 mt. , Akpınar mahallesinin merkezine 1982 mt. ve Şehir merkezine yaklaşık kuş uçumu 14.130 mt. mesafededir. Çevresinde ekilmiş ve de ekilmemiş bahçeler, Dereler mevcuttur. Ulaşımı kolaydır. Taşınmazın tuzluluk ve alkalilik durumu , yaklaşık % 3-5 meyilde olup, yaklaşık hafif meyilli arazi konumunda oluşu, erozyon problemi olmadığı, drenaj durumu, toprak yapısı incelendiğinde genelde sulu tarım yapımına uygundur. Yakın çevresinde Kapalı cezaevi , Kent Ormanı ve Akpınar mahallesi yerleşim bölgesi vardır. Ulaşım olarak çevresindeki mevcut yollarından kolaycana ulaşılabilinir. Kötü havalarda da ulaşımı zordur. Mevcut konum olarak Şehir merkezine ve de ticaret, sosyal, resmi, alış, veriş yerlerine uzak mesafededir.Sürülmesi ve işlenmesi rahat bir zemin yapısı mevcuttur. Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri. 15.000,00TLdir.
Kıymeti : 15.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/01/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 10/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satış ilanından ilgililere tebligat çıkarılmış olup, tebligatın yapılamaması halinde iş bu ilanın İİK.nun 127. Maddesi gereğince tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/202 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.