Yazdır
KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Avcılar'da bina hissesi icradan satılıktır (çoklu satış)

KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154944
Şehir : İstanbul / Avcılar
Semt-Mahalle : ÜNİVERSİTE MAH. / GÜMÜŞPALA
Kat Sayısı : 5
Bir Kattaki Daire : 1
: 3100
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 22.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/9017 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,265,373 TL
Birinci Satış Günü
:
30.06.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
30.07.2020 14:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Tevfiybey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

2014/9017 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli Avcılar İlçesi Avcılar Mah. M.Kemalpaşa Mevkii 21428 parsel 693,74m2 yüzölçümlü Arsa Ana Taşınmaz Niteliğindeki taşınmazın 150/694 Hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Mahkemece kesinleşen kıymet takdiri raporunda; Satışa konu İstanbul ili Avcılar İlçesi Mustafa Kemal Paşa Yıldırım Beyazıd Cad. No:17 adresinde mevcut tapunun 44 pafta 21428 parsel sayılı 693,73m2 alanlı arsa üzerinde B.A.K. Tarzda bir yapının mevcut olduğu görülmüştür. Satışa konu taşınmazda kat irtifakı bulunmadığından dolayı değerlendirme arsa ve üzerinde bulunan yapı üzerinden yapılmıştır. Satışa konu taşınmaz; 2 bodrum+zemin+4 normal kat ve çatı kattan oluşmakta olup, bodrum ve zemin katlarında dükkanlar olduğu, normal katlarının mesken amaçlı kullanıldığı görülmüştür. Normal katlarında her katta 4 adet daire ve çatı katında ise asansör dairesi olduğu ve dış cephesinin mantolama yapıldığı temiz ve masrafsız bir yapı olduğu ve yaklaşık olarak 3100m2 inşaat alanına sahip olduğu görülmüştür. Satışa konu taşınmazda bulunan dairelerin 3 oda 1 salon, mutfak banyo ve balkon hacimlerinden müteşekkil olduğu ve mesken amaçlı kullandıkları, yaklaşık olarak 110m2 kullanım alanına sahip olduğu elektrik su ve doğal gazlarının mevcut olduğu bina sakinlerinden öğrenilmiştir.
Yüzölçümü : 693,74 m2
İmar Durumu : İstanbul İli Avcılar İlçesi Üniversite Mah. 44 pafta 21428 parsel sayılı söz konuu parsel 1/1000 ölçekli 28.08.2008 tasdik tarihli Avcılar Uygulama İmar Planı kapsamında konut alanında kalmakta olup ön bahçe:3,00mt arka bahçe:4,00mt, yan bahçe:3,00mt iki nizam H.12.50m yapılanma şartlarına haizdir.
Kıymeti : 1.265.373,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 30/06/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 30/07/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Tevfiybey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli Başakşehir İlçesi Hoşdere Mah. 432 Ada 5 Parsel 13.025,33m2 yüzölçümlü arsa ana taşınmaz niteliğinde 2. Kat 61 No'lu 140/13025 arsa paylı Dükkan Bağ.Bölüm Niteliğindeki taşınmaz tam hisseli olarak tapu da kayıtlıdır.Mahkemece yapılan kıymet takdiriraporunda; Satışa konu taşınmazlar, İstanbul İli Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Hoşdere Köyü Rumeli Caddesinde 2. Normal kat numara 61 ve 62 adresinde mevcut tapunun 432 ada 5 parsel sayılı 13.025,33m2 alanlı arsa üzerinde B.A.K. Bir yapı mevcuttur. Taşınmazların bulunduğu bina 2 bodrum+zemin+4 normal kattan müteşekkil olup, AVM amaçlı olarak kullanılan ve bütün katları iş yeri olarak dizayn edilmiştir. Satışa konu taşınmazlar; bulunduğu yapının 2. Normal katında 61 ve 62 numaralı dükkanların birleştirilerek tek dükkan olarak kullanılacak şekilde dizayn edilmiş, yaklaşık olarak 167,00m2 (61 No'lu taşınmaz 106m2 - 62 No'lu Taşınmaz 61m2) kullanım alanına sahip, yerleri seramik kaplı, duvarları saten boyalı ve kartonpiyerli, spot ışık aydınlatmalı, dış cepheye bakan kısmında cam vitrini mevcut olan bir taşınmazdır. Ayrıca taşınmaz bulunduğu Verde Molina alış veriş merkezi içerisinde bulunan dükkanların büyük bir kısmının an itibariyle aktif olarak kullanılmadığı, bir çoğunun atıl durumda boş olduğu, aynı şekilde dava konusu taşınmazında boş ve atıl olarak beklediği tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 13025,33
Arsa Payı :140/13025
İmar Durumu : İstanbul İli Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Dereköy Çiftliği Mevkii 432 ada 5 parsel sayılı söz konusu parsel; 07.02.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Dereköy Çiftliği Mevkii revizyon uygulama imar planı kapsamında konut alanında kalmakta olup, Blok Nizam E:1,50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında kalmaktadır.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 30/06/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 30/07/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Tevfiybey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli Başakşehir İlçesi Hoşdere Mah. 432 Ada 5 Parsel 13.025,33m2 yüzölçümlü arsa ana taşınmaz niteliğinde 2. Kat 62 No'lu 79/13025 arsa paylı Dükkan Bağ.Bölüm Niteliğindeki taşınmaz tam hisseli olarak tapu da kayıtlıdır.İstanbul İli Başakşehir İlçesi Hoşdere Mah. 432 Ada 5 Parsel 13.025,33m2 yüzölçümlü arsa ana taşınmaz niteliğinde 2. Kat 61 No'lu 140/13025 arsa paylı Dükkan Bağ.Bölüm Niteliğindeki taşınmaz tam hisseli olarak tapu da kayıtlıdır.Mahkemece yapılan kıymet takdiriraporunda; Satışa konu taşınmazlar, İstanbul İli Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Hoşdere Köyü Rumeli Caddesinde 2. Normal kat numara 61 ve 62 adresinde mevcut tapunun 432 ada 5 parsel sayılı 13.025,33m2 alanlı arsa üzerinde B.A.K. Bir yapı mevcuttur. Taşınmazların bulunduğu bina 2 bodrum+zemin+4 normal kattan müteşekkil olup, AVM amaçlı olarak kullanılan ve bütün katları iş yeri olarak dizayn edilmiştir. Satışa konu taşınmazlar; bulunduğu yapının 2. Normal katında 61 ve 62 numaralı dükkanların birleştirilerek tek dükkan olarak kullanılacak şekilde dizayn edilmiş, yaklaşık olarak 167,00m2 (61 No'lu taşınmaz 106m2 - 62 No'lu Taşınmaz 61m2) kullanım alanına sahip, yerleri seramik kaplı, duvarları saten boyalı ve kartonpiyerli, spot ışık aydınlatmalı, dış cepheye bakan kısmında cam vitrini mevcut olan bir taşınmazdır. Ayrıca taşınmaz bulunduğu Verde Molina alış veriş merkezi içerisinde bulunan dükkanların büyük bir kısmının an itibariyle aktif olarak kullanılmadığı, bir çoğunun atıl durumda boş olduğu, aynı şekilde dava konusu taşınmazında boş ve atıl olarak beklediği tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 13025,33
Arsa Payı :140/13025
İmar Durumu : İstanbul İli Başakşehir İlçesi Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Dereköy Çiftliği Mevkii 432 ada 5 parsel sayılı söz konusu parsel; 07.02.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Dereköy Çiftliği Mevkii revizyon uygulama imar planı kapsamında konut alanında kalmakta olup, Blok Nizam E:1,50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında kalmaktadır.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 30/06/2020 günü 14:25 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 30/07/2020 günü 14:25 - 14:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Tevfiybey Mah. Halkalı Cad. No:146 Küçükçekmece Adalet Sarayı Giriş Kat İcra Koridoru KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/9017 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/03/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.