Yazdır
BANDIRMA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bandırma'da 3 katlı bina icradan satılıktır (çoklu satış)

BANDIRMA 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01094631
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Semt-Mahalle : BENTBAŞI MAH. / BANDIRMA
Kat Sayısı : 3
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

YAŞAM 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/8 talimat
Muhammen Bedeli
:
340,642 TL
Birinci Satış Günü
:
07.01.2020 10:05
İkinci Satış Günü
:
11.02.2020 10:05
Satış Yeri
:
600 Evler Mahallesi Sakarya Caddesi No:2 Orman İşletme Müdürlüğü Mezar Salonu Bandırma/Balıkesir

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
BANDIRMA
3. İCRA DAİRESİ
2019/8 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN 109 ada 11 parsel
Özellikleri : Balıkesir İl, Bandırma İlçe, 109 Ada, 11 Parsel, BENTBAŞI Mahalle/Köy, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz doğalgaz kombi kalorifer ile ısıtılan, B.A. karkas, özelliği itibarı ile III/B inşaat sınıfı yapı özelliğinde bulunmaktadır. Binada asansör mevcuttur. Bodrum + Zemin + Asma katta yer alan, 7 numaralı bağımsız bölüm projesine göre 3 dükkan alanı ve WC hacimlerinden oluşmaktadır. Yaklaşık Brüt 167,00 m2 civarında yapı alanına sahiptir. Ön cephede konumludur. Apartman Giriş kapısı ferforje süslemeli demir doğrama, merdivenler ve sahanlıklar mermer kaplama, merdiven korkulukları krom nikel doğramadır. Merdiven sahanlığı duvarları ve tavanı saten boyalıdır. Mesken giriş kapısı çelik ve iç kapı doğramaları panel, pencere doğramaları PVC ısı camlı, Salon ve odalarda zemin laminat parke, mutfak zemini seramik kaplama, dolapları lamine kapaklı, tezgahı mermer ve tezgah üst seramik kaplamadır. Banyoda duvarlar ve zemin seramik kaplamadır. Duvarlar ve tavanlar saten boyalıdır. III/B sınıf yapı özeliğindeki yapıdır. Taşınmazda yıpranma mevcut değildir. 31.10.2016 tarih 2016/379 sayılı Yapı Ruhsatı ve 18.01.2018 tarih 2018/44 sayılı Yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Şehir merkezine ve aktif ticaret bölgesine 200 m yürüme mesafesindedir. Mesken olarak Bandırmada tercih edilebilecek bölgede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede; elektrik, asfalt, yol, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur. Uygulama imar planında bitişik nizam 5 kat yapılaşma şartlarına sahip ticaret alanı içinde bulunmaktadır.
Adresi : Bandırma Bentbaşı Mahallesi 9 Sokak Apartman No 44
Yüzölçümü : 97,47 m2
Arsa Payı : 46/100
Kıymeti : 340.642,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:05 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 11/02/2020 günü 10:05 - 10:10 arası
Satış Yeri : 600 Evler Mahallesi Sakarya Caddesi No:2 Orman İşletme Müdürlüğü Mezar Salonu Bandırma/Balıkesir
2 NO'LU TAŞINMAZIN 344 ada 71 parsel
Özellikleri : Balıkesir İl, Bandırma İlçe, 344 Ada, 71 Parsel, ONYEDİ EYLÜL Mahalle/Köy, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz doğalgaz kombi kalorifer ile ısıtılan, B.A. karkas, özelliği itibarı ile III/B inşaat sınıfı yapı özelliğinde bulunmaktadır. Binada asansör bulunmaktadır. 7. katta yer alan, 7 numaralı bağımsız bölüm projesine göre 2 ofis odası alanı, mutfak, 2 wc, 2 hol hacimlerinden oluşmaktadır. Yaklaşık Brüt 131,00m2 civarında yapı alanına sahiptir. Apartman Giriş kapısı alüminyum doğrama, merdivenler ve sahanlıklar mermer kaplama, merdiven korkulukları krom nikel doğramadır. Merdiven sahanlığı duvarları ve tavanı saten boyalıdır. Ofis giriş kapısı çelik ve iç kapı doğramaları panel, pencere doğramaları PVC ısı camlı, Salon ve odalarda zemin laminat parke, mutfak zemini seramik kaplama, dolapları lamine kapaklı, tezgahı mermer ve tezgah üst seramik kaplamadır. WC? de duvarlar ve zemin seramik kaplamadır. Duvarlar ve tavanlar saten boyalıdır. III/B sınıf yapı özeliğindeki yapıdır. Taşınmazda %5 oranında yıpranma mevcuttur. 09.05.2012 tarih 2012/141 sayılı Yapı Ruhsatı ve 26.09.2013 tarih 2013/1100 sayılı Yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Şehir merkezine yakın konumda olup, bölgenin ana arterlerinden olan Atatürk Caddesine cephelidir. Bandırma Belediyesine 50 m mesafede olup, aktif ticaret bölgesindedir. Ofis olarak Bandırmada tercih edilebilecek bölgede bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede; elektrik, asfalt, yol, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur. Uygulama imar planında bitişik nizam 8 kat yapılaşma şartlarına sahip ticaret alanı içinde bulunmaktadır.
Adresi : Bandırma 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi Apt.No 181
Yüzölçümü : 97,18 m2
Arsa Payı : 12/68
Kıymeti : 325.899,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 11/02/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : 600 Evler Mahallesi Sakarya Caddesi No:2 Orman İşletme Müdürlüğü Mezar Salonu Bandırma/Balıkesir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.