Yazdır
İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kağıthane'de Perpa'ya yakın mesafede 7 katlı bina mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155829
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Semt-Mahalle : TALATPAŞA MAH. / GÜRSEL
Kat Sayısı : 7
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
: 2650
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 25.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/21 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
5,004,000 TL
Birinci Satış Günü
:
28.10.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
25.11.2020 14:00
Satış Yeri
:
İSTANBUL 13 SULH HUKUK MAHKEMESİ B2 BLOK 4 KAT DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.İSTANBUL13. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/21 SATIŞ
İSTANBUL 13 SULH HUKUK MAHKEMESİ İZALE-İ ŞUYU SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN
Adresi :İstanbul İl, Kağıthane İlçe, 4306 Ada, 13 Parsel, TALATPAŞA Mahallesi
Yüzölçümü : 284,00 m2 ARSA
Arsa Payı : 4306/13
İmar Durumu :Kağıthane Belediye Başkanlığı Plan Proje Müdürlüğünün 21/11/2019 tarih ve E.16973/2394137 sayılı yazısında Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi 4306ada 13 parsel 14/02/2009onanlı 1/1000 ölçekli Kağıthane 5. Etap uygulama imar planında B1-3 (blok nizam 3 kat) lejantlı konut alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir. Kağıthane Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 08/11/2019 tarih veE.38055/2389490 sayılı yazısında Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi 4306 Ada 13 Parsel sayılı yere ait ilgide kayıtlı yazılarında Sözkonusu yere ait imar işlem dosyasında yapılan incelemede onaylı yapı ruhsatına rastlanamadığı bildirilmiştir.
Taşınmazın Özellikleri :Bilirkişiler kurulunun raporundaKağıthane ilçe Talatpaşa Mahallesi 4306
ada 13 parsel sayılı 284,00 M2 Yüzölçümlü tapuda "ARSA " nitelikli Gayrimenkulun üzerinde
Apartman bulunmaktadır. Kağıthane ilçesi Talatpaşa Mahallesi Emirgazi Caddesi, İpek Kuşağı
Sokak N0:7-9 adresindeki taşınmaz Üzerinde 3 Bodrum Kat+Giriş (Zemin) Kat +2 Normal
Kat+çatı katı olmak üzere 7 katlı Betonarme Karkas bir bina bulunmakta bina bitişik nizamda
yapılmış binada 26 Bağımsız bölüm(Daire) Bulunmakta bu bağımsız bölümler konut olarak
kullanılmakta Binada asansör yok Elektrik, Su ve Doğalgaz mevcut Daireler 3+1 ve 2+1 Olarak
yapılmış olup Bina Zeminde S:14,50 mtx25,00 mt =362,50 m2 alana, Normal katlarda ise 400,00
M2 İnşaat Alanına sahiptir. Toplam inşaat alanı 2.650,00 M2' dir bina kaçak olup projesi
bulunmamaktadır. Bina 3. S ınıf A grubu yapılardan olup binanın 40 yaşlarında bir görünüme sahip
olduğu , Gözlenmiştir. Gayrimenkulun bulunduğu bölgeTüm kamu Hizmetlerinden yararlanmakta
Ulaşım imkanları oldukça elverişli, Bölgede konut amaçlı yoğun yerleşim mevcuttur. Bölgedeki
yapılaşmanın daha çok kaçak ve imar durumuna aykırı olduğu gözlemlenmiş Taşınmaz Merkezi bir
yerde bulunmak'ta Tüm kamu kurumları ve Perpa Ticaret Merkezine yürüme Mesafesindedir
Kıymeti : 5.004.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 28/10/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 25/11/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 13 SULH HUKUK MAHKEMESİ B2 BLOK 4 KAT DURUŞMA SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 25/11/2020 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032570) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz2019/21 DosyaNumarasının belirtilerek Memurluğumuzun internet emanet hesab numarası TR890001 5001 5800 7306 773115 nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.23/03/2020