Yazdır

T.C.
KARS
1. İCRA DAİRESİ
2018/869 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZ: Kars İl, Merkez İlçe İstasyon Mah. 167 Ada, 1 ve 38 Parseller ve üzerindeki yapılardır. 1 ve 38 parsel sayılı taşınmazlar ekonomik bütünlükleri ve üzerlerindeki muhdesatları nedeniyle birlikte satışa arz edilecektir. Taşınmaz üzerinde tek katlı kamu hizmet binası olarak inşaa edilmiş yapı ile bir kısmı 1 parsel bir kısmı 38 parsel üzerinde bulunan"korunması gereken Kültür Varlığı" niteliğinde yapı bulunmaktadır, taşınmaz üzzerindeki yapı 16-20 yaş aralığındadır. Dış cephesi sıvalı ve boyalı, çatı ahşap oturtma çatı, çatı örtüsü galvanizli saç, iç cephesi sıvalı ve boyalı kapı ve pencere doğramaları ahşap olup parsel üzerindeki tescilli binaya bitişik olarak inşaa edilmiştir. Isınma sistemi doğalgazdır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin teknik altyapısı tamamlanmış olup gerek belediye gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz, şehir yapılaşmasının yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Taşınmaz civarında genelde çok katlı binalar bulunmakta olup konut ve işyeri sayısı fazladır. Taşınmaz Kazım Karabekir Paşa Kışlası ile karşı karşıya olup Ziya Gökalp İÖO 180m mesafededir. Ulaşım kolay ve çok yönlü olup toplu taşıma araçları ile ulaşım da sağlanabilmektedir. Tapu kaydında 167 ada 1 parsel sayılı taşınmazın alanı 1.135m2,167 ada 38 parsel sayılı taşınmazın alanı 405,12m2 olup avlulu kargir ev niteliğindedir. Tapu kaydında "korunması gereken kültür varlığı" şerhi bulunmakta olan taşınmaz 1/1.000 ölşekli uygulam imar planında Belediye Hizmet alanı içerisinde kalan taşınmazın koruma alanında yer alması nedeniyle her türlü yapılaşma kararın Kars Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulu tarafından belirleneceği bildirilmiştir. Her iki parsel kaydındaKars Belediye Başkanlığı Meclisinin 05/09/2005 tarih ve 128 nolu Encümen kararı ile 17/08/2018 başlangıç tarihli ve TÜRSAB lehine 25 yıllığına kira şerhi bulunmaktadır.
Kıymeti : 3.053.759,50 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası-
2. Satış Günü : 26/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : KARS 1.İCRA DAİRESİ KALEMİ -

2 NO'LU TAŞINMAZ:

Kars İli Merkez İlçesi İstasyon Mah. 167 Ada, 2 Parsel sayılı yerdir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır Taşınmazın bulunduğu bölgenin teknik altyapısı tamamlanmış olup gerek belediye gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz, şehir yapılaşmasının yoğun olduğu bir bölgede yer almaktadır. Taşınmaz civarında genelde çok katlı binalar bulunmakta olup konut ve işyeri sayısı fazladır. Taşınmaz Kazım Karabekir Paşa Kışlası ile karşı karşıya olup Ziya Gökalp İÖO 180m mesafededir. Ulaşım kolay ve çok yönlü olup toplu taşıma araçları ile ulaşım da sağlanabilmektedir. Tapu kaydında 167 ada 2 parsel sayılı taşınmazın alanı 367 m2 olup arsa niteliğindedir. Tapu kaydında "korunması gereken kültür varlığı" şerhi bulunmakta olan taşınmaz 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında Belediye Hizmet alanı içerisinde kalan taşınmazın koruma alanında yer alması nedeniyle her türlü yapılaşma kararın Kars Kültür Varlılarını Koruma Bölge Kurulu tarafından belirleneceği bildirilmiştir. Taşınmaz kaydında Kars Belediye Başkanlığı Meclisinin 05/09/2005 tarih ve 128 nolu Encümen kararı ile 17/08/2018 başlangıç tarihli ve TÜRSAB lehine 25 yıllığına kira şerhi bulunmaktadır.
Kıymeti : 376.064,14 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/03/2019 günü 11:15 - 11:20 arası-2. Satış Günü : 26/04/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : KARS 1.İCRA DAİRESİ KALEMİ -

3 NO'LU TAŞINMAZ: Kars İli Susuz İlçesi, Çamçavuş köyü 113 Ada, 50 Parsel, üzerinde bulunan KUM OCAĞI vasfındaki yerdir. Taşınmazın alanı 68.359,38m2 dir. Taşınmaz 1/100.000 ölçekli paftadaimar planı dışındadır, taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır, taşınmazın teknik altyapısı kısmen tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden kısmen faydalanmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araç ve Susuz dolmuş koop. Araçlarıyla sağlanmaktadır. Taşınmaz 52-3 eğimli arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz etrafında boş tarlalar ve çiftlik alanları mevcuttur. Taşınmaz kars şehir merkesine 15-20 KM mesafede yer almakta olup Kars Susuz yoluna 540 m , Kars Arpaçay yoluna 80m cephesi bulunmaktadır.
Kıymeti : 525.683,17 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/03/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 26/04/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : KARS 1.İCRA DAİRESİ KALEMİ -

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi (İ.İ.K.9.MADDE: İcra ve İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır, hükmü gereğince NAKİT TEMİNATIN BANKA HESABINA YATIRILMASI GEREKTİĞİNDEN, hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce Vakıflar Bankası TR650001500158007290516832 İBAN nolu hesaba, dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ve T.C.kimlik numarası yazılarak yatırılması ve dekonttan bir suretin ibraz edilmesi). veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/869 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2019