Yazdır
KONYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Selçuklu'da 4 blok bina hissesi icradan satılıktır

KONYA 9. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01158314
Şehir : Konya / Selçuklu
Yayınlandığı Gazeteler

MİLAT 07.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3990 ESAS
Muhammen Bedeli
:
6,777,234 TL
Birinci Satış Günü
:
15.05.2020 14:45
İkinci Satış Günü
:
12.06.2020 14:45
Satış Yeri
:
Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Cad. Adliye Binası B Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ
2018/3990 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Konya İl, Selçuklu İlçe, 15746 Ada, 6 Parsel, DİKİLİTAŞ Mahalle/Köy, Borçlu hissesi:4637/6922'dir, Keşif sırasında gezilen dairelerde kiracı ve daire sahiplerinin oturduğu tespiti yapılmıştır. Daire sahiplerinin dairelerinde bir çok değişiklik yaptığı , bir kısmının çelik kapı ,banyo da klozet ve küvet gibi değişiklikler yaptıkları tespit edilmiş olup S.S.Suffe Yapı Kooperatifi tarafından teslim edildiği ham hali ile değerlendirme yapılmıştır. Dava konusu taşınmazların giriş kapısı ahşap doğramadır. Antre, salon, 3 oda, banyo, tuvalet, mutfak ve holden ibarettir. Dairenin içi kapıları ahşap ve pencereleri PVC doğramadır. Dairelerde iki adet balkon bulunmakta olup antre , mutfak , balkonlar veıslak zeminler fayans kaplama , salon ve odalarınkuru zeminler cilalı tahta kaplıdır. İç duvar yüzeyleri odalar , antre ve mutfak sıva üzeri plastik boya ,lavabo, banyo ve Wc duvarları ise tavana kadar fayans kaplamadır. Mutfak dolapları ve tezgâhı mevcuttur. Elektrik, su ve kanalizasyon tesisatları döşeli ve aktiftir. Meskenler merkezi ısıtmalı ve radyatörlüdür.
A-Blokta zemin katta 2 mesken , 2 dükkan ; normal katlarda 12 adet mesken bulunmaktadır. Dairelerin tüm özelikleri aynı olup, yaklaşık net alanı 130 m2, brüt alanı ise 145 m2 dir.
B ve C -Bloklarda zemin vecnormal katlarda toplam 32 adet mesken bulunmaktadır. Dairelerin tüm özelikleri aynı olup, yaklaşık net alanı 130 m2, brüt alanı ise 145 m2 dir.
D Blokta zemin ve normal katlarda toplam 8 adet mesken bulunmaktadır. Dairelerin tüm özelikleri aynı olup, yaklaşık net alanı 115 m2, brüt alanı ise 130 m2 dir. .
2 ADET DÜKKAN:
Dava konusu taşınmaz ;Suffe sitesi A-Blok altında zemin katta bulunan dükkanların giriş kapısı camekan alüminyum doğramadır. Ön caddeye bakan dükkanda kiracının, arka tarafta olan dükkanın ise kooperatiften satın aldığı, henüz tapusunu almadığı belirlenmiştir. Duvarları harç sıvalı , plastikboyalıdır. Tabanı mermer kaplamalıdır.Arka bölmede Lavabo ve Wc mevcuttur.Elektrik , kanalizasyon ve su tesisatları döşeli ve aktiftir. Dükkan1 zemin katta bulunup , yaklaşık net 116,00 m2brüt 130,00 m2dir. Keşif sırasındaarka tarafta bulunan Dükkan1 satın alındıktan sonra için de tadilat yapılmış olduğu ifade edilmiştir. Dükkan2 zemin katta , taçmahal caddesine cepheli bulunup , yaklaşık net 112,00 m2brüt 125,00 m2dir.
Taşınmaz üzerinde bulunan binaların sınıfını 15.12.1982 gün ve 17899 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bina İnşaat Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel esas alınarak,
Taşınmaz binanın yıpranma payları 02.12.1982 gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yıpranma Paylarına İlişkin Oranları Gösterir Cetvelesas alınarak,
Birim maliyetler, 16.07.1985 tarih ve 85/9707 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Şartnamesi nin hizmet bedellerinde kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre değerlendirilmiştir.
Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan binalarda kullanılan malzeme, yapılan işçilik, binanın taşıyıcı elamanları v.s durumları göz önüne alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yayınladığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliğine göre III sınıf (B) grup yapılara girdiği tespit edilmiştir. Taşınmazın 2018 yılı rayiçlerine göre birim değeri 966,00 TL/m2 olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz betonarme iskelet sistemine sahip olup , yapıların bedeli, binanın nevi ve yaşı itibariyle yıpranma payı düşürülerek hesaplanmıştır. Yapı sınıfı, ruhsatta tüm bina olarak değerlendirildiği için, tek yapı sınıfı kullanılmıştır.Borçlu hissesi:4637/6922'dir.
Adresi : Sancak Mahallesi Beste Sok. No:1 Selçuklu / KONYA
Özellikleri : 6.922,00 m2
İmar Durumu : Dosyada mevcut Selçuklu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünce onaylana İmar Durum Belgesine göre keşfe konu 15746 ada 6 parsel mesken sahasına isabet etmektedir. Bina Yüksekliği, Bina Derinliği, Ön Bahçe, Yan Bahçe, Arka Bahçe mesafeleri: Mevcut Bina ve E:1.00,TAKS:0.25, H:12.50 olarak belirtilmiş olup, parselde yapılı bulunan binanın inşaat tarih ruhsat sayısı 2008 3/43 olarak belirtilmiştir. Parsel imar parseli konumundadır.
Kıymeti : 6.777.234,75 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 15/05/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 12/06/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Cad. Adliye Binası B Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3990 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.