Yazdır
MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mersin'de bina ve arsası mahkemeden satılıktır ( Çoklu satış )

MERSİN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00983513
Şehir : Mersin
: 268
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ 23.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/4 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
237,497 TL
Birinci Satış Günü
:
29.05.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
24.06.2019 14:00
Satış Yeri
:
Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

MERSİN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili Akdeniz ilçesi Nusrafiye Mahallesi 350 ada 51 parsel numaralı taşınmazdır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanıdır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yoğun olarak 2-3 katlı müstakil betonarmeden oluşan inşaatlar mevcuttur. Sebze hali, Oto Sanayi Sitesi ve Liman gibi yerlere yakın konumdadır. İl Merkezinin güneyinde yer alan genellikle müstakil konut amaçlı olarak kullanılan yerdedir. Hertürlü alt yapı hizmeti belediye tarafından kaşılanmaktadır. Kentin diğer bölgelerine ulaşım toplu taşıma araçlarıyla sürekli olarak yapılmaktadır. Zemini düz olup parsel üzerinde zemin + 1 katlı betonarme bina bulunmakdadır. Brüt 60,00 m2, 3. sınıf a yapı grubunda betonarme binadır. Yapının çatısı gezilebilir teras çatı olup güneş enerjisi mevcuttur. Dış cephesi sıva üzeri boya tamamı yıpranmıştır. 1. kata binanın dışından yapılmış merdiven ile terase ise dışarıdan demir merdiven ile çıkılmaktadır. Taşınmaz üzerinde bir kaç adet meyve ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz bu hali ile satılacaktır.
Adresi : Mithatpaşa Mahallesi 5508 Sk. Akdeniz / Mersin
Yüzölçümü : 268,21 m2
Arsa Payı : Kaydındaki Gibidir
İmar Durumu : Kat sayısı 4, İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat Konut Alanı
Kıymeti : 237.497,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 24/06/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, 270 Ada, 28 Parsel, MESUDİYE Mahalle/Köy, Satışa konu Mersin ili Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi 270 ada 28 parsel numaralı taşınmazdır. 1/1000 Uygulama imar planında (B-5) Bitişik Nizam 5 Kat Ticaret Alanı olmakla beraber Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme alanı içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu yerde yoğun olarak 3-4 katlı betonarme inşaatlar ve 1-2 katlı müstakil yapılar mevcuttur. Mersin Limanı ve Toros Devlet Hastanesine yakın konumdadır. Zemini düz olup parsel üzerinde tek katlı yığma bina bulunmakdadır. Bina brüt 65 m2'dir. 3. Sınıf A yapı grubunda tek katlıdır. Çatısı çinko ile kaplıdır. Dış cephesi sıva üzeri boyalı, tamamı yıpranmış haldedir. Girişi demir kapı olup zemin seviyesinden girişi sağlanmaktadır. Taşınmaz bu hali ile satılacaktır.
Adresi : Mesudiye Mahallesi 5111 Sk. Akdeniz/Mersin
Yüzölçümü : 148,00 m2
Arsa Payı : Kaydındaki Gibidir
İmar Durumu : Kat sayısı 5, İnşaat tarzı (B-5) Bitişik Nizam 5 Kat Ticaret Alanı
Kıymeti : 212.730,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:25 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 24/06/2019 günü 14:25 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Toroslar İlçe, 1878 Parsel, GÖZNE Mahalle/Köy, Kavaklı Çeşme Yukarı Mahalle Mevkii, Satışa konu Mersin ili Toroslar ilçesi Gözne Köyü Kavaklı Çeşme Yukarı Mahalle 1878 parsel numaralı taşınmazdır. Toroslar Belediyesinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen konut alanı, kısmen yola isabet etmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede yoğun olarak 2-3 katlı müstakil betonarme mamur inşaatlar mevcuttur. Bölge yazları yoğun, kışları daha az yoğunlukta kullanılan bölgedir. Sahile 22 km uzaklıkta olup konum olarak yüksekte yer almakta, batı cehpeden çıkmaz sokağa cephelidir. Taşınmaz bu hali ile satılacaktır.
Adresi : Kavaklı Sokak Gözne Mahallesi Toroslar/Mersin
Yüzölçümü : 532,00 m2
Arsa Payı : Kaydındaki Gibidir
İmar Durumu : Kat sayısı 2, İnşaat tarzı A-1 (Ayrık Nizam 2 Kat)
Kıymeti : 93.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:55 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 24/06/2019 günü 14:55 - 15:05 arası
Satış Yeri : Mersin 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/04/2019
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.