Yazdır
DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Döşemealtı Belediyesine ait 30 adet dükkan kiraya verilecektir

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
30 adet dükkan kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Döşemealtı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

SIRA NO TAŞINMAZIN CİNSİ DÜKKAN
NUMARASI
ALANI
M2
MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Yukarı Karaman C Tipi Mesire Alanı Yöresel Ürünler Dükkanı 2 33 YILLIK
7.000,00TL+KDV
630,00TL 09.10.2019 10:00
2 Yukarı Karaman C Tipi Mesire Alanı Yöresel Ürünler Dükkanı 3 33 YILLIK
7.000,00TL+KDV
630,00TL 09.10.2019 10:20
3 Yukarı Karaman C Tipi Mesire Alanı Yöresel Ürünler Dükkanı 18 180 YILLIK
18.000,00TL+KDV
1.620,00TL 09.10.2019 10:40
4 Yukarı Karaman C Tipi Mesire Alanı Yöresel Ürünler Dükkanı 23 11 YILLIK
7.000,00TL+KDV
630,00TL 09.10.2019 11:00
5 Yukarı Karaman C Tipi Mesire Alanı Yöresel Ürünler Dükkanı 24 11 YILLIK
7.000,00TL+KDV
630,00TL 09.10.2019 11:20
6 Yukarı Karaman C Tipi Mesire Alanındaki 6 adet WC 6 Adet YILLIK
2.000,00TL+KDV
180,00TL 09.10.2019 11:40
7 Bademağacı Mah.Fevzi Çakmak Cad.2/1 Nolu Dükkan 2/1 115 YILLIK
4.000,00TL+KDV
360,00TL 09.10.2019 12:00
8 Bademağacı Mah.Fevzi Çakmak Cad.2/3 Nolu Dükkan 2/3 47 YILLIK
3.000,00TL+KDV
270,00TL 09.10.2019 14:00
9 Bademağacı Mah.Fevzi Çakmak Cad.2/6 Nolu Dükkan 2/6 47 YILLIK
3.000,00TL+KDV
270,00TL 09.10.2019 14:20
10 Bademağacı Mah.Cumhuriyet Cad.13 Nolu Dükkan 13 100 YILLIK
3.000,00TL+KDV
270,00TL 09.10.2019 14:40
11 Dağbeli Mah.Atatürk Bulvarı No:6 Adresindeki Büfe No:6 24 YILLIK
2.000,00TL+KDV
180,00TL 09.10.2019 15:00
12 Dağbeli Mah.Atatürk Bulvarı No:8/A Adresindeki İşyeri No:8/A 70 YILLIK
5.000,00TL+KDV
450,00TL 09.10.2019 15:20
13 Karataş Mah.8889 Ada 18 Parsel Karataş Sok.No:189 adresindeki 100m2 Bina ve Eklentileri 189 1200 YILLIK
15.600,00TL+KDV
1.404,00TL 09.10.2019 15:40
14 Ekşili Mah.Turgut Reis Sok. No: 30/2 adresindeki dükkan No:30/2 66 YILLIK
1.200,00TL+KDV
108,00TL 09.10.2019 16:00
15 Kovanlık Mah. Merkez Sok. No:6 adresindeki dükkan No:6 70 YILLIK
1.200,00TL+KDV
108,00TL 09.10.2019 16:20
16 Karaman Mah.6811 Sok.No: 3 Adresindeki
Büfe (Pazaryeri Karşısı)
No:3 22 YILLIK
2.000,00TL+KDV
180,00TL 10.10.2019 09:40
17 Bahçeyaka Mah.28 Sok.No:1/B Cuma Pazarı yanı WC No:1/B 30 YILLIK
750,00TL+KDV
70,00TL 10.10.2019 10:00
18 Yeniköy Mah.Şehit Mustafa GÜRCAN Cad. No:1/A adresindeki WC No:1/A 60 YILLIK
750,00TL+KDV
70,00TL 10.10.2019 10:20
19 Yeniköy İş Merkezi 103 nolu Ofis 103 120 YILLIK
8.000,00TL+KDV
720,00TL 10.10.2019 10:40
20 Yeniköy İş Merkezi 104 nolu Ofis 104 60 YILLIK
4.000.00TL+KDV
360,00TL 10.10.2019 11:00
21 Yeniköy İş Merkezi 105 nolu Ofis 105 60 YILLIK
4.000.00TL+KDV
360,00TL 10.10.2019 11:20
22 Yeniköy İş Merkezi 202 nolu Ofis 202 148 YILLIK
15.000.00TL+KDV
1.350,00TL 10.10.2019 11:40
23 Yeniköy İş Merkezi 203 nolu Ofis 203 120 YILLIK
8.000,00TL+KDV
720,00TL 10.10.2019 12:00
24 Yeniköy İş Merkezi 206 nolu Ofis 206 120 YILLIK
8.000,00TL+KDV
720,00TL 10.10.2019 14:00
25 Altınkale Mah.Akdeniz Bulvarı No:186 adresindeki 6 Nolu Manav dükkanı 6 37 YILLIK
4.500.00TL+KDV
405,00TL 10.10.2019 14:20
26 Altınkale Mah.Akdeniz Bulvarı No:186 adresindeki 7 Nolu Manav dükkanı 7 37 YILLIK
4.500.00TL+KDV
405,00TL 10.10.2019 14:40
27 Altınkale Mah.Akdeniz Bulvarı No:186 adresindeki 8 Nolu Manav dükkanı 8 37 YILLIK
4.500.00TL+KDV
405,00TL 10.10.2019 15:00
28 Altınkale Mah.Akdeniz Bulvarı No:186 adresindeki 9 Nolu Manav dükkanı 9 37 YILLIK
4.500.00TL+KDV
405,00TL 10.10.2019 15:20
29 Ilıca Mah.Pazaryeri Sok.No:28/2 adresindeki dükkan 28/2 30 YILLIK
4.000.00TL+KDV
360,00TL 10.10.2019 15:40
30 Yeşilbayır Mh. 208 ada 6 nolu Parseldeki Yeşilbayır Mh.Adnan Menderes Cad.28/1 adresindeki Döşemealtı Belediyesine ait Gençlik Merkezi içerisindeki Kapalı ve Açık Yüzme havuzu, kafeteryası ve müştemilatları Kiracı Tarafından Yapılacak Tefrişat işlemi vardır. Bu İşlemler İhale Şartnamesinde ayrıntılı olarak Yazmaktadır.İhaleden önce Şartnamenin incelenmesi gerekmektedir. YILLIK
80.000.00TL+KDV
24.000,00TL 10.10.2019 16:00
1- Yukarıdaki listede bulunan Mülkiyeti Döşemealtı Belediyesine ait taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık teklif usulü ile belirtilen tarihte Belediye toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından KİRALAMA ihalesi yapılacaktır.
2- İhaleye girecekler ihale saatinden önce Banka Teminat Mektubu veya geçici teminat miktarını Belediyemiz veznesine yatırmış olması ve ihaleye girecek şahsın şahsen veya vekaleten katılması gerekmektedir.
3- İhaleye İştirak etmek isteyenler;
a) Kiralamak istedikleri Dükkanların, yukarıda belirtilen geçici teminatını Belediye veznesine
yatırılacaktır.
b) Özel kişilerin; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah senedi (yerleşim yeri belgesi),
c) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; 2019 yılı tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2019 yılında alınmış ticaret ve sanayi odası belgesini, imza sirküleri
d) Vekaleten ihaleye gireceklerin 2019 yılı noter tasdikli vekaletname örneğini ve imza sirkülerini ihale saatine kadar Belediye İhale Birimine vermeleri zorunludur.
4- Posta ile yapılacak müracaatlardan doğacak gecikmeden dolayı itiraz kabul olunmaz.
5-Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İhaleye Katılacakların ihale günü olumsuzluk yaşamaması adına en az bir gün önceden evraklarını Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Kontrol ettirmeleri ve İhale Şartnamesini incelemeleri gerekmektedir.
7- İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir.
İrtibat: 0242 421 30 53 (12 30 veya 12 51 dahili)