Yazdır

T.C.
EDREMİT
İCRA DAİRESİ
2019/6903 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Zeytinli Köyü, 2125 Ada, 7 Parselde kayıtlı bıçkı arsası niteliğindeki taşınmaz. Dosya içinde yer alan 12/11/2019 havale tarihli bilirkişi raporunda ''Taşınmaz Mustafa Kemal Bulvarı, Yakın Sandalye Kereste Bıçkı Atölyesi adresinde bulunmaktadır. Parsel, Çanakkale asfaltına 1.620 m, Köy Merkezine 340 m, Edremit Cumhuriyet Meydanına 6.450 m mesafededir. Ulaşımı köy minibüsleri ve özel araçlarla sağlanabilmektedir.Parsel içerisinde beton briketten yapılmış, üç tarafı çevrili, tek meyilli çatısı olan, çatı üzerinde Marsilya tipi kiremit bulunan bir atölye mevcuttur. Bu atölye 25x6 m boyutlarında, 150 m2 büyüklüğündedir. Ayrıca parsel içerisinde 3x3 m boyutlarında, 9 m2 büyüklüğünde, yığma tarzda yapılmış bir ofisin bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel Mustafa Kemal Bulvarına cepheli vaziyette olup, halen kereste-bıçkı atölyesi olarak kullanılmaktadır.'' denilmektedir.
Yüzölçümü : 321,69 m2
İmar Durumu : Edremit Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ nün 17.10.2019 tarih ve 29170 sayılı yazılarına göre söz konusu Zeytinli mahallesi, 2125 ada 7 parselin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizam, 4 kat, Taks:0,40 olup, doğudaki yoldan 2 m, güneydeki yoldan 5 m yapı yaklaşma mesafeli, ticaret+konut alanında kalmakta ve yola terki olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 300.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 03/04/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden (12/02/2020), artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar (02/03/2020) esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden (08/03/2020), ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar (02/04/2020) elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)İhale teminat bedeli, nakit olarak yatırılabileceği gibi, Edremit İcra Müdürlüğüne ait T. Vakıflar Bankası T.A.O. Edremit Şubesi nezdinde bulunan TR43 0001 5001 5800 7305 6652 33 nolu İBAN' a T.C Kimlik numarası, ad, soyad ve dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırılabilecek veya Vakıfbank Bankomat kartı olması halinde müdürlüğümüze ait pos cihazından tahsil edilebilecektir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/6903 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.

7- Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede ve elektronik ortamda yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur.15/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.