Yazdır

T.C.BÜYÜKÇEKMECE1. İCRA DAİRESİ

2019/1100 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri:İstanbul İl,Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü,776 ada 12 parselinde kayıtlı olup, adres olarak; Esenyurt Osmangazi Mahallesi, Ahmet Haşim Caddesi, No:18A, Yağmur Apartmanı, Zemin kat, D: 2 adresinde yer almaktadır.Yerinde yapılan incelemede dükkanın plan itibariyle; ofis olarak kullanılan alan ve tuvaletten ibaret olduğu tesbit edilmiştir. Kıymet takdrine konu 2 no.lu dükkan aynı katta bulunan 4 no.lu dükkan ile birlikte kullanılmaktadır. Dükkan giriş kapısı camlı alüminyum kapı, zeminler ve ıslak alanlar seramik, pencereler pvc, pencere korkulukları ferforje demirdir. Onaylı mimari projesine göre dükkan takriben net 78,00 m2 kullanım alanına sahiptir. Dükkanda kiracının ikamet ettiği belirtilmiştir.Taşınmaz ilçe merkezine uzak mesafede olup, semt merkezine alışveriş noktalarına, çarşı pazara, toplu taşıma araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişme gösteren bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Semt pazarına yürüme mesafesinde olup, Sosyal hayatı etkileyen faktörler bölgede hızla artmakta ve gelişim göstermektedir. Bölgenin çehresini değiştirecek ve bölgeye değer katacak çok sayıdaki prestijli yapının inşaatı devam etmektedir. E-5 karayoluna ve TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir.
Yüzölçümü: 398,18 Arsa Payı :160/1570
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat Ticaret + Konut alanında kaldığı
Kıymeti: 350.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 27/02/2020 günü 14:25 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 23/03/2020 günü 14:25 - 14:30 arası
Satış Yeri: İcra Mezat Salonu Ekinoba Mah.Londra Asfaltı Yan yol No:107 Çanakkale Sok. Ay Merkez karşısı B.Çekmece-İST. - Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1100 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.