Yazdır
MERSİN 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin/Akdeniz'de 128 m² iş yeri icradan satılıktır

MERSİN 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069483
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/7875 ESAS
Muhammen Bedeli
:
450,000 TL
Birinci Satış Günü
:
02.12.2019 13:30
İkinci Satış Günü
:
31.12.2019 13:30
Satış Yeri
:
Mersin Adliye Sarayı Zemin Kat: Z/20 nolu oda Akdeniz/MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. MERSİN 7. İCRA DAİRESİ

2019/7875 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 826 Ada, 829 Parsel, Zemin kat 14 nolu bağ. bölüm satışa çıkartılmıştır. Taşınmazın, Akdeniz Belediyesinde bulunan dosyasının incelenmesinden ve verilen bilgiden, ana taşınmazın,Mersin Belediyesince verilen, 15.06.1988 tarih, 4/53 sayılı İlk İnşaat Ruhsatı, 16.08.2005 tarihli Yenileme İnşaat Ruhsatlarının bulunduğu bilgisi edinilmiş,konumuz dükkanın, 02.01.2009 tarih,1/1 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesinin alınmış olduğu öğrenilmiştir.Ana taşınmaz üzerinde betonarme karkas olarak, B+Z+6 kat üzerine inşa edilen, A-B-C-D blok olarak adlandırılan dört adet blok bulunmaktadır. Mahallinde, fenni bilirkişi olanımızca, ada parsel bazında yer tespiti yapılarak,Akdeniz Tapu Müdürlüğünde bulunan onaylı projesine göre, taşınmazın yeri ve vaziyet planına uygunluğu teyit edilmiştir. Ana taşınmaz, bodrum katta, 27 adet iş yeri, 1 otopark, mescit, 72 adet odunluk, zemin katta, giriş holleri, 2 adet kapıcı dairesi, 25 adet dükkan, her blokta her katta 3 daireden 6 katta 18 daire, 4 blokta 72 daire için ruhsatlandırılmıştır. Değerlemeye konu dükkanın bulunduğu A blok, bulvar cephesinden bakıldığında en solda yer alan bloktur. Bloğun dışı sıvalı dış cephe boyası ile boyalıdır. Giriş kapısı ferforje demir kapı, giriş zeminleri paledyen mermer, yan duvarları yarıya kadar mermer kaplıdır. Merdivenler mozaik basamaklı, demir profil korkulukludur. Tek asansör bulunmaktadır. Konumuz dükkan, blok giriş kapısının sağında yer alan 14 nolu dükkandır.Dükkanın cephesi yaklaşık 7 m dir. Girişi otomatik daraba kapı olup, zeminleri paledyen mermer kaplı, tavanlar asma tavan, duvarlar sıvalı plastik boyalıdır. İçerisinde, wc-lavabo bölmesi ve mutfak bölmesi oluşturulmuştur. Girişte,camlı pvc doğrama ilebir adet ofis bölmesi ile, arka bölümde, demir profil çatı ile oluşturulan yine ofis olarak kullanılan, zemini laminat parke kaplı duvarları alçı sıvalı saten boyalı, kısmen camlı pvc doğramalı bölüm oluşturulmuştur.Onaylı projesine göre, dükkanın brüt alanı yaklaşık, 133,23 m2, net kullanım alanı da yaklaşık,128,58 m2 dir. Halen iş yeri olarak kullanılmaktadır. Anılan taşınmazın değerlemesinde; taşınmazın özelliği, bulunduğu yer ve çevresi, konumu, imar durumu, cephesi, ulaşımı yanında değere etki edecek diğer içsel ve dışsal unsurlar ile emlak komisyoncuları ve çevrede yaptığımız araştırmalarda dikkate alındığında taşınmazın keşif tarihi itibarı ile piyasa değerinin, 450.000,-TL olduğu kanaatine varılmıştır.
Adresi :Nusratiye Mah. GMK Blv. Müderris Mustafa Efendi St. A Blok, Zemin Kat, No:115/B(14) Akdeniz / MERSİN
Arsa Yüzölçümü : 4.870,89 m2
Arsa Payı : 200/9720
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı örneğine göre,ana taşınmazın imar planında;E=2.00 yoğunluklu konut alanı olarak işaretlendiği anlaşılmıştır.
Kıymeti: 450.000,00 TL ,
KDV Oranı : %8 ( KDV oranı kesinleşme tarihine göre alınacaktır. )
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü: 02/12/2019 günü 13:30 - 13:40 arası,
2. Satış Günü : 31/12/2019 günü 13:30 - 13:40 arası
Satış Yeri : Mersin Adliye Sarayı Zemin Kat: Z/20 nolu oda Akdeniz/MERSİN

Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7875 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.