Yazdır
BURSA 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Nilüfer/Alaattinbey'de 260 m2 iki asma katlı işyeri icradan satılıktır

BURSA 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119639
Şehir : Bursa / Nilüfer
Semt-Mahalle : ALAADDİNBEY MAH. / ALAATTİNBEY
: 260
Bölüm / Oda Sayısı : 3
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/8240 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,100,000 TL
Birinci Satış Günü
:
06.03.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
03.04.2020 10:30
Satış Yeri
:
1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
BURSA
17. İCRA DAİRESİ
2019/8240 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa İl, Nilüfer İlçe, Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2834 ada, 1 parselinde 1 528 m2 tapu alanlı, 1/10 arsa paylı 1 katlı betonarme karkas dükkan ve arsası vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği işyeri olan, kat irtifakı bulunan, 3 nolu bağımsız bölümün tamamının Borçlu adına kayıtlı olduğu belirtilmiştir.
Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 640. Sokak, No: 4/B adresindedir. Üzerinde zemin kat, 1. asma kat ve 2 asma kattan ibaret, 3 katlı betonarme karkas tarzda inşa edilmiş bir bina vardır. Bina tek bir bağımsız bölüm halindedir. Zemin katın net kullanım alanı 80 m2, brüt kullanım alanı 88 m2, 1. asma katın net kullanım alanı 74,78 m2, brüt kullanım alanı 86 m2, 2. asma katın net kullanım alanı 74,78 m2, brüt kullanım alanı 86 m2, toplam katın net kullanım alanı 229,56 m2, brüt kullanım alanı 260 m2 olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz, işyeri olup, keşif anında kepenklerinin kapalı olduğu ve kullanılmadığı görülmüştür. Dış cephenin bir kısmı kompozit kaplama, bir kısmı cephe cam sistemidir. Zemin kat seviyesinde motorlu panjur yapılmıştır. Taşınmaz, 10 işyerinin bulunduğu bir blok şeklindedir. Taşınmazın elektrik ve suyu mevcut olup, kombi kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır. Ayrıca, merkezi klima sistemi vardır. Zemin kat depo şeklinde olup,, arka cephesinde küçük bir mutfak ve tuvalet vardır. Duvarları sıvalı ve badanalıdır. Zemini helikopter şaptır. Duvarları sıvalı ve badanalıdır. Ön cephesi alüminyum doğrama kapı ve penceredir. İki giriş kapısı vardır. Kapılardan birinden depoya, diğerinden üst katlara ulaşılmaktadır. Sol taraftan mermer kaplı bir merdivenle, 1. asma kata ulaşılmaktadır. Korkulukları alüminyum profildir. 1. asma kat, zemin katın yüksek olmasından faydalanılarak, sonradan çelik konstrüksiyon ile oluşturulmuştur. 1. asma katta alüminyum profillerle bölünmüş hol, 2 adet ofis odası, mutfak ve tuvalet vardır. 2 adet ofis odanın zemini ahşap laminat parke, hol, mutfak ve tuvaletin zeminleri ile tuvaletin duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfakta tezgah, altında ve üstünde mutfak dolapları vardır. Tuvalette lavabo ve klozet vardır. 2. asma kata mermer kaplı merdivenler ile ulaşılmaktadır. Korkulukları alüminyum profildir. 2. asma katta hol, duvarlarla bölünmüş 2 adet ofis odası, mutfak ve banyo-tuvalet vardır. 2 adet ofis odanın zemini ahşap laminat parke, hol, mutfak ve banyo-tuvaletin zeminleri ile banyo-tuvaletin duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Duvarlar alçı sıva üzeri desenli saten boyalıdır. Odanın2 duvarı kağıt kaplıdır. Mutfakta tezgah, altında ve üstünde mutfak dolapları vardır. Banyo-tuvalette lavabo, klozet, duş teknesi ve duşa kabin vardır.Taşınmaz, Beşevler Küçük Sanayi Sitesine yakın konumda, Bursa şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 11 - 12 km, Bursa-İzmir Karayoluna kuş uçuşu yaklaşık 500 m, Nilüfer Caddesine kuş uçuşu yaklaşık 600 m, Küçük Sanayi Metro İstasyonuna kuş uçuşu yaklaşık 1 000 m mesafede, Küçük Sanayi Bölgesindedir. Taşınmazın etrafında, benzer nitelikte, bitişik nizam, 2-3 katlı işyerleri yer almakta olup, ön tarafından geçen asfalt yol ile her yere ulaşım imkanına sahiptir. Belediye ve tüm kamu kuruluşlarına ait her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden istifade edebilecek konumdadır.
İmar Durumu : Nilüfer Belediye verilerine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2834 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın, 1/1000 ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında, bina yüksekliği 8 m olan Küçük Sanayi Alanında kaldığı, belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
1. Satış Günü : 06/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 03/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok
Uluyol MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8240 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.