Yazdır

T.C.
BURSA
17. İCRA DAİRESİ
2019/8240 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bursa İl, Nilüfer İlçe, Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2834 ada, 1 parselinde 1 528 m2 tapu alanlı, 1/10 arsa paylı 1 katlı betonarme karkas dükkan ve arsası vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği işyeri olan, kat irtifakı bulunan, 3 nolu bağımsız bölümün tamamının Borçlu adına kayıtlı olduğu belirtilmiştir.
Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 640. Sokak, No: 4/B adresindedir. Üzerinde zemin kat, 1. asma kat ve 2 asma kattan ibaret, 3 katlı betonarme karkas tarzda inşa edilmiş bir bina vardır. Bina tek bir bağımsız bölüm halindedir. Zemin katın net kullanım alanı 80 m2, brüt kullanım alanı 88 m2, 1. asma katın net kullanım alanı 74,78 m2, brüt kullanım alanı 86 m2, 2. asma katın net kullanım alanı 74,78 m2, brüt kullanım alanı 86 m2, toplam katın net kullanım alanı 229,56 m2, brüt kullanım alanı 260 m2 olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz, işyeri olup, keşif anında kepenklerinin kapalı olduğu ve kullanılmadığı görülmüştür. Dış cephenin bir kısmı kompozit kaplama, bir kısmı cephe cam sistemidir. Zemin kat seviyesinde motorlu panjur yapılmıştır. Taşınmaz, 10 işyerinin bulunduğu bir blok şeklindedir. Taşınmazın elektrik ve suyu mevcut olup, kombi kalorifer sistemi ile ısıtılmaktadır. Ayrıca, merkezi klima sistemi vardır. Zemin kat depo şeklinde olup,, arka cephesinde küçük bir mutfak ve tuvalet vardır. Duvarları sıvalı ve badanalıdır. Zemini helikopter şaptır. Duvarları sıvalı ve badanalıdır. Ön cephesi alüminyum doğrama kapı ve penceredir. İki giriş kapısı vardır. Kapılardan birinden depoya, diğerinden üst katlara ulaşılmaktadır. Sol taraftan mermer kaplı bir merdivenle, 1. asma kata ulaşılmaktadır. Korkulukları alüminyum profildir. 1. asma kat, zemin katın yüksek olmasından faydalanılarak, sonradan çelik konstrüksiyon ile oluşturulmuştur. 1. asma katta alüminyum profillerle bölünmüş hol, 2 adet ofis odası, mutfak ve tuvalet vardır. 2 adet ofis odanın zemini ahşap laminat parke, hol, mutfak ve tuvaletin zeminleri ile tuvaletin duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Duvarlar alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Mutfakta tezgah, altında ve üstünde mutfak dolapları vardır. Tuvalette lavabo ve klozet vardır. 2. asma kata mermer kaplı merdivenler ile ulaşılmaktadır. Korkulukları alüminyum profildir. 2. asma katta hol, duvarlarla bölünmüş 2 adet ofis odası, mutfak ve banyo-tuvalet vardır. 2 adet ofis odanın zemini ahşap laminat parke, hol, mutfak ve banyo-tuvaletin zeminleri ile banyo-tuvaletin duvarları tavana kadar seramik kaplıdır. Duvarlar alçı sıva üzeri desenli saten boyalıdır. Odanın2 duvarı kağıt kaplıdır. Mutfakta tezgah, altında ve üstünde mutfak dolapları vardır. Banyo-tuvalette lavabo, klozet, duş teknesi ve duşa kabin vardır.Taşınmaz, Beşevler Küçük Sanayi Sitesine yakın konumda, Bursa şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 11 - 12 km, Bursa-İzmir Karayoluna kuş uçuşu yaklaşık 500 m, Nilüfer Caddesine kuş uçuşu yaklaşık 600 m, Küçük Sanayi Metro İstasyonuna kuş uçuşu yaklaşık 1 000 m mesafede, Küçük Sanayi Bölgesindedir. Taşınmazın etrafında, benzer nitelikte, bitişik nizam, 2-3 katlı işyerleri yer almakta olup, ön tarafından geçen asfalt yol ile her yere ulaşım imkanına sahiptir. Belediye ve tüm kamu kuruluşlarına ait her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden istifade edebilecek konumdadır.
İmar Durumu : Nilüfer Belediye verilerine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Alaattinbey Mahallesi, 2834 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın, 1/1000 ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında, bina yüksekliği 8 m olan Küçük Sanayi Alanında kaldığı, belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.100.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
1. Satış Günü : 06/03/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 03/04/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI - Bursa Adliyesi Zemin Kat A Blok
Uluyol MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8240 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.