Yazdır
ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Odunpazarı/Vişnelik'te 134 m² depo icradan satılıktır (çoklu satış)

ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075473
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : VİŞNELİK MAH. / VİŞNELİK
: 134
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/9885 ESAS
Muhammen Bedeli
:
150,000 TL
Birinci Satış Günü
:
09.01.2020 13:30
İkinci Satış Günü
:
04.02.2020 13:30
Satış Yeri
:
4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ

2019/9885 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir ili , merkez Odunpazarı ilçesi , Vişnelik mahallesi , 13039 ada , 2 parsel , 594,59m2 , Niteliği ARSA, Kat: Bodrum ,BBNo :11,100 / 1440 arsa paylı ,DEPO, Borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.
Adres : Vişnelik mahallesi, Park sokak, Yazgan apartmanı, No : 6 , K:Bodrum,
İmar Durumu : 1 /1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre ayrık nizam 5 kat mesken(A-5) yapımına müsaadelidir.
Ana Bina ;Park sokak( genişliği 7,00 mt. ) üzerinde olup, doğu ön cephelidir. Meskun mahal içindedir. Çevresindeki yapılaşma tamamlanmış konumdadır. 2019 yılı asgari arsa birim değeri 774,11 TL/m2 dir. Binanın önünde park vardır. Ulaşım olarak binanın yaklaşık 150 mt. doğusundaki Vali Ali Fuat caddesi üzerinden geçen tramvay , E.B.B. Otobüsleri ve minibüsler ile yapılmaktadır. Şehir merkezi Vilayet Meydanına ise kuş uçuşu 1.665 mt. ve Atatürk Bulvarına yaklaşık kuş uçumu 310 mt. mesafededir. Ana binanın yakın çevresinde Melahat Ünügür Ortaokulu , Atatürk Bulvarı , Öğretmenler caddesi , Dede Korkut Parkı , Banka Şubesi , Beyazıt Camii ve B-4 , A-5 katlı betonarme binalar v.s. bulunmaktadır. Yönetim Planı tarihi 02.07.1998 ve Yapı Ruhsatı 23.09.1997 tarihlidir.
Deponun Özellikleri ; Keşif günü deponun kilitli olduğu ve de kim tarafından kullanıldığı tespit edilemediğinden fiziki dış görünüşü , binadaki konumu ve onaylı projesine göre değerlendirilmiştir. Onaylı projesine göre deponun net alanı 134,86 m2 olup ,depo olarak kullanılacak seviyedir. Giriş kapısı demir doğramadır. Deponun giriş kapısı onaylı projeden farklı olarak tek kanat olarak binanın yan cephesindedir. Güney cephelidir. İnşaat bitimi 1999 tarihinde olup , yıpranma oranı %20 dir.
Taşınmazın Değeri : Taşınmazın vasfı , yapı sınıfı , İmar durumu , çevredeki ana yollara ve caddelere olan yakın mesafesi , çevresindeki yapılaşmanın sıklığı , Okullar , alış-veriş ve ticaret yerlerine olan yakınlığı v.s. gibi tüm bu özellikleri bir bütün olarak göz önünde bulundurularak ve de piyasa Alım-Satım rayiçleri de dikkate alındığında keşif tarihindeki piyasa pazar değeri 150.000,00 TL.dir.
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/01/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 04/02/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir ili , merkez Tepebaşı ilçesi , Eğriöz mahallesi , Halaköy mevkii , 12122 ada , 49 parsel , 5.713,75 m2 ,Niteliği Bahçe, Borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır. Adres : Eğriöz mahallesi, Halaköy mevkii ,
Taşınmazın Durumu : Keşif günü niteliği bahçe olan parsel üzerinde meyva ( genelde kiraz ) ağaçlarının olduğu ve de yaklaşık 150-200 mt. yakınındaki kuyudan yer altı suyu getirilerek damlatmalı olarak sulama yapıldığı görüldü. Ayrıca çevresi kısmi olarak beton direkler arasındaki galvanizli tel ile çevrilidir. Küçük taşlı+killi+bitkisel topraklı bir tarladır. Eğriöz - Avlanmış mahalleleri arasındaki stabilize yol üzerindedir. Eğriöz mahallesine yaklaşık kuş uçumu 4.025 mt. , Avlanmış mahallesine yaklaşık 1.825 mt. mesafededir. Şehir merkezi Vilayet Meydanına yaklaşık kuş uçumu 18.795 mt. mesafededir. Çevresinde ekilmiş ve de ekilmemiş tarlalar, meyve ağaçları mevcuttur. Kötü havalarda Ulaşımı kolaydır. Ağaçlar yaklaşık 9- 10 yıllıktır.
Taşınmazın tuzluluk ve alkalilik durumu , yaklaşık % 5- 10 meyilde olup , hafif meyilli arazi konumunda oluşu, erozyon problemi olmadığı, drenaj durumu, toprak yapısı incelendiğinde genelde sulanabilir tarım yapımına uygundur. Çevresinde yapılaşma yoktur. Ulaşım olarak önündeki stabilize yoldan kolayca her yere ulaşılabilinir. Mevcut konum olarak Şehir merkezine ve de ticaret-sosyal-resmi-alış-veriş yerlerine uzak mesafededir. Sürülmesi ve işlenmesi rahat bir zemin yapısı mevcuttur. Yaklaşık parsel üzerinde 140 - 150 adet civarında kiraz ağacı mevcuttur.
Taşınmazın Değeri : Taşınmazın vasfı , yüz ölçümü ,çevresinde yapılaşmanın olmaması, kolay işlenebilir toprak yapısı ve hafif meyilli arazi konumunda olması, üzerinde arazinin sürülmesine engel bir yapının olmaması, ulaşım kolaylığı v.s. gibi tüm bu özellikleri bir bütün olarak göz önünde bulundurularak ve de piyasa alım-satım rayiçleri de dikkate alındığında parselin Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri.160.000,00 TL dir.
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/01/2020 günü 13:50 - 13:55 arası
2. Satış Günü : 04/02/2020 günü 13:50 - 13:55 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, 12122 Ada, 50 Parsel, EĞRİÖZ Mahalle/Köy, Eskişehir ili , merkez Tepebaşı ilçesi , Eğriöz mahallesi , Halaköy mevkii ,12122 ada , 50 parsel , 2.244,45 m2 ,Niteliği TARLA, Borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır. Adres : Eğriöz mahallesi, Halaköy mevkii ,
Taşınmazın Durumu : Keşif günü niteliği bahçe olan parsel üzerinde meyva ( genelde elma ) ağaçlarının olduğu ve de yaklaşık 150-200 mt. yakınındaki kuyudan yer altı suyu getirilerek damlatmalı olarak sulama yapıldığı görüldü. Ayrıca çevresi kısmi olarak beton direkler arasındaki galvanizli tel ile çevrilidir. Küçük taşlı+killi+bitkisel topraklı bir tarladır. Eğriöz - Avlanmış mahalleleri arasındaki stabilize yol üzerindedir. Eğriöz mahallesine yaklaşık kuş uçumu 4.136 mt. , Avlanmış mahallesine yaklaşık 1.755 mt. mesafededir. Şehir merkezi Vilayet Meydanına yaklaşık kuş uçumu 18.876 mt. mesafededir.Çevresinde ekilmiş ve de ekilmemiş tarlalar, meyve ağaçları mevcuttur. Kötü havalarda Ulaşımı kolaydır. Ağaçlar yaklaşık 9-10 yıllıktır.
Taşınmazın tuzluluk ve alkalilik durumu , yaklaşık % 5- 10 meyilde olup , hafif meyilli arazi konumunda oluşu, erozyon problemi olmadığı, drenaj durumu, toprak yapısı incelendiğinde genelde sulanabilir tarım yapımına uygundur. Çevresinde yapılaşma yoktur. Ulaşım olarak önündeki stabilize yoldan kolayca her yere ulaşılabilinir. Mevcut konum olarak Şehir merkezine ve de ticaret-sosyal-resmi-alış-veriş yerlerine uzak mesafededir. Sürülmesi ve işlenmesi rahat bir zemin yapısı mevcuttur. Yaklaşık parsel üzerinde 4 adet kiraz +130 - 140 adet civarında elma ağacı mevcuttur.
Taşınmazın Değeri : Taşınmazın vasfı , yüz ölçümü , çevresinde yapılaşmanın olmaması, kolay işlenebilir toprak yapısı ve hafif meyilli arazi konumunda olması, üzerinde arazinin sürülmesine engel bir yapının olmaması, ulaşım kolaylığı v.s. gibi tüm bu özellikleri bir bütün olarak göz önünde bulundurularak ve de piyasa alım-satım rayiçleri de dikkate alındığında parselin Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri.60.000,00 TL dir.
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/01/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 04/02/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir ili , merkez Tepebaşı ilçesi , Eğriöz mahallesi , Halaköy mevkii ,12122 ada , 51 parsel , 6.113,30 m2 ,Niteliği BAHÇE,Borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır. Adres : Eğriöz mahallesi, Halaköy mevkii ,
Taşınmazın Durumu : Keşif günü niteliği bahçe olan parsel üzerinde meyva ( genelde kiraz ve elma) ağaçlarının olduğu ve de yaklaşık 170-180 mt. yakınındaki kuyudan yer altı suyu getirilerek damlatmalı olarak sulama yapıldığı görüldü. Ayrıca çevresi kısmi olarak beton direkler arasındaki galvanizli tel ile çevrilidir. Küçük taşlı+killi+bitkisel topraklı bir tarladır. Eğriöz - Avlanmış mahalleleri arasındaki stabilize yol üzerindedir. Eğriöz mahallesine yaklaşık kuş uçumu 4.045 mt. , Avlanmış mahallesine yaklaşık 1.845 mt. mesafededir. Şehir merkezi Vilayet Meydanına yaklaşık kuş uçumu 18.856 mt. mesafededir. Çevresinde ekilmiş ve de ekilmemiş tarlalar, meyve ağaçları mevcuttur. Kötü havalarda Ulaşımı kolaydır. Ağaçlar yaklaşık 9-10 yıllıktır.
Taşınmazın tuzluluk ve alkalilik durumu , yaklaşık % 10- 15 meyilde olup , hafif meyilli arazi konumunda oluşu, erozyon problemi olmadığı, drenaj durumu, toprak yapısı incelendiğinde genelde sulanabilir tarım yapımına uygundur. Çevresinde yapılaşma yoktur. Ulaşım olarak önündeki stabilize yoldan kolayca her yere ulaşılabilinir. Mevcut konum olarak Şehir merkezine ve de ticaret-sosyal-resmi-alış-veriş yerlerine uzak mesafededir. Sürülmesi ve işlenmesi rahat bir zemin yapısı mevcuttur. Yaklaşık parsel üzerinde 30 adet elma ağacı + 150 - 160 adet civarında kiraz ağacı mevcuttur.
Taşınmazın Değeri : Taşınmazın vasfı , yüzölçümü , çevresinde yapılaşmanın olmaması, kolay işlenebilir toprak yapısı ve meyilli arazi konumunda olması, üzerinde arazinin sürülmesine engel bir yapının olmaması, ulaşım kolaylığı v.s. gibi tüm bu özellikleri bir bütün olarak göz önünde bulundurularak ve de piyasa alım-satım rayiçleri de dikkate alındığında parselin Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri.180.000,00 TL dir.
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/01/2020 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 04/02/2020 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ / ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satış ilanından ilgililere tebligat çıkarılmış olup, tebligatın yapılamaması halinde iş bu ilanın İİK.nun 127. Maddesi gereğince tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9885 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.