Yazdır

T.C. ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ

2019/1002 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir ili , merkez Tepebaşı ilçesi , Zincirlikuyu mahallesi , 5084 parsel yüzölçümü 630.00 m2 ( Yenileme sonucunda : Şirintepe mahallesi , 15148 ada , 3 parsel, yüzölçümü 632.68 m2, Arsa, 101/1920 arsa paylı, B blok ,Kat : zemin, 10 no lu bağımsız bölüm , İş Yeri, Borçlu adına Tam hisse paylı olarak kayıtlıdır.
Adres : Şirintepe mahallesi , Örme sokak, No : 46
İmar Durumu : İmar Planında Bitişik nizam dört kat mesken sahasına isabet etmektedir.
Ana Bina; Onaylı projesine uygun olarak bitişik nizam bodrum + zemin + 3 normal kat olarak yapılmıştır. Yakın çevresinde , B-3 ve B-4 katlı yeni yapım binalar ve Örme sokak üzerinde dükkanlar , A.Ü. Yunus Emre Kampüsü ve Kutipoğlu İ.Ö.O. vardır. İsmet İnönü caddesine yaklaşık kuş uçumu 359 mt., şehir merkezine yaklaşık kuş uçuşu 4.045 mt. mesafededir. Ulaşımı kolaydır. III. Sınıf , B grubu yapı sınıfında yapılmıştır. yıpranma oranı % 15 dir. Meskun mahal içindedir. Tepebaşı Belediyesinin , Esgaz ve de Tedaş A.Ş. nin hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bina Örme sokak ( genişliği 20 mt. ) üzerinde ve kuzey ön cephelidir.Yapı Ruhsat Tarihi 01.04.2013 ve Yapı Kullanması 28.12.2016 olup , 2019 yılı asgari arsa birim değeri 297,56TL/m2 dir. Binanın dışı dış cephe boyası ile boyanmıştır. Isınma sistemi doğalgaz-kombi ile yapılacak konumdadır. Panel peteklidir.
İş yerinin Özellikleri ; Brüt alanı 96,88 m2 (Net Alanı 87,50 m2) olup ,işyeri + wcden ibarettir. İş yerinin giriş kapısı ve camekanları ısı camlı alüminyum doğramadır. Tabanı seramik kaplı , duvarlar alçı sıva üzeri boyalı ve tavanı asma tavan şeklindedir. İşyeri kullanımdan dolayı ortadan metal malzeme ile ikiye bölünmüş bakımlı işyeridir.
Taşınmazın Değeri : Taşınmazın vasfı , yapı sınıfı , bakımlı bina ve işyeri olması , İmar durumu , çevredeki ana yollara , marketlere , Okullara , alış-veriş ve ticaret yerlerine olan yakın mesafesi , çevresindeki yapılaşmanın konumu , kullanış şekli , kuzey cepheli ve zemin katta olması vs. gibi tüm bu özellikleri bir bütün olarak göz önünde bulundurularak ve de piyasa Alım-Satım rayiçleri de dikkate alındığında Keşif Tarihindeki Piyasa Pazar Değeri 385.000,00 TL. dir.
Kıymeti : 385.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 07/01/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 03/02/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : 4 Nolu İhale Masası -Adalet Sarayı Alt Zemin Kat MERKEZ/ESKİŞEHİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satış ilanından ilgililere tebliğat çıkarılmış olup, tebliğatın yapılamaması halinde iş bu ilanın İİK.nun 127. Maddesi geregince tebliğat yerine kaim olacağı ilan olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1002 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.