Yazdır
ANKARA 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Keçiören'de 66 m² dükkan icradan satılıktır

ANKARA 17. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039793
Şehir : Ankara / Keçiören
Semt-Mahalle : UFUKTEPE MAH. / UFUKTEPE
: 66
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 18.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2048 ESAS
Muhammen Bedeli
:
230,000 TL
Birinci Satış Günü
:
09.10.2019 11:15
İkinci Satış Günü
:
06.11.2019 11:15
Satış Yeri
:
2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANKARA
17. İCRA DAİRESİ
2019/2048 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili, Keçiören ilçesi, Ufuktepe mahallesi, 31113 ada 8 parsel 1.bodrum kat 15 bağımsız bölüm sayılı dükkan niteliğindeki taşınmazın tam hissesi,
Adres: Atapark mahallesi, 540 Cad. Zeliha Hanım Apt No:44/A Keçiören ANKARA
ANA GAYRİMENKULLÜN ÖZELLİKLERİ: Bina, 540.cadde ile 1352. Sokağın kesişiminde 2. parselde konumlanmıştır. Gayrimenkul 540 caddesine cepheli, ayrık nizam, 4 kat ve betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş ve yaklaşık 3 yıllıktır. Keçiören Belediyesinde ve Keçiören Tapu Müdürlüğünde yapılan incelemede, ana gayrimenkule ait 23/01/2015 tarihli onaylı mimari projesi bulunmaktadır. Bina 1 bodrum+zemin3 normal kat olmak üzere toplam 5 katlıdır. Binanın, 1.bodrum katta; bina girişi, 3 adet dükkan, Zemin katında 3 adet mesken, diğer normal katlarda 3 er adet mesken olmak üzere toplam 15 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binada bulunan bağımsız bölüm tapuda dükkan nitelikli olup, kıymet takdirinin yapıldığı tarihte dükkan-iş yeri amaçlı olarak kullanıldığı görülmüştür. Binanın dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyası üzeri alüminyum kompozit dış cephe kaplaması ve dekoratif amaçlı mozaik malzeme ile kaplıdır bina girişi 540. Cadde üzerinden yapılmaktadır. Bina giriş kapısı camlı alüminyum demir doğramalı kapıdır. Binada asansör ve açık otopark bulunmaktadır. Binanın bulunduğu semt, belediye sınırları içinde olup, her türlü alt yapı ve belediye hizmetlerindren faydalanmaktadır.
KIYMET KADİRİ İSTENİLEN 1 KAT 15 BAĞMSIZ BÖLÜM ÖZELLİKLERİ: Kıymet takdiri istenilen 1.bodrum kat (15) numaralı bağımsız bölüm, onaylı mimari projesine göre 1 adet dükkan ve wc hacminden oluşmaktadır. Taşınmazın onaylı mimari projesine ayrıkı olarak dükkan hacminde alçıpan malzeme kullanılarak, ara bölmeler oluşturularak 2 adet ofis-depo hacimleri ve mutfak hacmi oluşturulmuştur. Yapılan bu değişikler taşınmazın alanında herhangi bir büyümeye ve küçülmeye neden olmamıştır. Gayrimenkul mevcutta dükkan-iş yeri olarak kullanılmaktadır. 540 caddesi yölünden binaya bakıldığında gayrimenkul, sağ ön ve yan cephede, bina girişine göre sağ ön ve yan cephede yer almaktadır. Gayrimenkul 540 caddesinde cepheli ve batı yönlüdür. Fiili durumunda ofis-depo, mutfak ve wc müteşekkildir. Ayrıca bodrum katın kat yüksekliğinden faydalanarak merdiven ile geçiş olacak şekilde, üst katta depo hacmi oluşturulmuştur. Bu durum değerlemede göz ardı edilmiştir. Giriş kapısı camlı alüminyum malzeme olup, iç kapılar ofis giriş kapısı camlı alüminyum üzerike ahşap kaplama kapıdır. Dükkanın pencere doğramaları alüminyum demir doğramadır. Gayrimenkulün zeminleri seramik kaplama, duvarları bir yüzü alçı üzeri saten boyalıdır. Mutfakta ahşap mutfak dolabı mevcut olup, mutfak tezgahı mermerittir. Isınma merkezi kombi sistemi ile sağlanacak olup, kombi ve petekler takılı vaziyettedir. Dükkanın net faydalı alanı balkonlar dahil 66 m2 (66 m2 kapalı kullanım alanı) olarak ölçülmüştür taşınmazın kıymet takdiri yapıldığı tarihte, gayrimenkülün kiracısı tarafından iş yeri olarak kullanıldığı görülmüştür
Kıymeti : 230.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyadaki gibi
1. Satış Günü : 09/10/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 06/11/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar açık arttırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1) Açık artırma yukarıda belirtilen yer, gün ve saatlerde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, birinci artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda (esatis.uyap.gov.tr internet adresinde) teminat yatırılmak suretiyle teklif verilebilecektir. Yapılacak ihalelere elektronik ortamda verilen en yüksek teklif ile başlanılacaktır. Birinci artırmada hacizli malın takdir edilen değerinin % 50'si ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunacaktır. Birinci artırmada istekli bulunmadığı veya böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. İkinci artırmada da malın takdir edilen değerinin % 50'si, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamı, satış giderlerini (paraya çevirme ve paylaştırma masrafları dahil) geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Bu artırmada da istekli bulunmadığı veya bu bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış talebi düşecektir.
2- a) Arttırmaya iştirak edeceklerin, malın tahmin edilen değerinin % 20'si oranında TL (Türk lirası) peşin para veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış pesin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir.
b) İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile teslim giderleri alıcıya aittir. Taşınmazın aynından doğan vergiler, tapu alım harcının yarısı ve giderleri ile tellaliye ücreti satış bedelinden ödenecektir.
3) Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya verilen süre içerisinde ödemek zorundadırlar.
4) İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (* ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu taşınmaz üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5) Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmezse İİK'nun 133. maddesi uyarınca ihale feshedilecektir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6) Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenler 2019/2048 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
8) Satış ilanının belirtilen adreslerinde ilgililere tebliğ yapılamaması halinde iş bu ilanın tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine geçeceği hususu ilan olunur. (İİK. m. 126)