Yazdır
ÇEŞME İCRA DAİRESİ

Çeşme'de 69 m² dükkan icradan satılıktır (çoklu satış)

ÇEŞME İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01070152
Şehir : İzmir / Çeşme
Semt-Mahalle : MUSALLA MAH. / ÇEŞME
: 69
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 20.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/238 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
850,000 TL
Birinci Satış Günü
:
17.12.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
17.01.2020 10:00
Satış Yeri
:
ÇEŞME ADLİYESİ 1.KAT İHALE ODASI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ÇEŞME
İCRA DAİRESİ
2019/238 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, 390 Ada, 27 Parsel, MUSALLA Mahalle/Köy, Bağlar Mevkii, 5 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İl, Çeşme İlçe, 390 Ada, 27 Parselde kayıtlı 237m2 yüz ölçümlü, 1/6 paylı Musalla Mahalle/Köy, Bağlar mevkii, Zemin kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR. Taşınmaz Musalla Mahallesinde, Çeşme Marina'nın 100 m doğusunda bulunmaktadır. 1015 Sokak ile 1024 Sokak kesişiminde yer alan parselin zemin katında bulunan 2 dükkandan birisidir. Satışa konu dükkan 1015 Sokak'tan binaya bakıldığında sol tarafta kalan ve her iki yola da cephesi bulunan 5 bağımsız bölüm nolu dükkandır. Taşınmazın bulunduğu parselin batı ve kuzey cephesi yol olup taşınmaz; ulaşımı kolay, belediye hizmetlerinden yararlanabilir bir konumdadır. 15.12.2006 tarihinde Yapı Ruhsatı alınan taşınmazın inşaatı bitirilerek, taşınmaza 03.01.2008 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmıştır. Söz konusu parsel üzerindeki yapının betonarme karkas yapım tekniğiyle yapılmış olduğu, zemin kat ve 2 normal kattan oluşmaktadır. Zemin Kat, 5 Bağımsız bölüm nolu dükkan köşe dükkan olup 69 m2 kapalı alanı mevcuttur. Dükkan Unlu Mamüller İmalathanesi olarak faaliyet göstermektedir. Dükkanda satış bölümü, imalathane, fırın ve wc bölümleri mevcut olup bu bölümler projesinde de işlidir. Söz konusu taşınmazda tüm birimlerin yer ve duvarları seramikle kaplanmıştır. Taşınmaz; Çeşme merkeze ve Çeşme Marina'ya yürüme mesafesinde olup ticaret kabiliyeti bulunan bir konumda yer almaktadır. İİK'nun 127.maddesi uyarınca tebliğ yapılamayan ilgililer yönünden gazetede veya elektronik ortamda yapılan ilanın satış ilanı tebliği yerine kaim kabul edilmesine (bilirkişi raporundan tespit yapılmıştır.)
Adresi : Açık adresi Musalla Mah. 1024 Sokak, No:2/A Çeşme'dir.
Yüzölçümü : 237 m2
Arsa Payı : 1/6
İmar Durumu : Çeşme Belediyesi'nden alınan imar durumuna göre; İzmir ili, Çeşme ilçesi, Musalla Mahallesi, 24 H II pafta, 390 ada 27 parselde kayıtlı taşınmaz: Söz konusu parsel 29.04.2015 gün ve 3073 sayılı Kurul Kararı gereği onaylanan koruma amaçlı imar planında etkileşim geçiş sahasında, S-3 Konut alanında kalmaktadır. Meskun alandadır. İnşaat nizamı ve nispeti: Serbest- TAKS:154m2, bina yüksekliği 9.50 m, kat adedi:3, ön bahçe mesafesi: teşekküle uyulacaktır, arka bahçe mesafesi: 3.0 m'dir.
Kıymeti : 850.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 17/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1.KAT İHALE ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, 262 Ada, 57 Parsel, İNÖNÜ Mahalle/Köy, Hamal Sokak Çıkmazı Mevkii, 10 Nolu Bağımsız Bölüm İzmir İl, Çeşme İlçe, 262 Ada, 57 Parselde kayıtlı 502m2 yüzölçümlü, 1/11 arsa paylı,İnönü Mahalle/Köy, Hamal Sokak Çıkmazı mevkii, 2.kat, 10 Nolu Bağımsız Bölüm SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR. Taşınmaz İnönü Mahallesinde, Anfitiyatro'nun 70 m güneybatısında bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı parsel 2056 Sokağa cephelidir. Satışa konu taşınmaz, parselin içerisinde bulunan 4 katlı binanın en üst katında yer alan 10 Bağımsız Bölüm nolu meskendir. Taşınmazın bulunduğu parselin doğu cephesi yol olup ulaşımı kolay ve belediye hizmetlerinden yararlanabilir konumdadır. Satışa konu taşınmaz yerinde ve belediyesindeki dosyasında yapılan incelemesinden taşınmazın içerdiği birimler, m2 büyüklükleri ve ruhsat bilgileri hakkında fikir alınmıştır. 29.12.2006 tarihinde Yapı Ruhsatı alınan taşınmazın inşaatı bitirilerek, taşınmaza 11.03.2010 tarihinde Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmıştır. Söz konusu parsel üzerindeki yapının betonarme karkas yapım tekniğiyle yapılmış olduğu, bodrum kat, zemin kat, 1. Kat ve 2. Kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır. Taşınmaz 2. Kat 10 nolu bağımsız bölüm 2056 Sokağa cepheli olup içerisinde salon,mutfak, 3 oda ve 1 banyo bulunmaktadır. Taşınmazın birine salondan çıkılan ve diğerine odadan çıkılan 2 adet balkonu mevcuttur. Dış doğramalar pvc olup panjurludur. Taşınmaz balkonlar hariç yaklaşık 93 m2 kapalı alana sahiptir. Taşınmazın bulunduğu apartmanın dış cepheden sıvalı, boyalı ve genel olarak bakımlı olduğu görülmüştür. Taşınmaz; Çeşme merkeze ve Marina'ya 500 m yürüme mesafesindedir. İİK'nun 127.maddesi uyarınca tebliğ yapılamayan ilgililer yönünden gazetede veya elektronik ortamda yapılan ilanın satış ilanı tebliği yerine kaim kabul edilmesine
Adresi : İnönü Mah. 2056 sk. No:9, D:10 Çeşme/İzmir
Yüzölçümü : 502 m2
Arsa Payı : 1/11
İmar Durumu : Çeşme Belediyesi'nden alınan imar durumuna göre; İzmir ili, Çeşme ilçesi, İnönü Mahallesi, 24 H II pafta, 262 ada 57 parselde kayıtlı taşınmaz: Söz konusu parsel imar planında S-3 Konut alanında kalmaktadır. Parsel çevresinde bulunan mevcut yapıların teşekkül etmiş, imar hattı saçak kotu ve subasman kotu; harita tus dosyasında belirtilecektir. Bina cephesi 4.0 m'den az olamaz. Meskun alandadır. İnşaat nizamı ve nispeti : Serbest - TAKS:260m2, bina yüksekliği; 9.80m, kat adedi: 3, ön bahçe mesadesi: teşekküle uyulacaktır, arka bahçe mesafesi: 3.0m, komşu mesafeler: 3.0 m'dir.
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/12/2019 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 17/01/2020 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri : ÇEŞME ADLİYESİ 1.KAT İHALE ODASI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/238 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.