Yazdır

T.C.
SAKARYA
4. İCRA DAİRESİ
2018/190
TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sakarya İl, Söğütlü İlçe, 4964 Parsel, Söğütlü Mahalle, A Blok Zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Dükkan, Taşınmaz zemin katta büro olarak kullanılan iki oda, mutfak ve arka tarafta bir adet depo bulunmaktadır.Taşınmaz toplam 259,00 m2 dir. Söğütlü mahallesi Atatürk caddesi üzerinde, Söğütlü Belediyesine 450 metre mesafede bulunmaktadır.Taşınmaz ilçenin ana caddesi olan Atatürk caddesine cepheli ve her türlü kamu hizmetinden, tüm altyapı ve Belediye hizmetlerinden faylanmaktadır.
Adresi : Atatürk Caddesine Cepheli A BlokZemin Kat 1 Nolu Dükkan Söğütlü / Sakarya
Yüzölçümü : 259 m2
Arsa Payı : 248/1537
İmar Durumu : Bitişik nizam3 kat,Yüksek en çok=10.00 m. , E=1.05
Kıymeti : 275.000,00 .-TL
KDV Oranı : %8 (843 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile31/12/2019 tarihine kadar % 18 olan KDV %8 olarak düşürülmüştür. İhalenin kesinleşmesi 31/12/2019 tarihinden sonra olur ise eski hali ileKDV %18 den tahsil edilecektir )
Kaydındaki Şerhler : -
1. Satış Günü : 11/11/2019 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 06/12/2019 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) Adapazarı/Sakarya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/190 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,
7- Tebliğat yapılamayan ilgililere İİK 127 mad gereği " gazete veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebliğat yerine geçer " hükmü ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.