Yazdır

T.C.
BALA
İCRA DAİRESİ
2019/148 TLMT.
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Bala İlçesi Kartaltepe MahallesiCilt:1 Sayfa :12 Ada: 7 Parsel :12 de kayıtlı yığma (Kargir) tek katlı konut ve arsa vasıfılı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlı,Binazemin ve yarım bodrum kattan oluşmakta olup 2 oda ,1 salon,orta sofalı ,1 mutfak,1 banyo 1 WC müteşekkildir.Bodrum katı iki odalı depodan müteşikkildir. Meskenin kullanım alanı 125 m2dir.,280,00m2 yüzölçümlü Yığma(Kargir) tek katlı konut ve arsası satılacaktır.
Adresi : Kartaltepe Mahallesi Bala / ANKARA
Yüzölçümü : 280,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlıdır.Ayrık nizamda 3 katlı yapılaşmaya izin verilmiştir
Kıymeti : 54.422,00 TL
KDV Oranı : İpotekli Kredisi Konut kredisinden Kaynaklandığından KDVden Muaf.
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 20/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 15/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : BALA ÖDLİYESİ ÖNÜ -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/148 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.