Yazdır

T.C.
BİGADİÇ
İCRA DAİRESİ
2018/421 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Bigadiç İlçe, 156 Ada, 6 Parsel, Çeribaşı Mahallesi , Köyiçi Mevkiinde yer almaktadır. Yüzölçümü 454,55 m2 dir. Taşınmaz Köy yerleşim alanı içinde kalmaktadır. Taşınmazın üzerinde iki katlı ev ve indirmesi bulunmaktadır. İki katlı ev: Yığma kargir binadır. Çatısı ahşap olup üzeri marsilya tipi kiremit kaplıdır. Alanı yaklaşık 96,83 m2.dir. Sıvası ve boyası yapılı haldedir. Dış kapı ve pencereleri PVC dir. Isıtma soba ile sağlanmaktadır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Her katta üç oda,salon,mutfak ve wc/banyo mevcuttur.Yıpranma oranı % 25 olarak belirlenmiştir. İndirme bahçe içerisine profil demirlerle inşa edilip üzeri oluklu malzeme ile kaplanmıştır. Alanı yaklaşık 132,52 m2 dir.
Yüzölçümü : 454,55 m2
Arsa Payı : Tam
Kıymeti : 152.105,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı Önü Çay Bahçesi

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi, 116 Ada , 12 Parsel, Çeribaşı Mahallesi , Köyaltı Mevkiinde yer almaktadır.,Taşınmaz köy yerleşim alanı girişinde kalmaktadır. Yüzölçümü 608,09 m2 dir. Köye giriş yoluna cephesi vardır. Taşınmazın üzerinde besi damı bulunmaktadır.
Besi Damı: Çatısının bir kısmı ahşap ve üzeri marsilya tipi kiremit bir kısmının üzeri oluklu malzeme kaplıdır. Tuğla duvarlı inşa edilmiştir. Ana giriş kapısı saçtır. Dış cephesi sıvasız ve boyasızdır. Yıpranma oranı % 40 olarak belirlenmiştir. 395,30m2 lik kısmı kapalı dam, 203,74m2 lik kısmı açık besi damıdır.
Yüzölçümü : 608,09 m2
Arsa Payı : Tam
Kıymeti : 94.063,52 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı Önü Çay Bahçesi

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi, 165 Ada, 1 Parsel, Çeribaşı Mahallesi , Çiftlikalanı Mevkiinde, 214,23 m2 Bahçe vasfıyla kayıtlı taşınmaz sulanabilir tarım arazisi olup, tınlı toprak yapısındadır. Taşınmaz eğim olarak % 0-2 düz-düze yakın eğime sahiptir. Taşınmazda bu sezon toprak işlemesi yapılmamıştır.Taşınmaz üzerinde meyve ağacı mevcut değildir.
Kıymeti : 2.142,30 TL
KDV Oranı : % 18
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı Önü Çay Bahçesi

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Bigadiç İlçesi, 140 Ada, 3 Parsel, Çeribaşı Mahallesi , Çiftlikalanı Mevkii, Tarla vasfıyla kayıtlı 846,14 m2 taşınmaz sulanabilir tarım arazisi olup, tınlı toprak yapısındadır. Taşınmaz eğim olarak % 0-2 düz-düze yakın eğime sahiptir. Taşınmazda buğday ekimi yapılıp hasat edilmiştir. Taşınmaz üzerinde meyve ağacı mevcut değildir.
Kıymeti : 7.615,26 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Hükümet Konağı Önü Çay Bahçesi

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/421 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.