Yazdır
LAPSEKİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale Çardak'da iki katlı kagir ev icradan satılıktır (hisseli satış)

LAPSEKİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01019501
Şehir : Çanakkale
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 30.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/114 TLMT
Muhammen Bedeli
:
75,000 TL
Birinci Satış Günü
:
26.08.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
24.09.2019 10:30
Satış Yeri
:
Lapseki Adliyesi Lapseki İcra Müdürlüğü odası LAPSEKİ/ÇANAKKALE

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
LAPSEKİ
İCRA DAİRESİ

2018/114 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Lapseki İlçe, 513 Ada, 11 Parsel, Çardak Mahalle/Köy, Tekke mevkii, zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm Ana taşınmaz bahçeli kargir iki katlı bina vasfındadır.Taşınmazın bulunduğu bölgede genel itibariyle düzenli olarak inşa edilmiş , konut yapıları resmi kurumlar yeşil alanlar gözlemlenmektedir.Bölge genelde yapı kalitesine bağlı olarak , orta gelir grubu tarafından yerleşim amaçlı olarak talep görmektedir.Bölge ulaşım ve altyapı olanakları bakımından Çanakkale Bursa Karayolunun yakınındadır.Satışa konu bağımsız bölüm ölçümlerde tespit edildiği üzere 116,00 m² brüt alanda olduğu belirlenmiş olup, normal kat giriş kapısına göre , sol taraftan başlamak üzere antre,wc,lavabo ıslak mahali,yatak odası,banyo,yatak odası,balkon,mutfak,balkon (bu mahal pvc doğrama ile kapatılmış ve bahçe giriş kapısı şeklinde tanzim edilmiş olduğu belirlenmiştir.),salon,balkon misafir odası ,mahallerinden müteşekkil olduğu belirlenmiştir.Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın mutfak mahalinde tezgahı ve mutfak dolapları bulunan taban döşemelerinin karo(kalebodur) kaplama olduğu tezgah arası seramik bulunduğu mahal duvarlık ise sıvalı ve boyalı durumda olduğu ,ıslak hacimlerde ise kısmen duvar kaplamalarının serimak olduğu,üst kısımlarında ise sıvalı ve boyalı olduğu , taşınmaz da banyo mahalinde küvet ve klozet yer aldığı,ahşap doğrama iç mahal kapılarının bulunduğu , pencere doğramalarının ise pvc doğramadan mamul olarak inşaa edildiği tespit edilmiştir.Isınma sisteminin katı yakıt sobalı olduğu elektrik ve su tesisatının bulunduğu belirlenmiştir.Bağımsız bölüm taşınmazın kat planında gösterilen net ölçülerde kat kullanım alanı ise 1,10x1,50 m wc mahali, 1,10x1,50 m lavabo mahali, 1,60x6,30 m antre mahali, 3,40x3,70 m yatak odası mahali, 1,70x2,00 m banyo mahali 3,40x4,00 m yatak odası mahali, 1,10x4,30 m balkon mahali, 2,75x4,00 m mutfak mahali, 1,10x2,80 m balkon mahali,4,00x4,30 m salon mahali , toplamda takribi 5,20 uzunluğunda 1,10 genişliğinde balkon mahali ile 3,50x3,80 m ebatlarında misafir odasından müteşekkil olduğu net kullanım alanının toplam 98 m2 olduğu hesaplanmakta olup,onaylı mimari projeden anlaşılmaktadır.Bağımsız bölüm taşınmazın onaylı mimari proje içerisinde uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Çardak Beldesi Gaziyakupbey Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:6 D:1Lapseki / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 415,25 m2
Arsa Pay/Payda : 1/3
Hisse Pay/Payda : 3/8
İmar Durumu : Dosyada mevcuttur.1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde olup, bitişik nizam 4 kata imarlıdır.
Kıymeti : 75.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.Dosyada mevcuttur.Yönetim Planı.Kat Mülkiyetine çevrilmiştir.AT 2565 sayılı kanunun 28.maddesi gereği belirtilen alana içerisinde kalmaktadır.06.02.2007 tarihli bakanlar kurulu kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılmaz sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.
1. Satış Günü : 26/08/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 24/09/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Lapseki Adliyesi Lapseki İcra Müdürlüğü odası LAPSEKİ/ÇANAKKALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Kdv oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınması gerektiğine karar verilmesi halinde aradaki fark ve buna ilişkin faiz ve cezaları vb.ihale alıcısına aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/114 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/06/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.