Yazdır

T.C.
LAPSEKİ
İCRA DAİRESİ

2018/114 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Çanakkale İl, Lapseki İlçe, 513 Ada, 11 Parsel, Çardak Mahalle/Köy, Tekke mevkii, zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm Ana taşınmaz bahçeli kargir iki katlı bina vasfındadır.Taşınmazın bulunduğu bölgede genel itibariyle düzenli olarak inşa edilmiş , konut yapıları resmi kurumlar yeşil alanlar gözlemlenmektedir.Bölge genelde yapı kalitesine bağlı olarak , orta gelir grubu tarafından yerleşim amaçlı olarak talep görmektedir.Bölge ulaşım ve altyapı olanakları bakımından Çanakkale Bursa Karayolunun yakınındadır.Satışa konu bağımsız bölüm ölçümlerde tespit edildiği üzere 116,00 m² brüt alanda olduğu belirlenmiş olup, normal kat giriş kapısına göre , sol taraftan başlamak üzere antre,wc,lavabo ıslak mahali,yatak odası,banyo,yatak odası,balkon,mutfak,balkon (bu mahal pvc doğrama ile kapatılmış ve bahçe giriş kapısı şeklinde tanzim edilmiş olduğu belirlenmiştir.),salon,balkon misafir odası ,mahallerinden müteşekkil olduğu belirlenmiştir.Bağımsız bölüm mesken nitelikli taşınmazın mutfak mahalinde tezgahı ve mutfak dolapları bulunan taban döşemelerinin karo(kalebodur) kaplama olduğu tezgah arası seramik bulunduğu mahal duvarlık ise sıvalı ve boyalı durumda olduğu ,ıslak hacimlerde ise kısmen duvar kaplamalarının serimak olduğu,üst kısımlarında ise sıvalı ve boyalı olduğu , taşınmaz da banyo mahalinde küvet ve klozet yer aldığı,ahşap doğrama iç mahal kapılarının bulunduğu , pencere doğramalarının ise pvc doğramadan mamul olarak inşaa edildiği tespit edilmiştir.Isınma sisteminin katı yakıt sobalı olduğu elektrik ve su tesisatının bulunduğu belirlenmiştir.Bağımsız bölüm taşınmazın kat planında gösterilen net ölçülerde kat kullanım alanı ise 1,10x1,50 m wc mahali, 1,10x1,50 m lavabo mahali, 1,60x6,30 m antre mahali, 3,40x3,70 m yatak odası mahali, 1,70x2,00 m banyo mahali 3,40x4,00 m yatak odası mahali, 1,10x4,30 m balkon mahali, 2,75x4,00 m mutfak mahali, 1,10x2,80 m balkon mahali,4,00x4,30 m salon mahali , toplamda takribi 5,20 uzunluğunda 1,10 genişliğinde balkon mahali ile 3,50x3,80 m ebatlarında misafir odasından müteşekkil olduğu net kullanım alanının toplam 98 m2 olduğu hesaplanmakta olup,onaylı mimari projeden anlaşılmaktadır.Bağımsız bölüm taşınmazın onaylı mimari proje içerisinde uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Çardak Beldesi Gaziyakupbey Mahallesi Yunus Emre Caddesi No:6 D:1Lapseki / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 415,25 m2
Arsa Pay/Payda : 1/3
Hisse Pay/Payda : 3/8
İmar Durumu : Dosyada mevcuttur.1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde olup, bitişik nizam 4 kata imarlıdır.
Kıymeti : 75.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.Dosyada mevcuttur.Yönetim Planı.Kat Mülkiyetine çevrilmiştir.AT 2565 sayılı kanunun 28.maddesi gereği belirtilen alana içerisinde kalmaktadır.06.02.2007 tarihli bakanlar kurulu kararına istinaden yabancı gerçek kişilere ve tüzel kişilere satılmaz sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.
1. Satış Günü : 26/08/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 24/09/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Lapseki Adliyesi Lapseki İcra Müdürlüğü odası LAPSEKİ/ÇANAKKALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Kdv oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınması gerektiğine karar verilmesi halinde aradaki fark ve buna ilişkin faiz ve cezaları vb.ihale alıcısına aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/114 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/06/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.