Yazdır
ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ödemiş'te iki katlı yığma yapı ve iki katlı betonarme dükkan icradan satılıktır

ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944028
Şehir : İzmir / Ödemiş
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 10.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/577 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
423,750 TL
Birinci Satış Günü
:
02.05.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
29.05.2019 10:30
Satış Yeri
:
Ödemiş Adliyesi Mezat Salonu Ödemiş/ İzmir

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ÖDEMİŞ
İCRA DAİRESİ
2015/577 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, 760 Ada, 378 Parsel, UMURBEY Mahalle/Köy, İzmir il, ödemiş ilçe, umurbey mah., 760 ada, 378 parsel olup alanı 282,50 m2'dir. İmar planında bitişik dört kat imar adasındadır. Belde merkezine yakındır. Rağbet gören mevkidedir. Parsel üzerinde kısmen iki katlı kısmen tek katlı yığma yapılar mevcuttur. Elektrik ve suyu mevcut kullanılmaktadır. Çatısı ahşap makas örtüler kısmen kiremit, kısmen lamarinadır. Yapılar eski ve bakımsızdır. Taşınmazın piyasa değeri 282,50m2 x 2000,00TL/M2 =565.000,00 TL'dir. Taşınmaz maliki MURAT ACISU'nun hissesi 3/4 olup, hissesine düşen miktar 565.000,00 TL.X3/4= 423.750,00 TL'dir.
Adresi : Umurbey Mah. Üzümlü Cad. Kapı No:40 Ödemiş / İZMİR
Yüzölçümü : 282,50 m2
Arsa Payı : Dosyasında
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 423.750,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI MEVCUT OLUP, MAHKEME TARAFINDAN ALINAN CEVABI YAZIDA SATIŞA ENGEL OLMADIĞI BİLDİRİLMİŞ OLUP İHALE ALICISINA MAHKEME CEVABI YAZISI EKLENEREK TESCİL HUSUSUNDA YAZI VERİLECEKTİR. BU YAZIYA RAĞMEN TAPU DAİRESİNİN TESCİL YAPMAMASI HALİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YAPILACAK BİR İŞLEM MEVCUT OLMAYIP TESCİLİN KAYITLARINA İŞLENMESİNE DAİR TÜM DAVA VE İŞLEMLER İHALE ALICISINA AİTTİR
1. Satış Günü : 02/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Ödemiş Adliyesi Mezat Salonu Ödemiş/ İzmir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, 661 Ada, 5 Parsel, UMURBEY Mahalle/Köy, İzmir ili, ödemiş ilçesi umurbey mah., küçük ölçekli sanayi bölgesi, 661 ada 5 parsel, iki katlı betonarme dükkandır. Parselin alanı 150,00 m2olup kuzey ve güney cephesi yol, doğu ve batı cephesi bitişikdir. Yol cepheleri 5,00 m bahçe mesafelidir. İki katlı imarlı olup h:6.50 m dir. Yapı alanı, 100,00m2 oturumunda olup bahçe mesafeleri direkler ve makas profil örtüsü lamarina eklentiler mevcuttur. Alt ve üst kat tek dükkan şeklindedir. Ara döşeme beton, üzeri profil makas örtüsü lamarina şeklindedir. Üst kat alanı 100,00m2 dir. Zemin kat fiiliyatta patates deposu şeklindedir. Zemin grobetondur. Cepheler file kepenk şeklindedir. Malzeme ve işçilik bakımsızdır. Taşınmazın piyasa rayiç değeri 250.000,00 TL olup, mal maliki MURAT ACISU'nun hissesi 1/2 olup hissesine düşen miktar 125.000,00 TL'dir.
Adresi : Dosyasında
Yüzölçümü : 150 m2
Arsa Payı : Dosyasında
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 125.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI MEVCUT OLUP, MAHKEME TARAFINDAN ALINAN CEVABI YAZIDA SATIŞA ENGEL OLMADIĞI BİLDİRİLMİŞ OLUP İHALE ALICISINA MAHKEME CEVABI YAZISI EKLENEREK TESCİL HUSUSUNDA YAZI VERİLECEKTİR. BU YAZIYA RAĞMEN TAPU DAİRESİNİN TESCİL YAPMAMASI HALİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YAPILACAK BİR İŞLEM MEVCUT OLMAYIP TESCİLİN KAYITLARINA İŞLENMESİNE DAİR TÜM DAVA VE İŞLEMLER İHALE ALICISINA AİTTİR
1. Satış Günü : 02/05/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Ödemiş Adliyesi Mezat Salonu Ödemiş/ İzmir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/577 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.