Yazdır

T.C.
ÖDEMİŞ
İCRA DAİRESİ
2015/577 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, 760 Ada, 378 Parsel, UMURBEY Mahalle/Köy, İzmir il, ödemiş ilçe, umurbey mah., 760 ada, 378 parsel olup alanı 282,50 m2'dir. İmar planında bitişik dört kat imar adasındadır. Belde merkezine yakındır. Rağbet gören mevkidedir. Parsel üzerinde kısmen iki katlı kısmen tek katlı yığma yapılar mevcuttur. Elektrik ve suyu mevcut kullanılmaktadır. Çatısı ahşap makas örtüler kısmen kiremit, kısmen lamarinadır. Yapılar eski ve bakımsızdır. Taşınmazın piyasa değeri 282,50m2 x 2000,00TL/M2 =565.000,00 TL'dir. Taşınmaz maliki MURAT ACISU'nun hissesi 3/4 olup, hissesine düşen miktar 565.000,00 TL.X3/4= 423.750,00 TL'dir.
Adresi : Umurbey Mah. Üzümlü Cad. Kapı No:40 Ödemiş / İZMİR
Yüzölçümü : 282,50 m2
Arsa Payı : Dosyasında
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 423.750,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI MEVCUT OLUP, MAHKEME TARAFINDAN ALINAN CEVABI YAZIDA SATIŞA ENGEL OLMADIĞI BİLDİRİLMİŞ OLUP İHALE ALICISINA MAHKEME CEVABI YAZISI EKLENEREK TESCİL HUSUSUNDA YAZI VERİLECEKTİR. BU YAZIYA RAĞMEN TAPU DAİRESİNİN TESCİL YAPMAMASI HALİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YAPILACAK BİR İŞLEM MEVCUT OLMAYIP TESCİLİN KAYITLARINA İŞLENMESİNE DAİR TÜM DAVA VE İŞLEMLER İHALE ALICISINA AİTTİR
1. Satış Günü : 02/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Ödemiş Adliyesi Mezat Salonu Ödemiş/ İzmir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, 661 Ada, 5 Parsel, UMURBEY Mahalle/Köy, İzmir ili, ödemiş ilçesi umurbey mah., küçük ölçekli sanayi bölgesi, 661 ada 5 parsel, iki katlı betonarme dükkandır. Parselin alanı 150,00 m2olup kuzey ve güney cephesi yol, doğu ve batı cephesi bitişikdir. Yol cepheleri 5,00 m bahçe mesafelidir. İki katlı imarlı olup h:6.50 m dir. Yapı alanı, 100,00m2 oturumunda olup bahçe mesafeleri direkler ve makas profil örtüsü lamarina eklentiler mevcuttur. Alt ve üst kat tek dükkan şeklindedir. Ara döşeme beton, üzeri profil makas örtüsü lamarina şeklindedir. Üst kat alanı 100,00m2 dir. Zemin kat fiiliyatta patates deposu şeklindedir. Zemin grobetondur. Cepheler file kepenk şeklindedir. Malzeme ve işçilik bakımsızdır. Taşınmazın piyasa rayiç değeri 250.000,00 TL olup, mal maliki MURAT ACISU'nun hissesi 1/2 olup hissesine düşen miktar 125.000,00 TL'dir.
Adresi : Dosyasında
Yüzölçümü : 150 m2
Arsa Payı : Dosyasında
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 125.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI MEVCUT OLUP, MAHKEME TARAFINDAN ALINAN CEVABI YAZIDA SATIŞA ENGEL OLMADIĞI BİLDİRİLMİŞ OLUP İHALE ALICISINA MAHKEME CEVABI YAZISI EKLENEREK TESCİL HUSUSUNDA YAZI VERİLECEKTİR. BU YAZIYA RAĞMEN TAPU DAİRESİNİN TESCİL YAPMAMASI HALİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YAPILACAK BİR İŞLEM MEVCUT OLMAYIP TESCİLİN KAYITLARINA İŞLENMESİNE DAİR TÜM DAVA VE İŞLEMLER İHALE ALICISINA AİTTİR
1. Satış Günü : 02/05/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Ödemiş Adliyesi Mezat Salonu Ödemiş/ İzmir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/577 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.