Yazdır

T.C.
ANKARA
6. İCRA DAİRESİ
2018/10636 ESAS
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili Çankaya ilç. Öncebeci mah. Samur sok. Gürel apt. N:33/3 adresinde bulunan tapuda Ankara ili Çankaya ilç. Öncebeci mah/köy 801 ada 8 parsel sayılı zemin kat 3 nolu bağımsız bölüm mesken olarak kayıtldır. Ana bina samur sokak üzerinde ara parsel üzerinde yığma tarzda ayrık nizamlı olarak inşa edilmiştir. bina bodrum kat zemin kat ve 3 normal kat ve teras kattan oluşmaktadır. Binada toplam 18 adet mesken bulunmaktadır. Bina cepheleri hazır sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğramadır. 3 nolu bağımsız bölüm ; mesken giriş kapısı ahşaptır. Mesken fiili olarak 2 oda (odalara salondan geçilmektedir) salon, antre, koridor, mutfak, banyo, wc ve l balkondan oluşmaktadır. Antre ve koridor zemini laminat kaplı duvarları boyalıdır. Mutfak zemini laminat kaplı duvarları boyalıdır. Mutfak mahallinde laminat tezgah, tezgah altı ve üstü laminat kaplama dolapları bulunmaktadır. Banyo zemini mozaik olup duvarlar yarıya kadar fayans üstü boyalıdır. Banyoda ayaklı lavabo vardır. Halihazırda salon çıkışlı l adet demirli balkon vardır. Meskenin iç kapıları sunta üzeri kaplama olup pencereleri pvc doğramadır. Meskenin ısınması doğalgazlıdır. Net alanı 50 m² dir. Ayrıca toplam 3 m² alanlı l balkonu mevcuttur.
Yüzölçümü : 896 m²
Arsa Payı : 4/98
İmar Durumu : Konut kullanımındadır.
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/01/2020 günü 15:50 - 16:00 arası
2. Satış Günü : 04/02/2020 günü 15:50 - 16:00 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10636 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.