Yazdır

T.C.
ANKARA
9. İCRA DAİRESİ
2018/14021 ESAS

TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :
Ankara İl, Çankaya İlçe, 25628 Ada, 5 Parsel, ÖVEÇLER Mevkii, Zemin 4 nolu b.b. Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapuda borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Taşınmazın Ek 4 nolu ve Ek 14 nolu depo eklentisi vardır. Bölge elektrik, su, doğalgaz, otobüs gibi her türlü belediye hizmetinden faydalanır. Taşınmaz mimari projesine aykırıdır. Zemin kattaki mutfak balkonunun camlı PVC doğrama ile kapatılarak mutfak kullanımına katıldığı, oda içerisindeki duş yerinin iptal edilerek oda alanının genişletildiği, depo alanının ise WC ve antre kullanım alanına eklenildiği, daire ile içten bağlantılı eklenti 14 nolu depo alanının hol, 2 oda ve banyo olarak düzenlenerek iskana açıldığı görülmüştür. Giriş zemin kat daire giriş kapısı çelik olup, giriş kat antre, salon, iki oda, mutfak wc mahallerinden oluşur. Alt bodrum kat; alt kata merdiven ile inilmektedir. alt katı hol, iki oda ve banyo vardır. Pencereler çift camlı PVC dir. Isınma sistemi doğal gazlı, kombi cihazlı kat kaloriferlidir. Bodrum katta 3.50 m² alanlı eklenti deposu vardır. Bağımsız bölüm net alanı kapalı kullanıma katılan balkon ve iskana açılan 14 nolu depo ile birlikte 124 m² olarak ölçülmüştür. Ayrıca bodrum katta 3.50 m² alanlı eklenti vardır. Taşınmaza ilişkin diğer tüm bilgiler satış dosyasından edinilebilir. Taşınmazın KDV ' nin 17/4 -1 maddesi uyarınca KDV den muaf olduğu ilanen tebliğ olunur.
Adresi : Öveçler Mah. 1335 Sok. Başak Apt. Dış Kapı No: 20 Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm.Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 850 m²
Arsa Payı : 69/850
İmar Durumu : Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17/4 Maddesi uyarınca MUAF
Kaydındaki Şerhler : Tapu kayıtlarında görüldüğü gibidir.
1. Satış Günü : 24/10/2019 günü 14:55 - 15:00 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 14:55 - 15:00 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/14021 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. Madde 127 – (Değişik: 2/7/2012-6352/30 md.) İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. Hükmünün dosyamızdan uygulanacağı hususu tüm alakadarlara ihtaren tebliğ olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.