Yazdır

T.C.
ÇUBUK
İCRA DAİRESİ
2018/425 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara ili, Çubuk ilçesi, Cumhuriyet Mah. 5089 ada 2 parsel, 1. kat 3 nolu bağımsız bölüm (mesken). Parsel 388,00 m2 yüz ölçümlüdür. Parsel üzerindeki bina bodrum, zemin 1,2,3 normal kat olarak yapılmış asansör bulunmamaktadır. Tek daire üzeridir.3 nolu mesken antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 3 adet balkon hacimlerinden ibarettir. Meskenin dış kapısı çelik kapı, iç kapılar ahşap kapı, pencereler pvc olup ısı camlıdır.Salonun zemini ahşap parke, odalar, antre ve mutfağın zemini marley, banyo-wc zemini kalebodur kaplıdır. Mutfakta mutfak dolabı ve mermerit tezgah mevcut olup tezgah arası fayanslıdır.Banyo ve wc duvarları 1/3 kadar fayans kaplıdır. Meskenin brüt alanı 104,00 m2 dir. Doğalgaz servis hattı mevcut olup ısınma sistemi sobalıdır. Bina yaklaşık 36 yıllıktır. Bölgede her türlü Belediye hizmeti mevcuttur.
Adresi : Cumhuriyet Mah. Çeyiz Sk. No:12/3 Çubuk / ANKARA
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık yapı nizamlı, bodrum hariç 5 katlı, konut alanı kullanımlı olduğu, planda çekme mesafeleri, TAKS/KAKS değerlerinin belirtilmediği, belirtilmeyen hususlarda imar plan notları, imar kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. (Çubuk Bel. Bşk. yazısı)
Kıymeti : 85.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Eklenti: 2 nolu kömürlük, Diğer bilgiler tapu kaydındaki gibidir. Dosyasında mevcut.
1. Satış Günü : 24/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 19/06/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : ÇUBUK ADALET SARAYI MEZAT SALONU ÇUBUK/ANKARA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/425 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.