Yazdır

T.C.
ANKARA 18. İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2019/44 TLMT.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :Ankara ili Mamak ilçesi Kutludüğün Mah. 326 ada 6 parselde kayıtlı 366,00 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı yapılacaktır. Anılan parsel imarlı bölgede, yerleşme alanı içerisindedir. Tamamen yerleşik konumlu olup, etrafında neredeyse boş arsa bulunmamaktadır. Ayrık yapı nizamında, 3 katlı, çekme mesafeleri önden 5 m, yandan 3 m, yapılaşma koşullu konut parselidir. Parsel üzerinde 10 kapı nolu ev ve ağaçlar mevcuttur. İmarlı arsadır. Bölgede elektrik, su, yol, belediye hizmeti mevcuttur. Düzgün diktörgen şekilli ve az eğimli topografik yapıdadır. Parsel üzerinde 10 kapı nolu 2 katlı betonarme ve tek katlı yığma yapı vardır. Her iki yapı da mesken olarak kullanılmaktadır. 2 katlı betonarme yapının alt kapı depo olarak kullanılmaktadır. Binaların cepheleri sıva üzeri akrilik boyalıdır. Kapı ve pencereleri PVC doğramadır. Balkonu cam balkondur. Elektrik, su ve belediye hizmetleri mecuttur. Sobalıdır. Binanın oturum alanı 2 katlı betonarme yapı 115,5 m2, mesken 85,5 m2 depo, tek katlı yığma yapı 57 m2 alanı parsel içerisinde kalmaktadır. Yıpranması %50 olarak tespit edilmişitr. Daha ayrıntılı bilgi dosyada mevcut bilirkişi raporundan öğrenilebilir. İmar Durumu : Var
Kıymeti : 193.230,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 06/01/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 03/02/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/44 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.