Yazdır
ANKARA 29. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara/Yenimahalle'de 3+1 daire icradan satılıktır

ANKARA 29. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064242
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Semt-Mahalle : DEMETEVLER MAH. / DEMETEVLER
Oda Sayısı : 3+1
: 88
Banyo Sayısı : 1
Bulunduğu Kat : 2
Binadaki Kat Sayısı : 12
Isıtma : Doğalgaz (Kombi)
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/6638 ESAS
Muhammen Bedeli
:
160,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.12.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
02.01.2020 10:30
Satış Yeri
:
3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANKARA
29. İCRA DAİRESİ
2018/6638 ESAS

TAŞINMAZI
N AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI :
Ankara ili Yenimahalle ilçesi Demet Mahallesi 15921 ada 10 parselde kayıtlı ''Kargir Apartman'' vasfında ve 438,00 m² yüzölçümündeki ana taşınmaz üzerinde bulunan, 13/438 arsa paylı, 2. Kat 8 nolu ''Konut'' niteliğindeki bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur.
Özellikleri : Taşınmazın bulunduğu bina 3B yapı sınıfında, betonarme karkas yapıda, ayrık nizamda, 2 bodrum kat + zemin kat + 9 normal kat olarak proje ve inşa edilmiştir. Bina Girişi Zemin kattan, kuzey cepheden sağlanmaktadır. Ana taşınmazda 2.Bodrum katında; 1 adet dükkan, 1.Bodrum katında; kömürlükler, binaya ait depo, su deposu, sayaç yeri, 2 adet mesken, 1 adet depo, vb. Ortak alanlar, Zemin katında; 2 adet dükkan, 2 adet mesken ve bina girişi, 1.Kat ve diğer tüm katların her birinde 3 er mesken bulunmakta olup, bina toplam 35 adet bağımsız bölümden meydana gelmektedir.Binanın giriş kapısı demir doğrama, iç zeminleri giriş ve sahanlıklarda mozaik kaplama, merdiven korkulukları ise demir doğramadır. Binada asansör bulunmakta olup, otopark bulunmamaktadır. Çevre düzenlemesi tamamlanmıştır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon, otobüs gibi her türlü Belediye hizmeti mevcuttur. Taşınmaz, 4.derece deprem bölgesinde yer almakta olup, bu alanda uzman kişiler tarafından incelenmesi önerilmekle birlikte, binada gözle görülen depremsel bir hasar tespit edilmemiştir. Satışa konu bağımsız bölüm ise Ana yapının 2.Katında, bina girişine göre sol yan ve 398.Caddeye göre sol arka cephede konumlu olup, kuzeydoğu ve güneydoğu cephelidir. Mimari Projesine göre; Antre-hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Ana giriş kapısı çelik, iç kapı doğramaları ahşap, pencere doğramaları pvc ısı camlıdır. Salon ile odalarda zemin laminat parke, duvarlar saten boyadır. Banyo ve wc bölümlerinin zemin ile duvarları seramik kaplamadır. Banyo içerisinde Hilton lavabo, klozet ve duşakabin bulunmaktadır. Mutfakta mdf kapak dolaplar ve mermerit tezgah mevcut olup, zemini seramik kaplı olup, duvarlar saten boyalıdır. Elektrik, su ve haberleşme tesisatları, vitrifiye, armatürleri mevcut ve kullanılır durumdaki gayrimenkulün ısıtılması doğal gaz yakıtlı kombili kalorifer tesisatı ile sağlanmaktadır. Taşınmazın kombi ve petekleri mevcuttur. Net 88 m² kullanım alanına sahiptir.
Adresi : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Demetevler Mahallesinde, 398.Cadde, üzerinde, mahallinde, 15 nolu binada yer almaktadır.
İmar Durumu : Taşınmazın bulunduğu binanın yer aldığı parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamındadır. Yenimahalle Belediyesinde mevcut imar planına göre gayrimenkul Konut Alanı içerisinde yer almakta olup, H. MAX; 21,50, ayrık nizam 7 kat 5m çekme mesafelerine haiz yapılaşma koşullarının olduğu anlaşılmıştır. Parselin herhangi bir terki (yol, yeşil alan vb...) bulunmadığı tespit edilmiştir. Parselin konumu imar paftası ile uyumludur. Parsel, belediye sınırları içerisinde yer almaktadır.
Yapı Ruhsatı : Yenimahalle Belediyesi İmar arşivinde taşınmazın 08.12.2010 tarih ve C/164 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı görülmüştür. Yapı ruhsatı, ana gayrimenkul dahilindeki 4 adet dükkan ve 31 adet konut olmak üzere toplam 35 adet bağımsız bölüm ve 3.712,51 m2 inşaat alanı için düzenlenmiştir. Yapı ruhsatına göre ana gayrimenkul yol kotu altında 2 kat ve yol kotu üstünde 10 kat olmak üzere toplam 11 kattan oluşmaktadır.
Yapı Kullanım İzin Belgesi : Yenimahalle Belediyesi İmar arşivinde taşınmaza ait 08.12.2010 tarih ve C/164 sayılı Yapı Kullanım İzin Belgesi incelenmiştir.
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :
1-Beyan:
Kat mülkiyeti 2981 sayılı kanun gereğince tesis edilmiştir.
2-Beyan: Yönetim Planı : 14/12/2010
1. Satış Günü : 05/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 02/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6638 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.