Yazdır
ALANYA İCRA DAİRESİ

Antalya/Alanya'da 2+1 daire icradan satılıktır

ALANYA İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01069819
Şehir : Antalya / Alanya
Semt-Mahalle : MAHMUTLAR MAH. / MAHMUTLAR
Oda Sayısı : 2+1
: 58
Bina Yaşı : 4
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ALANYA 22.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2885 TLMT
Muhammen Bedeli
:
260,000 TL
Birinci Satış Günü
:
26.11.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
24.12.2019 11:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ALANYA
İCRA DAİRESİ

2019/2885 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Alanya ilçesi, MAHMUTLAR mahallesi, 455 ada (12) Numaralı parselde kayıtlı 2633,58 M² alanlı“Arsa” vasıflı taşınmazdaki binalardan(A) Blok 6. katında 4862/395037 Arsa Paylı (22) numaralı MESKEN olup Borçlu adına Tam hisse kayıtlıdır.BULUNDUĞU YER:tapu bilgileri belirtilen 455 ada 12 Numaralı parselin; Kuzeyi 1 numaralı Parsel, Doğusu Yol (Yangılı Cad.),Batısı Yol(105 nolu Sok.), Güneyi 4 ve 11 numaralı Parsel ile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır.ADRESİ : Mahmutlar Mah. Yangıllı Cad. Sunset Bay 2 Sit. No: 21/22 - Alanya İMAR DURUMU :Parsel; 1/1000 ölçekli imar uygulama Planına göre ; Ayrık nizam %35 taban alanlı 6 kat Konut yapımına imarlı olup, Parselde Yoğunluk Dikey kullanılarak yapılaşma tamamlanmış kat irtifakı kuruludur.Yola Mesafesi= 7,00 Mt. İnşaat Cephesi= 26,40 Mt. İnşaat Derinliği= 13,60 Mt.Komşuya Mesafesi= 4,00 Mt. Saçak Seviyesi= 34,00 Mt. Kat Adedi= 11 kat HALİHAZIR DURUMU :Parsel düz konumda olup üzerinde “Sun Set Bay-2” İsimli 2 Blok bina bulunup Parsel çevre Güvenlik duvarı mevcut, Her iki Bloğun Kullanım alanı fiilen ayrılmış ve Her bloğun ayrı Yüzme havuzu bulunmaktadır. Kat irtifakı Projesine göre Bloklardan Doğu Blok (A) Blok’tur(A) Blok bina Bod.+11+Çatı katlı, Üzeri Çatı,Dışı akrilik boyalı,Merdiveni Mermer Kaplama-alüminyum korkuluklu, Çift Asansörlü,Yangın Merdivenli,A Bloğa ait Yüzme Havuzlu ve Açık Otoparklı olup Bodrum kat Sığınak-Kapıcı Dairesi-Elekt. Tesisat Odası ve Müştemilat, Zemin kat (4 adet) Dükkan,Üst katların tamamı Mesken niteliğindedir. Her bir normal katında 4’er mesken bulunmaktadır.Söz konusu (22) numaralı MESKEN (A) Blok Bina 6. katında yer alıp Güney ve Batı olmak üzere 2 cephelidir. Mesken giriş kapısı Çelik kapı,Belediye numaratajına göre 22 iç kapı numaralı, Taban seramik kaplama,İç duvarlar Saten boyalı,İç kapılar Panel kapı,Dış doğramalar Pvc-Isıcam ve Gizli Panjurludur. Onanlı Kat irtifakı Projesine göre; Mesken 2 oda 1 Salon (Birleşik mutfak) ve müştemilatlarından oluşup toplam (50,42 M2 kapalı Kullanım) 58,-M2 Kapalı alanlı’dır.Mesken ile birleşik 2 adet tesisat Şaftı ve 1 adet Aydınlık bulunup (Toplam 13,-M2) Bu bölümün bir kısmı Yerinde fiilenkapalı alana dahil edilerek Daire kapalı alanı büyütülmüştür. Meskenin 3 adet balkonu bulunup Parapet üzeri yatay yarım temperli camlı-Alüminyum taşıyıcılı korkuluklu olup toplam 29,-M2 alanlıdır. Bina Tahminen 4-5 yıllık yıpranmalıdır.Parselde alt yapı, elektrik,su, Ptt ve Belediye hizmetleri vs. Mevcut olup Hakim manzara,Gürültü ve hava kirliliği yoktur.Parselin tahminen (Kuş uçuşu) 1185 Mt. Güney-Doğusunda “Yenimahalle İ.Ö.O. ve O.O.”, 320 Mt. Kuzey-Batısında “Cebeci Cad.”, 290 Mt.Güney-Batısında “Barbaros Cad.”, 450 Mt. Güney-Batısında “D400 Antalya –Mersin yolu” , 555 Mt. Güney-Batısında “Deniz” bulunmaktadır.
Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 26/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 24/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2885 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2019