Yazdır
ALANYA İCRA DAİRESİ

Antalya/Alanya'da 2+1 daire icradan satılıktır

ALANYA İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01089762
Şehir : Antalya / Alanya
Semt-Mahalle : SUGÖZÜ MAH. / ALANYA
Oda Sayısı : 2+1
: 110
Bina Yaşı : 21-25 Arası
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ALANYA 25.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/542 ESAS
Muhammen Bedeli
:
270,000 TL
Birinci Satış Günü
:
22.01.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
19.02.2020 15:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ALANYA
İCRA DAİRESİ

2019/542 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : TAPU KAYDI:Antalya ili, Alanya İlçesi, Sugözü Mah, 566 ada 8 parselde kayıtlı 521,00 m2 alanlı, arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki, 48/576 arsa paylı, 4. Kat, 11 nolu bağımsız bölüm GAYRİMENKULÜN ÇAP, İSKAN, RUHSAT, ONAYLI PROJE VB. BİLGİLERİ : 1/1000 ölçekli İmar Planı kapsamında, Konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam, T.A.K.S: 0.35 K.A.K.S: 2.10 emsal ile 6 kata kadar yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.BULUNDUĞU YER: Adresi; Taşınmaz, Antalya ili, Alanya ilçesi, Saray Mah, Huriler Sok, Bakgör Apt, No: 1K.No: 11 Alanya adresinde yer almaktadır.Taşınmaza ulaşım, Yunus Emre Caddesi ve Huriler Sok. yolundan sağlanmaktadır. Yakın çevresinde benzer özellikli, genel olarak konut amaçlı kullanılan araziler yer almaktadır. Bölge düşük, orta ve üst gelir gruplarının ikamet ettiği bir bölgedir. Ulaşım özel araçlar ve kamusal araçlar ile sağlanabilmektedir. Bölgede kamu hizmetlerinden (elektrik, yol, su, alt yapı vb.) tam olarak istifade edilmektedir. Parselin bulunduğu konumda alt yapı kanalizasyon hizmeti vardır. Taşınmaz konum olarak, 1 km, Alanya İlçe Merkezine yaklaşık 1,3 km, Gazipaşa Havalimanına yaklaşık 45,3 km mesafededir. HÂLİ HAZIR DURUMU: Bağımsız bölümün bulunduğu parsel; Antalya ili, Alanya ilçesi, Saray mahallesi yerleşim alanında, meskün mahal içerisinde, doğu, batı ve güney cepheleri yol ile kuzey cephesi ise komşu parsel ile çevrili, düz ve eğimsiz, üzerinde tek blok bulunan bir parsel olup, parselin bulunduğu bölgede eski ve yeni yapılaşmaların olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşma çoğunluktadır. Taşınmaz konumu itibari ile elektrik, su, yol, ulaşım, ptt, alt yapı ve belediye hizmetleri gibi hizmetlerden yararlanan bir parseldir.Bağımsız bölümün bulunduğu Bakgör Apt; Tek bloktan oluşan zemin kat 5 katlı, düz teras çatılı, zemin katında dükkanlar normal katlarında meskenler bulunan, merdivenleri mermer kaplı, demir korkuluklu, iç ve dış cephesi sıvalı boyalı, eski betonarme karkas yapıda asansörlü, yaklaşık 20-25 yıl yıpranmalı bir binadır.11 nolu bağımsız bölüm; Yukarıda özellikleri verilen binanın 4. katında bulunan, kuzey, güney ve batı olmak üzere 3 cepheli, çelik giriş kapılı, iç cephe duvarları sıvalı boyalı, oda zeminleri ahşap rabıta tahta-ıslak zeminler seramik kaplı, iç doğramaları eski tip ahşap kapı, dış doğramaları ahşap, mutfak tezgahı mermerden, mutfak dolapları ahşaptan imalatlı olmak üzere, bir adet salon, iki-adet oda, *bir adet mutfak bir adet banyo bir adet wc iki adet balkon hacimlerinden oluşan, 241 şeklinde, Ayrı mutfaklı, yaklaşık 110 m² alanlı bir meskendir. DEĞERİ: Taşınmazın yukarıda açıklanan özellikleri, yeri, konumu, büyüklüğü, her türlü hizmetlerden yararlanıyor oluşu, yıpranma payı, piyasadaki arz talep dengesi, enflasyon oranları, paranın alım gücü, yukarıda da belirtildiği hali ile yakın çevrede yapılan emsal araştırmaları ve serbest piyasa koşulları gibi birçok unsuru dikkate alarak yapmış olduğumuz gözlemlerimiz, araştırmalarımız ve tespitlerimiz sonucunda ortaya çıkan değerlendirmeye göre akdirine konu Antalya ili, Alanya ilçesi, Sugözü Mah, 566 ada 8 parselde kayıtlı 521,00 m2 alanlı, arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki, 48/576 arsa paylı, 4. Kat, 11 nolu bağımsız bölümün arsa payı ile birlikte toplam rayiç değerinin 270.000,00-TL dir. KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Y.Planı 24/06/1994
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 19/02/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/542 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/11/2019