Yazdır

T.C.
ALANYA
İCRA DAİRESİ

2019/542 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : TAPU KAYDI:Antalya ili, Alanya İlçesi, Sugözü Mah, 566 ada 8 parselde kayıtlı 521,00 m2 alanlı, arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki, 48/576 arsa paylı, 4. Kat, 11 nolu bağımsız bölüm GAYRİMENKULÜN ÇAP, İSKAN, RUHSAT, ONAYLI PROJE VB. BİLGİLERİ : 1/1000 ölçekli İmar Planı kapsamında, Konut alanında kalmakta olup, ayrık nizam, T.A.K.S: 0.35 K.A.K.S: 2.10 emsal ile 6 kata kadar yapılaşma koşullarına sahip olduğu öğrenilmiştir.BULUNDUĞU YER: Adresi; Taşınmaz, Antalya ili, Alanya ilçesi, Saray Mah, Huriler Sok, Bakgör Apt, No: 1K.No: 11 Alanya adresinde yer almaktadır.Taşınmaza ulaşım, Yunus Emre Caddesi ve Huriler Sok. yolundan sağlanmaktadır. Yakın çevresinde benzer özellikli, genel olarak konut amaçlı kullanılan araziler yer almaktadır. Bölge düşük, orta ve üst gelir gruplarının ikamet ettiği bir bölgedir. Ulaşım özel araçlar ve kamusal araçlar ile sağlanabilmektedir. Bölgede kamu hizmetlerinden (elektrik, yol, su, alt yapı vb.) tam olarak istifade edilmektedir. Parselin bulunduğu konumda alt yapı kanalizasyon hizmeti vardır. Taşınmaz konum olarak, 1 km, Alanya İlçe Merkezine yaklaşık 1,3 km, Gazipaşa Havalimanına yaklaşık 45,3 km mesafededir. HÂLİ HAZIR DURUMU: Bağımsız bölümün bulunduğu parsel; Antalya ili, Alanya ilçesi, Saray mahallesi yerleşim alanında, meskün mahal içerisinde, doğu, batı ve güney cepheleri yol ile kuzey cephesi ise komşu parsel ile çevrili, düz ve eğimsiz, üzerinde tek blok bulunan bir parsel olup, parselin bulunduğu bölgede eski ve yeni yapılaşmaların olduğu gözlenmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşma çoğunluktadır. Taşınmaz konumu itibari ile elektrik, su, yol, ulaşım, ptt, alt yapı ve belediye hizmetleri gibi hizmetlerden yararlanan bir parseldir.Bağımsız bölümün bulunduğu Bakgör Apt; Tek bloktan oluşan zemin kat 5 katlı, düz teras çatılı, zemin katında dükkanlar normal katlarında meskenler bulunan, merdivenleri mermer kaplı, demir korkuluklu, iç ve dış cephesi sıvalı boyalı, eski betonarme karkas yapıda asansörlü, yaklaşık 20-25 yıl yıpranmalı bir binadır.11 nolu bağımsız bölüm; Yukarıda özellikleri verilen binanın 4. katında bulunan, kuzey, güney ve batı olmak üzere 3 cepheli, çelik giriş kapılı, iç cephe duvarları sıvalı boyalı, oda zeminleri ahşap rabıta tahta-ıslak zeminler seramik kaplı, iç doğramaları eski tip ahşap kapı, dış doğramaları ahşap, mutfak tezgahı mermerden, mutfak dolapları ahşaptan imalatlı olmak üzere, bir adet salon, iki-adet oda, *bir adet mutfak bir adet banyo bir adet wc iki adet balkon hacimlerinden oluşan, 241 şeklinde, Ayrı mutfaklı, yaklaşık 110 m² alanlı bir meskendir. DEĞERİ: Taşınmazın yukarıda açıklanan özellikleri, yeri, konumu, büyüklüğü, her türlü hizmetlerden yararlanıyor oluşu, yıpranma payı, piyasadaki arz talep dengesi, enflasyon oranları, paranın alım gücü, yukarıda da belirtildiği hali ile yakın çevrede yapılan emsal araştırmaları ve serbest piyasa koşulları gibi birçok unsuru dikkate alarak yapmış olduğumuz gözlemlerimiz, araştırmalarımız ve tespitlerimiz sonucunda ortaya çıkan değerlendirmeye göre akdirine konu Antalya ili, Alanya ilçesi, Sugözü Mah, 566 ada 8 parselde kayıtlı 521,00 m2 alanlı, arsa vasıflı taşınmaz üzerindeki, 48/576 arsa paylı, 4. Kat, 11 nolu bağımsız bölümün arsa payı ile birlikte toplam rayiç değerinin 270.000,00-TL dir. KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Y.Planı 24/06/1994
1. Satış Günü : 22/01/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 19/02/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/542 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/11/2019