Yazdır
ALANYA İCRA DAİRESİ

Antalya/Alanya'da 2+1 daire icradan satılıktır

ALANYA İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091947
Şehir : Antalya / Alanya
Semt-Mahalle : MAHMUTLAR MAH. / MAHMUTLAR
Oda Sayısı : 2+1
: 120
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ALANYA 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/5935 TLMT
Muhammen Bedeli
:
420,000 TL
Birinci Satış Günü
:
03.02.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
28.02.2020 11:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ALANYA
İCRA DAİRESİ
2019/5935 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : TAPU KAYDI: Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Köyü, Kuyucak Mevki, 2546 Numaralı Parselde Kayıtlı 4.240,00m² alanlı A blok tamam B blok natamam betonarme bina ve arsası’ vasıflı taşınmazdaki ‘Kurt Safir Euro Residence V Sitesi’ isimli sitedeki ‘A Blok’ isimli binanın, 8.katındaki 2/128 arsa paylı (29) nolu ‘mesken’ vasıflı bağımsız bölüm.BULUNDUĞU YER:2546 numaralı parselin; doğusu 2547 nolu parsel, batısı 787 ada 11 nolu parsel ve 3223 nolu parsel, kuzeyi yol(Mahmutlar Barbaros caddesi) ve güneyi yol(Antalya-Mersin karayolu/D-400) ile çevrilidir.Parselin kuş uçuşu takribi; 50mt. güneyinde ‘Ak Deniz’, 300mt. batısında ‘çocuk parkı’, 700mt. kuzey-doğusunda ‘Mahmutlar Oktay Cebeci Camii’, 900mt. doğusunda ‘Mahmutlar Mahallesi Menderes Bulvarı ve Mahmutlar eski belediye hizmet binası’, 950mt. doğusunda ‘Mahmutlar semt polikliniği’, 1,5km. kuzey-doğusunda ‘Mahmutlar ilk ve orta okulu’, 2,2km doğusunda ‘Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi’, 4km. kuzey-batısında ‘Alaaddin Keykubat Üniversitesi’, 7km. kuzey-batısında ‘ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’, 10km. kuzey-batısında ‘Alanya şehir merkezi/Mola kavşağı’ 30km. güney-doğusunda ‘ALANYA-Gzp Hava Limanı’ bulunmakta olup, parsel Mahmutlar mahallesinde oldukça merkezi bir konumda ve hakim deniz manzarasına sahip ve yol kotundan düşük konumdadır.Taşınmazın bulunduğu parsel; üzerinde 2 Bloklu(B Blok natamam) Kurt Safir Euro Residence V Sitesi isimli bir site bulunan, imar ihyası yapılmış, meskun mahal içerisinde kalan, düz ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen biçiminde olup, parsel elektrik, su, alt yapı, ptt ve belediye hizmetleri gibi her türlü hizmetlerden yararlanmakta olup, parselde gürültü ve hava kirliliği olmayıp, parsel hakim deniz manzarasına sahip, konut ve turizm fonksiyonlu ile gelişmekte olan bir bölgededir. Yüz ölçümü: 4.240,00m² Arsa payı: 2/128 Adresi: Mahmutlar mahallesi, Kuyucak mevkii, D-400 Karayolu üzeri, Kurt Safir Euro V Residence Sitesi A Blok No:15 8.Kat İç Kapı No:29–ALANYA/Antalya İmar Durumu: Antalya İli, Alanya ilçesi, Mahmutlar mahallesi, Kuyucak mevkii, 2546 numaralı parsel; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Konut+Ticari alanında ayrık nizam 6 kata kadar E:0.25 ile yapılaşmaya müsaadelidir. HÂLİHAZIR DURUMU:Taşınmazın bulunduğu site; zemin+12 normal kattan oluşan 2 bloklu(a blok tamam b blok natamam) betonarme karkas yapıdaki binalardan oluşan, açık yüzme havuzlu, kaydıraklı, çocuk oyun alanlı, açık otoparklı, jeneratörlü, tüm peyzaj düzenlemesi yapılmış, çevre güvenlik duvarı örülü ve güvenlik kulübeli ve yeni imalatlara sahip ‘Kurt Safir Euro Residence V Sitesi’ isimli sitedir.Taşınmazın bulunduğu bina; bu ‘Kurt Safir Euro Residence V Sitesi’ isimli sitedeki binalardan A Blokta yer almakta olup, A blok parselin güney kısmında yer almaktadır. Batı cephesinde bulunan ana giriş kapısı demir ferforje doğramalı ve camlı, düz teras çatılı, çift asansörlü, dışı sıvalı ve akrilik boyalı, merdivenleri mermer kaplamalı ve merdiven korkulukları demir doğramalı, yangın merdivenli, bodrum katında sauna ve her katta 4’er adet olmak üzere toplam 48 daireden oluşan yeni imalatlara sahip betonarme karkas yapıdan takribi 8-10 yıllık yıpranmalı bir binadır.(29) nolu mesken; bu ‘Kurt Safir Euro Residence V Sitesi’ isimli sitedeki ‘A Blok’ isimli binanın 8. Katında bulunmakta olup,Batı ve Kuzey olmak üzere 2 Cephelidir. Bu mesken 2 adet oda+1 adet amerikan mutfaklı salon+1 adet genel banyo-lavabo-wc ve müştemilatlar şeklinde inşa edilmiş ve 2+1 amerikan mutfak şeklinde tasarlanmış takribi 120 m² kapalı kullanım alanlı, ana giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları hazır panel kapı, dış doğramaları pvc doğramalı-ısıcamlı, iç duvarları alçı sıvalı-duvar kağıdı kaplamalı, tavanı kartonpiyerli-spot ve gizli ışık uygulamalı, oda zeminleri laminant kaplamalı, ıslak hacimler seramik kaplamalı, mutfak granitten imal ve mutfak dolapları özel imalat, banyo-lavabo-wc duvarları ve zeminin seramik ve tavanları lambri kaplamalı, banyosunda duşa kabin ve klozet bulunan, kuzey ve batı cephesinde 2 adet balkonu bulunan ve balkon zeminleri seramik kaplamalı-mermer küpeşte üzeri demir doğramalı, kuzey cepheden hakim doğa manzarasına sahip olan, kuzey ve batı cephesindeki balkonlarından deniz gören oldukça yeni ve kaliteli imalatlara bir taşınmazdır. TAŞINMAZIN DEĞERİ:Taşınmazın bulunduğu yer, konumu(denize, ana yollara, şehir merkezine uzaklıklar vs…), arsa payı vs. gibi taşınmazın değerine etki eden tüm unsurlar dikkate alındığında; Antalya İli, Alanya İlçesi, Mahmutlar Köyü, Kuyucak Mevkii, 2546 Nolu Parselde Bulunan ‘Kurt Safir Euro Residence V Sitesi’ İsimli Sitedeki ‘A Blok’ İsimli Binanın 8.Katındaki (29) Nolu ‘Mesken’ Niteliğindeki Taşınmazın Arsa Payı İle Birlikte Toplam Rayiç Değeri= 420.000,00-TL’dır.

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Y.planı 01/04/2004
1. Satış Günü : 03/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5935 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2019