Yazdır

T.C.
ALANYA
İCRA DAİRESİ
2019/3080 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Alanya ilçesi, KARGICAK Mahallesi, 619 ada (19) numaralı parselde kayıtlı 1546,86 M²alanlı “Arsa” Vasıflı taşınmazdaki Binalardan (C) Blok Zemin+1. katta 1/5 arsa paylı (1) nolu VİLLA olup Borçlu adına 1/2 Hisse, diğer borçlu adına 1/2 Hisse kayıtlı olup, tam hisse olarak satılacaktır. BULUNDUĞU YER: Yukarıda tapu bilgileri belirtilen 619 ada (19) numaralı parselin ; Doğusu Yol (291. Sok.), Batısı; 17 numaralı Parsel ve Yol, Kuzeyi ; 14 numaralı Parsel, Güneyi Yol (292. Sok.) ile çevrilidir. Parsel Pafta ve çaplı krokisine aynen uymaktadır.ADRESİ: Kargıcak Mah., 291. Sok.Goldcity Villaları, C1 Blok. No: 11/…-1 -Alanya İMAR DURUMU : Parsel; 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planına göre ; E=0.40 , 2 kat Konut (%20 taban alanlı 2 Kat) İmarlı olup yerindeki yapıya göre parselde yapılaşma tamamlanmış kat İrtifakı kuruludur. Yola Mesafesi= 5,00 Mt.İnşaat Cephesi= 18,80 Mt.İnşaat Derinliği= 9,40 Mt. Komşuya Mesafesi= 3,00 Mt.Saçak Seviyesi= 7,00 Mt. Kat Adedi= 2 kat.HALİHAZIR DURUMU :Bod.+2+Çatı katlı 3 Blok bina bulunup “Goldcity Villaları” İsimli ve tamamı konut niteliğindedir. Parsel 291. Sokak Batı kenarında yer alıp Teraslanmış ve Parsel yol seviyesinden Ort. 6 Mt. Düşük kottadır. Parsel Güney kenarındaki Yoldan parsele girilmektedir. Parsel Güney-Doğu bölümünde (C) Blok yer almaktadır. C Bloğa Zemin kattan girilmekte olup Blok Batı kenarında Ortak Yüzme havuzu bulunup Çevre güvenlik duvarı ve iç düzenleme mevcuttur. C Blokta 2 adet bitişik Dubleks Villa bulunup Güney yarısı (C1) Blok 1 Nolu Villa isimlidir. İç merdiven ile katlar arası ulaşım bulunup Çatı kat Üzeri Shingle örtülü Tonoz çatıdır. Dışı akrilik boyalı,Asansörsüz,Merdiveni mermer kaplama,Alüminyum Korkulukludur. Söz konusu (1) numaralı VİLLA(C) Blok binanın Zemin+1. katında yer alıp Güney-Batı ve Doğu olmak üzere 3 Cephelidir. (C Blok Güney yarısı) Villa giriş kapısı Çelik kapı, Tüm tabanı Mermer kaplama,iç duvarlar Alçı sıva üzeri Saten boyalı,İç kapılar Panel kapı,Dış doğrama Alüminyum-ısıcam ve Sinekliklidir. Onanlı Kat İrtifak Projesine göre ; Villa Bodrum kat Müştemilat, Giriş katı (Zemin) Salon-Mutfak+Banyo+iç merdiven bulunup (51,39 M2 Kapalı Kullanım)59,-M2 Kapalı alanlı, 1. Katta;3 yatak odası 2 ad. Banyo+Hol-İç merdiven bulunup (51,94 M2 Kapalı Kullanım)60,-M2 Kapalı alanlı,Çatı katta ;1 ad. Hol ve iç merdiven +çatı arası bulunup (6,94 M2 Kapalı Kullanım)8,-M2 Kapalı alanlı olup Genel Toplam (51,39+51,94+6,94 M2= 110,27 kapalı kullanım)126,-M2 kapalı Alanlı’dır. Çatı katında Çatı arası 60,31 M2 alanlı olup yerinde fiilen kapalı alan olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Zemin katta 2 ad. Balkon Toplam 16,51 M2,1. Katta 1 adet Balkon 14,57 M2,Çatı katta 1 adet Teras bulunup 8,43 M2 alanlıdır. Balkonlar Alüminyum taşıyıcılı Temperli cam korkulukludur. Bina tahminen 5-6 yıllık yıpranmalıdır. Parselde Elektrik, su,alt yapı,Ptt ve Belediye hizmetleri vs. Mevcut olup Hakim manzara,Gürültü ve hava kirliliği yoktur. Binanın tahminen (Kuş uçuşu) 700 Mt. Doğusunda “Goldcity Otel” ,515 Mt. Güney-Batısında “Fatih Cad. 288 ve 291 nolu Sok. Kavşağı”, 5760 Mt. Batısında “50. yıl Keşoğlu İ.Ö.O.”, 4460 Mt. Güney-Batısında “İ.Hatip O.O.”, 6610 Mt. Güney-Batısında “D400 Antalya-Mersin yolu Dörtyol Kavşağı”,6930 Mt. Güney-Batısında “Deniz” bulunup Parsel deniz seviyesinden Ort. 100 Mt. Yüksek konumdadır.
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi .
1. Satış Günü : 14/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 11/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Alanya Adalet Sarayı Kat: B2 ALANYA / ANTALYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3080 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/11/2019