Yazdır
ANTALYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Kepez'de 5+1 dubleks daire icradan satılıktır

ANTALYA 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153352
Şehir : Antalya / Kepez
Semt-Mahalle : TEOMANPAŞA MAH. / DÜDENBAŞI
Oda Sayısı : 5+1
: 142
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/2459 Esas
Muhammen Bedeli
:
360,000 TL
Birinci Satış Günü
:
29.04.2020 14:50
İkinci Satış Günü
:
27.05.2020 14:50
Satış Yeri
:
4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ.ANTALYA ADALET SARAYI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANTALYA
4. İCRA DAİRESİ

2019/2459 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Kepez İlçe, 10457 Ada, 9 Parsel, TEOMANPAŞA Mahalle/Köy, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi 10457 Ada, 9 nolu parsel üzerinde, betonarme karkas yapı tarzında zemin kat + 3 katlı olarak inşa edilmiş S.Pelit Apartmanının, 3.Katında Kuzey ? Güney ? Doğu Cepheli Dubleks Bir Dairedir. Meskendir. ( Dubleks Kısmı Dahil ) 142m2 Alana Sahiptir. ( 8 nolu bağımsız bölümün alanı ilgili belediyesindeki?Kepez Belediyesindeki? Ruhsata Esas Mimari Projeden Alındı. )
Alt Katta : 1 Salon, 3 Oda, Mutfak, Hol, Koridor, Banyo + WC Bölümü İle, 2 Adet Balkonu Vardır. ( Ayrıca Ebeveyn Yatak Odasında Banyo Vardır. ) İç ve dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. Salon ve oda tabanları laminant kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyadır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. İç kapılar panel kapıdır. Pencereler ve balkon kapıları pvc doğramadır. Pencerelerde pvc panjur vardır. Mutfak tezgahı çimston malzeme olup, tezgah altında ve üstünde mdf mutfak dolapları vardır.Hol ve koridor tabanı seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyadır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. Holde alçı kemer vardır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır.Yer aldığı apartmanda asansör vardır. Elektrik ve su tesisatlıdır. Alt Kattan, Üst Kata ( Dubleks Kısmına ) Ahşap Merdivenle Çıkılmaktadır. Üst Katta ( Dubleks Kısmında ) : Hol, 2 Oda, Mutfak, Banyo + WC Bölümü İle, Teras Kısmı Vardır.Odaların tabanları laminant kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyadır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. Hol tabanı seramik kaplıdır. Tavan ve duvarları saten boyadır. Tavan köşelerinde kartonpiyer vardır. Banyo ile bir odanın kapısı takılmamıştır. Yerinde mevcut değildir. Diğer kapılar panel kapıdır.Dış cephe doğramaları pvc doğramadır. Pencerelerde pvc panjur vardır. Mutfak tezgahı çimston malzeme olup tezgah altında ve üstünde mdf mutfak dolapları vardır. Islak zeminler seramik kaplıdır. Elektrik ve su tesisatlıdır. Keşif esnasında 8 nolu bağımsız bölümün boş olduğu görüldü.
Adresi : Teomanpaşa Mahallesi, 2220.Sokak, No : 24 AdresindekiS.PELİT Apartmanının Olduğu Yerdir.
Yüzölçümü : 475 m2
Arsa Payı : 78/475
İmar Durumu : Dosya İçinde Bulunan Antalya Kepez Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 11.03.2019 Tarih ve 622.03 – E.760 Sayılı Cevabi Yazısında Antalya İli, Kepez İlçesi, Teomanpaşa Mahallesi, 10457 Ada, 9 Nolu Parsel 1 / 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam, 3 Katlı, Şematik Yapılaşmalı Konut Alanı Olarak Planlıdır. Denilmektedir. Parsele 06.04.2017 Tarih ve 448 Nolu Ruhsat İle İnşaat Müsaadesi Verilmiştir.Parsel Üzerine Bina Yapılmıştır.
Kıymeti : 360.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 6306 Sayılı Kanun gereğince Riskli yapı Şerhi vardır.
1. Satış Günü : 29/04/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 27/05/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ.ANTALYA ADALET SARAYI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/2459 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/03/2020