Yazdır

T.C.
BURHANİYE
İCRA DAİRESİ
2018/848 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Tapuda : Balıkesir İli , Burhaniye İlçesi,Yabancılar Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 145 Ada, 16 Parsel, 315 m2 yüzölçümlü, avlulu kerpiç ev olarak kayıtlıdır.Kıymet Taktiri Raporuna Göre ;Taşınmaz Burhaniye İlçe merkezine 14 km mesafededir. Taşınmaz dış cephesi beyaz renkte dış cephe boyalı olan zemin kattan ibaret yığma yapı cinsinde 315 m2 alanlı arazi üzerinde tabanda 26 m2 lik alan üzerine inşa edilmiştir.
İmar Durumu : 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı sınırları içerisinde Kırsal Yerleşik Alan lejantında kalmakta olup Taks:0.40, E:0,50, 2 kat yapılaşma koşullarına tabidir.
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 23/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 18/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri :Mezat Salonu (Belediye),Belediye Başkanlığı BURHANİYE/ BALIKESİR
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Tapuda :Balıkesir İli, Burhaniye İlçesi,Yabancılar Mahallesi,Köyiçi mevkii,145 ada,17 parsel , 340 m2 yüzölçümlü, bahçeli kargir ev olarak kayıtlıdır.Kıymet taktiri raporuna göre;Taşınmaz Burhaniye İlçe merkezine 14 km mesafededir. Yabancılar sokak cepheli, girişi doğu cepheden sağlanan , dış cephesi beyaz renkte dış cephe boyalı olan zemin + 1 katlı olarak yığma yapı cinsinde tabanda 340 m2 alanlı arazi üzerinde, tabanda 74 m2 likalan üzerine inşa edilmiş olup, toplamda yaklaşık 148 m2 kullanım alanlıdır, pencereleri pcv doğramalıdır.
İmar Durumu : 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı sınırları içerisinde Kırsal Yerleşik Alan lejantında kalmakta olup Taks:0.40, E:0,50, 2 kat yapılaşma koşullarına tabidir.
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 23/10/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 18/11/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri :Mezat Salonu (Belediye),Belediye Başkanlığı BURHANİYE/ BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/848 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.