Yazdır
EDREMİT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Edremit'te 2+1, 68 m² daire icradan satılıktır (çoklu satış)

EDREMİT İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01104385
Şehir : Balıkesir / Edremit
Semt-Mahalle : ALTINOLUK MAH. / ALTINOLUK
Oda Sayısı : 2+1
: 68
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 21.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3559 talimat
Muhammen Bedeli
:
196,500 TL
Birinci Satış Günü
:
24.01.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
24.02.2020 14:30
Satış Yeri
:
Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
EDREMİT
İCRA DAİRESİ
2018/3559 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
SATILMASINA KARAR VERİLEN AŞAĞIDA BİLGİLERİ YAZILI BULUNAN TAŞINMAZLARIN TAMAMININ ORTAK ÖZELLİKLERİ
Kıymet takdirine itiraz davası hükmüne esas 30/01/2019 tarihli bilirkişi raporunda "Dava konusu taşınmazlar, Ayrık nizam taks: 0.25; kaks:0.75; h:9,50 m (3 kat) lejantında olan 6539,45 m2 arsa üzerine inşa edilmiş 8 adet bloktan oluşan sitenin, "D" isimli blok'unda kalmaktadırlar. D blok apartman her katta 3 adet daire olup, toplam 9 daireden meydana gelmektedir. Onaylı vaziyet planında dava konusu blok, 180 derece dönük olarak çizilidir. Bulunduğu konum itibariyle orta yoğunlukta olup, Çanakkale-Balıkesir yoluna 1 km; Denize ve Altınoluk marinaya 1200 m mesafededir. Akçay merkezine 11 km; Edremit İlçe merkezine 22 km uzaklıktadır. toplu taşıma araçları siteye 300 m uzaklıkta olan Mimar Sinan Caddesinden geçmektedir. Ortaokul 300 m.;İlkokul 650 m; caımi 350m; sağlık ocağı 700 M; Tıp merkezi 1400 m. uzaklıktadır. Site içerisindeki bahçe tanzimi bakımlıdır. Sürekli kalan müstahdemi mevcuttur. Site çevresi duvarlarla çevrilmiştir. Sitenin ortasında yüzme havuzu bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazların içinde yer aldığı "D" blok'un tam önüne denk gelmektedir. Keşif tarihi 17/01/2019 itibariyle havuz faal değildir. Dava konusu taşınmazlar aynı apartmanda olup, mimari planları, aynı şekildedir ve aynı büyüklükte projelendirilmiştir. (Hepsinin arsa payı oranları 2/144 dür.) Her dairenin balkonunda barbekü mevcuttur. Asansör yoktur. kalorifer yoktur. Toplam yüzölçümü 68 m2 olan dairelerde 1 giriş holü, 1 salon, 2 oda, 1 adet wc,2 adet balkon vardır. Salonun ierisinde amerikan mutfak projelendirilmiştir ancak mutfağa ait hiç bir imalat yapılmamıştır. Banyo seramikleri tavana kadar olup, Hilton lavabo, klozet ve duşa-kabin takılıdır. Zeminler seramikle kaplanmıştır. Duvarlar alçı düzenlemeli ve saten boyalı olup, tavanlarda kartonpiyer işçiliği yapılmıştır. Dış cephesi dış cephe boyalıdır. montalaması yoktur. İç kapılar amerikan panel, dış kapı çelik malzemedir. Doğramalar PVC malzemeden imal edilmiştir. Yapı kullanma belgeleri alınmamıştır. 10/05/2006 tarihinde 4/12 sayılı inşaat ruhsatına istinaden inşaata başlanmış, 21/06/2006 tarihinde yönetim planı onaylanmıştır. Site olarak değerlendirildiğinde, mülkiyet sınırları belli, bahçe duvarları yapılmış, bahçesi bakımlı, yüzme havuzlu ve sürekli kalan bahçevanı olan yerleşim yeridir. Katlara çıkan merdiven korkulukları paslanmaz nikel malzemeden imal edilmiştir. Dava dosyasında bulunan "Ekspertiz Raporunda" dairelerin değeri belirlenirken, daire içlerine girilememiş, dışarıdan yapılan inceleme neticesinde, çevredeki emsaller göz önüne alınarak kanaatte bulunulmuştur. Oysa daire içlerinde yapılan incelemede, mutfak bölümünün natamam olduğu, tezgah ve dolaplarının takılmadığı aspiratörünün olmadığı, batarya ve evyelerinin olmadığı tespit edilmiştir. Dava konusu D blok haricindeki diğer bloklarda oturanlar olması sebebiyle, temiz su, pis su, elektrik probleminin olmayacağı kanaatindeyiz." denilmektedir.
SATILMASINA KARAR VERİLEN AŞAĞIDA BİLGİLERİ YAZILI TAŞINMAZLARIN TAMAMININ KAYDINDAKİ ORTAK ŞERHLER :
Tapu kaydındaki gibi olup, taşınmazların tapu kaydında Edremit 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/161 D.İş, 2008/83 sayılı ve 2008/388 Esas sayılı ihtiyati tedbir şerhleri mevcut olup, Edremit 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/05/2019 Tarih ve 2008/388 Esas sayılı yazısında taşınmazlar üzerine konulan tedbirin taşınmazlarının aynına ilişkin olması nedeniyle cebr-i icra yoluyla satışa engel teşkil etmediği, TESCİLE ENGEL TEŞKİL ETTİĞİ bildirilmiş olup, taşınmazların ihale olunması halinde tescil işlemi için Edremit 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/388 Esas sayılı dosyasından verilecek kararın kesinleşmesi beklenilecektir. Tapu iptali ve tescil davasının taşınmazların tesciline engel bir kararla sonuçlanması ve bu kararın kesinleşmesi halinde tescil işlemi yapılmayacaktır.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 1535 Ada, 1 Parsel,D Blok, Zemin Kat, 1 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğindeki taşınmaz.
Kıymeti : 196.500,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 1535 Ada, 1 Parsel,D Blok, Zemin Kat, 2 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğindeki taşınmaz.
Kıymeti : 196.500,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 1535 Ada, 1 Parsel, D Blok, 1. Kat, 4 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğindeki taşınmaz.
Kıymeti : 210.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 15:10 - 15:15 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 1535 Ada, 1 Parsel, D Blok, 1. Kat, 5 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğindeki taşınmaz.
Kıymeti : 210.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 1535 Ada, 1 Parsel,D Blok, 2. Kat, 7 Nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğindeki taşınmaz.
Kıymeti : 210.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 15:50 - 15:55 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 15:50 - 15:55 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Mahallesi, 1535 Ada, 1 Parsel, D Blok, 2. Kat, 8 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğindeki taşınmaz.
Kıymeti : 210.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 24/01/2020 günü 16:10 - 16:15 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 16:10 - 16:15 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden (04/01/2020), artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar (23/01/2020) esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden (29/01/2020), ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar (23/02/2020) elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)İhale teminat bedeli, nakit olarak yatırılabileceği gibi, Edremit İcra Müdürlüğüne ait T. Vakıflar Bankası T.A.O. Edremit Şubesi nezdinde bulunan TR43 0001 5001 5800 7305 6652 33 nolu İBAN' a T.C Kimlik numarası, ad, soyad ve dosya numarası belirtilmek suretiyle yatırılabilecek veya Vakıfbank Bankomat kartı olması halinde müdürlüğümüze ait pos cihazından tahsil edilebilecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3559 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
7- Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede ve elektronik ortamda yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.