Yazdır
ERDEK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir Erdek'de dubleks villa icradan satılıktır (çoklu satış)

ERDEK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039928
Şehir : Balıkesir / Erdek
Semt-Mahalle : YALI MAH. / ERDEK
: 6783
Banyo Sayısı : 2
Binadaki Kat Sayısı : 2
Kullanım Durumu : Belirtilmemiş
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 19.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/58 talimat
Muhammen Bedeli
:
900,000 TL
Birinci Satış Günü
:
09.10.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
06.11.2019 10:00
Satış Yeri
:
ERDEK HÜKÜMET KONAĞI ERDEK/BALIKESİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ERDEK
İCRA DAİRESİ
2019/58 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, 265 Ada, 35 Parsel, Yalı Mahalle, G Blok Bodrum, Zemin,Normal ve Çatı arası kat 2 nolu dubleks mesken taşınmaz Yalı Mahallesi Murattepe Mevkiinde bulunmaktadır.Taşınmazın tapu kaydındaki vasfı arsa olup taşınmaz 6783.08m2 büyüklüğündedir, arsa payı oranı 15/330dur. Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi tamdır.Ayrıca tapunun beyanlar hanesinde bu parsele 2 ve 3 nolu parsel üzerindeki askeri birlik 471.19m2 sahada tel örgü yaparak tecavüz etmiştir ibaresi yer almaktadır.Yine tapunun beyanlar hanesinde muhtelif sayıda ihtiyati haciz şerhi ile Türkiye Halk Bankası A.Ş lehine 10.05.2018 tarih ve 3083 yevmiye sayılı ipotek şerhi bulunmaktadır.Taşınmaz bodrum,zemin,normal ve çatı arasından oluşmaktadır.Bodrum kat açık mutfak+salon,banyo+wc ve enerji odasından oluşmaktadır.2 nolu dubleks meskenin zemin katı açık mutfak+salon ile banyo+wc den,normal katı 3 oda ile banyo+wc den, çatı arası ise açık mutfak+salon, ebeveyn banyolu oda ve terastan oluşmaktadır.1 nolu meskenin yer döşemeleri seramik,pencereleri ise p.v.c dir.İç kapılar ise Amerikan kapı olup duvarları alçı düzleme tavanları ise kartonpiyerdir. Meskenin banyo ve mutfakları da yapılı olup dolapları da takılıdır.Ayrıca 2 nolu dubleks meskenin önünde sadece bu meskene ait havuz ve türkbükü de bulunmaktadır.G Blok 2 nolu dubleks mesken toplamda yaklaşık 330m2 büyüklüğündedir.Önünde bulunan ve sadece bu meskene ait olan havuz yaklaşık 25m2, türkbükü ise yaklaşık 10m2 büyüklüğündedir.Ancak mesken hali hazırda boş olup içerisinde ikamet edilmemektedir.Taşınmaz bir site içerisinde yer almakta olup parselin alt tarafında denize daha yakın bir kısımda yer almaktadır.Taşınmaz denize yaklaşık 100m, ilçe merkezine ise yaklaşık 2km mesafededir.Taşınmaz belediyenin alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşımı kolaydır.
İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli onaylı 19NII imar planı kapsamında Tercihli Kullanım Alanı Ayrık Nizam Konut yapıldığı takdirde2 Kat TAKS:0.20, KAKS:0.40 hmax:6.50m inşaat müsaadeli alana isabet etmektedir.Anılan taşınmaz üzerinde 16.02.2017 tarih ve 10/17 sayı ile yeni yapı için inşaat ruhsatı alınan yapı mevcut olup G Blok (Bodrum+Zemin+Normal+Çatı Arası) 2 nolu dubleks mesken için Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmemiştir.
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %8 21/03/2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 20/03/2019 tarih 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 2. Maddesinde ;
"(1) 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3. Maddesinde yer alan 31/03/2019 ibaresi 31/12/2019 olarak değiştirilmiştir." İhalenin 31/12/2019 tarihine kadar kesinleşmesi halinde KDV oranı %8, 31/12/2019 tarihinden sonra kesinleşmesi halinde KDV oranı % 18 olarak tahsil edilecektir
Kaydındaki Şerhler : Tapu sicil kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 09/10/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 06/11/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ERDEK HÜKÜMET KONAĞI ERDEK/BALIKESİR -
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, 265 Ada, 35 Parsel, Yalı Mahalle/Köy, J blok bodrum, Zemin, Normal ve Çatı arası kat, 1 nolu niteliği dubleks mesken Yalı Mahallesi Murattepe Mevkiinde bulunmaktadır.Taşınmazın tapu kaydındaki vasfı arsa olup taşınmaz 6783.08m2 büyüklüğündedir.Kıymet takdirine konu bağımsız bölüm J Blok 1 nolu dubleks mesken olup arsa payı oranı 15/330'dur.Borçlunun taşınmaz üzerindeki hissesi tamdır.Ayrıca tapunun beyanlar hanesinde bu parsele 2 ve 3 nolu parsel üzerindeki askeri birlik 471.19m2 sahada tel örgü yaparak tecavüz etmiştir ibaresi yer almaktadır.Yine tapunun beyanlar hanesinde muhtelif sayıda icrai ve ihtiyati haciz şerhleri ile Türkiye Halk Bankası A.Ş lehine 28.02.2018 tarih ve 1215 yevmiye sayılı ipotek şerhi bulunmaktadır.Taşınmaz bodrum,zemin,normal ve çatı arasından oluşmaktadır.Bodrum kat açık mutfak+salon,banyo+wc ve enerji odasından oluşmaktadır.1 nolu dubleks meskenin zemin katı açık mutfak+salon ile banyo+wc den,normal katı 3 oda ile banyo+wc den, çatı arası ise açık mutfak+salon, ebeveyn banyolu oda ve terastan oluşmaktadır.1 nolu meskenin yer döşemeleri seramik,pencereleri ise p.v.c dir.İç kapılar ise Amerikan kapı olup duvarları alçı düzleme tavanları ise kartonpiyerdir. Meskenin banyo ve mutfakları da yapılı olup dolapları da takılıdır.Ayrıca 1 nolu dubleks meskenin önünde sadece bu meskene ait havuz ve türkbükü de bulunmaktadır. J Blok 1 nolu dubleks mesken toplamda yaklaşık 330m2 büyüklüğündedir.Önünde bulunan ve sadece bu meskene ait olan havuz yaklaşık 25m2, türkbükü ise yaklaşık 10m2 büyüklüğündedir.Ancak mesken hali hazırda boş olup içerisinde ikamet edilmemektedir.Taşınmaz bir site içerisinde yer almakta olup parselin alt kısmında denize daha yakın bir kısımda yer almaktadır.Taşınmaz denize yaklaşık 100m,ilçe merkezine ise yaklaşık 2km mesafededir.Taşınmaz belediyenin alt yapı hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşımı kolaydır.
İmar Durumu : Taşınmaz 1/1000 ölçekli onaylı 19NII imar planı kapsamında Tercihli Kullanım Alanı Ayrık Nizam Konut yapıldığı takdirde2 Kat TAKS:0.20, KAKS:0.40 hmax:6.50m inşaat müsaadeli alana isabet etmektedir.Anılan taşınmaz üzerinde 16.02.2017 tarih ve 10/17 sayı ile yeni yapı için inşaat ruhsatı alınan yapı mevcut olup J Blok (Bodrum+Zemin+Normal+Çatı Arası) 1 nolu dubleks mesken için Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmemiştir.
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %821/03/2019 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 20/03/2019 tarih 843 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 2. Maddesinde ;
"(1) 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3. Maddesinde yer alan 31/03/2019 ibaresi 31/12/2019 olarak değiştirilmiştir." İhalenin 31/12/2019 tarihine kadar kesinleşmesi halinde KDV oranı %8, 31/12/2019 tarihinden sonra kesinleşmesi halinde KDV oranı % 18 olarak tahsil edilecektir
Kaydındaki Şerhler : Tapu sicil kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 09/10/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 06/11/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : ERDEK HÜKÜMET KONAĞI ERDEK/BALIKESİR -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/58 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.